South East Asia Gallery

Photo Gallery

ASHA-311217 Amit Dixit
ASSG-301217 Sandesh Wagh
ASTJ-301217 Amit Sawant
ASTJ-291217 Sainath Barade
ASJW-291217 Mahesh Katke
ASSM-291217 Amit Kunte
ASTJ-281217 Mahendra Wadkar
ASSM-281217 Sahil Patil
ASSM-281217 Akshay Pachpute
ASHA-281217 Suvidha Desai
ASJW-281217 Sagar Mhatre
ASJW-271217 Sachin Mangaonkar
ASSH-261217 Arvind Jadhav
ASTK-261217 Mehul Ghosalkar
ASSM-261217 Kamlesh Sawant
ASJW-261217 Nikhil Surve
ASTJ-261217 Abhishek Dnyane
ASHS-261217 Aditya Bhoite
ASJW-251217 Sagar Kamlesh
ASTJ-251217 Swapnil Kadam
ASTJ-ASCT-251217 Megha Shinde
ASTJ-241217 Mandar Raut
ASJW-241217 Akhilesh Shinde
ASHA-241217 Vishakha Shah
ASGR-241217 Subodh Jadhav
ASSM-241217 Alison Dsouza
ASSM-231217 Rakesh Disale
ASPZ-ASHZ-231217 Yogesh Nichite
ASBJ-231217 Bhushan Gupte
ASTJ-231217 Prachi Pradhan
ASTJ-221217 Kadambari Deval
ASST-221217 Sumit Jadhav
ASTZ-211217 Vivek Ghag
ASJW-211217 Chetan Wadke
ASJW-201217 Prathamesh Patki
ASJW-181217 Sainath Barade
ASTJ-111217 Sachin Kawale
ASJW-081217 Bhavesh Vichare
ASHA-051217 Sachin Mangaonkar
ASWI-041217 Kamlesh Sawant
ASTJ-041217 Sandeep Patil
ASHA-031217 Rakesh Disale
ASJW-021217 Atul Gangurde
ASWP-ASZP-021217 Mahendra Wadkar
ASZA-011217 Subodh, Sagar
ASWA-011217 Kadambari Deval
ASWA-301117 Vishakha Shah
ASHA-261117 Nikhil Surve
ASWJ-251117 Suvidha Desai
ASTJ-251117 Nilesh Ghosalkar
ASJW-241117 Akshay Pachpute
ASJW-231117 Alison Dsouza
ASTJ-201117 Akshay Vaidya
ASHA-191117 Vivek Ghag
ASJW-181117 Amit Nandoskar
ASHS-171117 Prathamesh Patki
ASJW-171117 Sumit Jadhav
ASTJ-051117 Sachin Mangaonkar
ASTJ-291017 Alison Dsouza
ASJW-281017 Nikhil Surve
ASJW-261017 Sagar Mhatre
ASTJ-251017 Sandesh Wagh
ASTJ-251017 Amit Nandoskar
ASSG-241017 Priyanka Patil
ASMY-241017 Vivek Kochrekar
ASJW-241017 Chetan Wadke
ASTJ-241017 Prachi Pradhan
ASTJ-241017 Atul Gangurde
ASTJ-231017 Prajakta Devaskar
ASTK-ASCW-221017 Pradeep Parab
ASJW-221017 Vivek Ghag
ASSM-221017 Suvidha Desai
ASSH-221017 Alok Lokhande
ASHS-221017 Deepak Jadhav
ASBJ-221017 Nilesh Mhaske
ASSG-221017 Puneet Karmarkar
ASPZ-211017 Mahendra Wadkar
ASJW-211017 Mandar Raut
ASJW-201017 Sandeep Patil
ASSH-201017 Mahesh Katke
ASSG-201017 Sahil Patil
ASSG-191017 Sachin Kawale
ASTZ-191017 Sainath Barade
ASTJ-181017 Kadambari Deval
ASJW-171017 Sachin Mangaonkar
ASTJ-171017 Atul Gangurde
ASTK-161017 Subodh Jadhav
ASTJ-161017 Prachi Pradhan
ASTJ-161017 Megha Shinde
ASHS-151017 Satish Jadhav
ASJW-031017 Akshay Pachpute
ASSG-300917 Amit Nandoskar
