Author: Sunila Patil

Marathi

किंगकाँग इन रीअल लाईफ!

Reading Time: 5 minutes त्याचा तो विचारवंत चेहरा आजही माझ्या डोळ्यासमोर तसाच हुबेहुब उभा राहतो. आपल्या तळहाताकडे अगदी गंभीरपणे लक्षपूर्वक तो बघत बसला होता, आमच्या तिथे असण्याची त्याने साधी दखलही घेतली नाही. आमच्या इतक्या […]

Marathi

बाकु-पॅरिस ऑफ द ईस्ट

Reading Time: 4 minutes इथली लोकं सांगतात की, आमची नावे पर्शियन आहेत, आम्ही रशियन बोलू शकतो पण इतर सर्व राहणीमान हे टर्कीसारखे आहे, त्यामुळे आम्ही एकाच वेळी सर्व ट्रेडिशन्स पाळतो. असे वेगवेगळे कल्चर्स जेव्हा […]

Marathi

जस्ट वन मोअर डे!

Reading Time: 5 minutes प्लीज, प्लीज, प्लीज मम्मा! आपण इथे अजून एक दिवस नाही का राहू शकत? जस्ट वन मोअर डे. आपण रीटर्न फ्लाईट बदलून टाकू ना. प्लीज गं!  हॉटेल चेक आऊटच्यावेळी साराचा गोड […]

Marathi

युएसए-वन्स इज नेव्हर ईनफ!

Reading Time: 5 minutes जेव्हा आपण पुन्हा-पुन्हा एखाद्या देशाला भेट देतो तेव्हा त्याच्या छुप्या पैलूंचं आपल्याला दर्शन घडून काही वेगळे आविष्कार आपण पाहू शकतो. आणि मग स्थलदर्शन, मॉन्युमेंट्स बरोबरच त्या देशाच्या छुप्या पैलूंचे अनुभव […]

Marathi

सन, सॅन्ड अ‍ॅन्ड सी…

Reading Time: 5 minutes हॉटेल चेक-इन करून मी सवयीप्रमाणे सर्वप्रथम रूममधून कुठला नजारा दिसतोय हे पाहण्यासाठी रूमच्या खिडकीजवळ गेले. पाहते तर काय, त्या रूमला लागून बाल्कनी होती. त्या बाल्कनीत उभे राहून पाहिले तर माझ्यासमोर […]

Marathi

द माघ्रेब

Reading Time: 5 minutes तू इथे पहिल्यांदाच आली आहेस का? सुंदर आहे ना आमचा देश? आवडला का तुला? त्या विशीतल्या मुलाने संभाषण सुरू केले. मला आठवत नाही की कधी एखाद्या स्थलदर्शनाच्या जागी कुठल्या मॉन्युमेंटजवळ […]