Recent Posts

Gujarati, Language

ફ્લેક્સી ફ્રીડમ

ઘણી બધી મહિલાઓને લગ્ન થયાં પછી અથવા બાળકો થયા પછી ઘરે કોઈ સંભાળનારું નહીં હોવાથી કરિયર જતું કરવું પડે છે. જોકે બાળકો મોટા થયા પછી શું? આ પ્રશ્ર્ન અચૂક સામે આવીને ઊભો રહે છે. ટેલેન્ટ બહુ હોય છે, પરંતુ જવાબદારીઓને લીધે આગળ જઈ શકાતું નથી અને પછી કંટાળો-ડિપ્રેશનનો ત્રાસ શરૂ […]

Gujarati, Language

અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ – અંડર વન રૂફ

મારો પોતાનો મત છે અને તને તારો અને તેનો આદર થવો જોઈએ. અર્થાત, મોટા ભાગના પતિદેવોને આ માન્ય નહીં હોય, કારણ કે તેમના મતે ઘર એકમતે ચાલે છે અને તે ‘એકમત’ તેમની સૌભાગ્યવતીનો હોય છે. અથવા, જોકે દરેકનો મતનો આદર તે સશક્ત કુટુંબનો પાયો છે. કોઈ પણ અથવા અમારી બાબતમાં […]

Language, Marathi

दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती…

एखादी गोष्ट आपल्याकडे असायला हवी, पण या ना त्या कारणानं ती आपल्याकडे नसते तेव्हा मनाच्या कोपर्‍यात कुठेतरी त्याची भुणभुण आपल्याला जाणवत राहते. सो कॉल्ड महत्वाची–अतिमहत्वाची, अधिक गरजेची कामं आपलं चित्त व्यापून टाकतात आणि त्या गोष्टीला प्राधान्य मिळत नाही. माझंही तसंच झालं, पण विलेपार्ले मुंबईच्या चेतना वाकडेंचं पत्र कारणीभूत ठरलं ही […]

Language, Marathi

स्पर्धा? कुठेय ती?

माहोल ‘थ्रेट’कडून अपॉर्च्युनिटीकडे वळत होता ही महत्त्वाची गोष्ट होती. एखाद्या समजूतीतून किंवा थोड्याशा निगेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्हमधून बाहेर येऊन नव्याने नवं काही स्विकारण्यासाठी मानसिकता तयार होणं, खासकरून समूहाची, हे महत्त्वाचं असतं आणि ती वातावरणनिर्मिती होताना दिसत होती. आता मला उत्तर देण्याची वेळ आली होती. कोणताही व्यवसाय करताना कितीही गोष्टी आपल्या साथीला असल्या […]

Bali, Kuta, Ubud

10 Best Beach Resorts in Bali – The Perfect Escape for Leisure & Luxury!

If you are a travel enthusiast, you have definitely heard of the island haven, Bali! This amazingly beautiful fish-shaped island encompasses such wonderful elements of nature that it leaves every traveller, enthralled and enchanted. Be it the lush green rice paddies or the magnificent sea-side temples, the forested volcanic mountains […]

Language, Marathi

फ्लेक्सी फ्रीडम

बर्‍याच मुलींना लग्न झाल्यावर किंवा मुलं झाल्यावर घरी कुणी सांभाळायला नसल्यामुळे करियरवर पाणी सोडायला लागतं. मुलं थोडी मोठी झाल्यावर आता काय? हा प्रश्‍न आ वासून उभा ठाकतो समोर. टॅलेंट खूप असतं पण नाही पुढे जाता येत जबाबदार्‍यांमुळे आणि मग रीतेपणा-डीप्रेशनने ग्रासायला सुरुवात होते. ह्या महिलांनी त्यांचं टॅलेंट वाया जाऊ न […]