ASSG-290917 Vivek Ghag
ASJW-270917 Atul Gangurde
ASTJ-250917 Sandeep Patil
ASTJ-180917 Sachin Mangaonkar
ASJW-150917 Pradeep Parab
ASTJ-110917 Nikhil Surve
ASHS-080917 Akshay Gaikwad
ASJW-080917 Prathamesh Patki
ASTJ-060917 Sumit Jadhav
ASSM-090917 Chetan Wadke
ASTJ-270817 Alison Dsouza
ASTZ-270817 Alison Dsouza
ASSM-140817 Vivek Ghag
ASTJ-140817 Sachin Kawale
ASTJ-120817 Swapnil Kadam
ASSG-120817 Amit Nandoskar
ASJW-110817 Bhavesh Vichare
ASHS-110817 Rakesh Disale
ASTJ-070817 Sandeep Patil
ASTJ-310717 Atul Gangurde
ASJW-210717 Subodh Jadhav
ASZA-160717 Akshay Vaidya
ASHA-160717 Shailesh Loke
ASWA-15-170717 Suvidha Desai
ASJW-140717 Pradeep Parab
ASJW-070717 Sainath Barade
ASHA-020717 Satish Jadhav
ASJW-300617 Akshay Gaikwad
ASTJ-260617 Amit Nandoskar
ASHA-250617 Prathamesh Patki
ASJW-240617 Pranay Thalkar
ASJW-230617 Sagar Mhatre
ASTJ-180617 Alison Dsouza
ASTJ-170617 Swapnil Kadam
ASJW-160617 Chetan Wadke
ASHA-110617 Amit Nandoskar
ASJW-100617 Rakesh Disale
ASJW-090617 Nikhil Khanolkar
ASTJ-060617 Sainath Barade
ASHS-040617 Mahendra Wadkar
ASTJ-040617 Pradeep Parab
ASSB-ASHG-020617 Akshay Gaikwad
ASST-020617 Nilesh Ghosalkar
ASJW-020617 Sahil Patil
ASHS-020617 Vivek Ghag
ASSG-010617 Mahesh Katke
ASTJ-310517 Satish Jadhav
ASSM-300517 Alison Dsouza
ASTJ-300517 Sumitra More
ASTJ-290517 Amit Nandoskar
ASSM-290517 Sampada Gaurkhede
ASHA-280517 Ankita Mhatre
ASSG-280517 Sandep Dhonde
ASHS-280517 Rakesh Disale
ASHK-270517 Bhavesh Vichare
ASSH-260517 Sagar Mhatre
ASTZ-250517 Prathamesh Patki
ASTJ-250517 Kadambari Deval
ASTJ-240517 Asmi Karandikar
ASTJ-230517 Vishakha Shah
ASJW-230517 Sachin Mangaonkar
ASTJ-230517 Gauresh Bhosale
ASGR-220517 Swapnil Kadam
ASTJ-210517 Prachi Dalvi
ASHA-210517 Vibhuti Churi
ASSM-200517 Sampada Gaurkhede
ASJW-200517 Vivek Ghag
ASHS-190517 Rakesh Disale
ASSG-180517 Shweta Gorhe
ASSM-150517 Asmi Karandikar
ASSM-140517 Maithili Sonpatki
ASJW-140517 Preeti Madan
ASJW-190517 Ajay Sundaram
ASTJ-190517 Sumita More
ASST-180517 Sandeep Dhonde
ASSM-160517 Namrata Salunke
ASTJ-150517 Kadambari Deval
ASJW-150517 Sushil Kamble
ASHA-140517 Amar Singh
ASTT-130517 Vishakha Shah
ASTA-130517 Ankita Mhatre
ASSH-120517 Vivek Ghag
ASSG-110517 Chetan Wadke
ASTZ-110517 Sachin Mangaokar
ASTJ-110517 Sandeep Dhonde
ASJW-100517 Swapnil Kadam
ASST-100517 Rakesh Disale
ASGR-080517 Satish Jadhav
ASHS-080517 Sachin Kawale
ASTJ-080517 Akshay Gaikwad
ASJW-070517 Sampada Gaurkhede
ASHA-070517 Sushil Kamble
ASJW-060517 Ajay Sundaram
ASSH-050517 Bhavesh Vichare
ASJW-040517 Alison Dsouza
ASTJ-040517 Nilesh Ghosalkar
ASTJ-040517 Vishakha Shah
ASSG-040517 Megha Shinde
ASTJ-030517 Amar Singh
ASJW-020517 Sandip Patil
ASSM-020517 Prathamesh Patki
ASHA-020517 Rakesh Disale
ASJW-290417 Sachin Mangaonkar
ASPZ-ASHZ-290417 Deepika Dandekar
ASJW-280417 Preeti Madan
ASST-280417 Satish Jadhav
ASHG-280417 Mahesh Katke
ASTJ-270417 Sampada Gaurkhede
ASSG-260417 Vivek Ghag
ASSM-250417 Megha Shinde
ASGR-230417 Atul Gangurde
ASTJ-230417 Swapnil Kadam
ASJW-220417 Sumit Jadhav
ASJW-210417 Sandip Patil
ASSM-180417 Preeti Madan
ASTJ-160417 Meghraj Raut
ASHS-140417 Suvidha Desai
ASTJ-110417 Prashant Ramraje
ASTJ-050417 Nilesh Mhaske
ASJW-310317 Sandip Patil
ASSG-300317 Megha Shinde
ASTJ-280317 Sampada Gaurkhede
ASGR-260317 Akshay Pachpute
ASTZ-230317 Sumit Jadhav
ASJW-230317_Alok-Lokhande
ASTJ-190317 Megha Shinde
ASJW-170317 Swapnil Deshmukh
ASTJ-120317 Priti Madan
ASJW-110317 Atul Gangurde
ASHA-090317 Aditya Bhoite
ASJW-300217 Sagar Gurav
ASJW-240217 Pranay Thalkar
ASJW-170217 Amit Sawant
ASHS-281216 Amit Sawant
ASTJ-271216 Vivek Kochrekar
ASJW-241216 Arvind Jadhav
ASSG-241216 Atul Palkar
ASHA-131216 Mehul Ghosalkar
ASHA-111216 Subodh Jadhav
ASHA-071216 Amit Sawant
ASJW-271116 Akhilesh Shinde
ASTJ-201116 Mahesh Katke
ASJW-051116 Mayura Belwale
ASTW-041116 Suvidha Desai
ASTJ-041116 Punit Karmarkar
ASST-021116-051116 Sneha Kulkarni
ASTJ-301016 Amit Soman
ASTW-281016 Atul Palkar
ASJW-170916 Sagar Mhatre
ASJW-090916 Rakesh Pawar
ASTJ-300816 Atul Palkar
ASTJ-210816 Akshay Vaidya
ASHS-140816 Akhilesh Shinde
ASSM-140816 Sandesh Wagh
ASMS-130816 Prashant Save
ASJW-120816 Mahesh Katke
ASJW-220716 Sunil Yadav
ASJW-300616 Suvidha Desai
ASSM-260616 Aditya Boite
ASTJ-250616 Swapnil Deshmukh
ASJW-240616 Rakesh Pawar
ASJW-100616 Amit Sawant
ASTJ-070616 Sagar Mhatre
ASJW-050616 Mahesh Katke
ASSM-050616 Kunal Kharat
ASST-040616 Shailesh Loke
ASSM-290516 Gurdeep Kaur
ASTJ-280516 Abhishek Dnyane
ASTH-280516 Daivat Panhale
ASTZ-280516 Sandesh Wagh
ASTJ-270516 Preeti Madan
ASJW-270516 Amol Sathe
ASJW-260516 Sagar Mhatre
ASSM-250516 Kunal Kharat
ASTA-ASTS-240516 Prajakta Devaskar
ASTA-ASTT-240516 Prajakta Devaskar
ASTJ-230516 Prathamesh Patade
ASTJ-220516 Megha Shinde
ASSM-220516 Karishma Gomate
ASJW-220516 Shailesh Loke
ASJW-210516 Atul Palkar
ASTJ-210516 Bhavana Sawant
ASTH-210516 Vaibhavi Soman
ASSG-190516 Sneha Kulkarni
ASTJ-170516 Sandeep Dhonde
ASSM-150516 Prajakta Devaskar
ASJW-150516 Manasi Thite
ASGR-150516 Gurdeep Kaur
ASHS-150516 Rashmi Masne
ASHS-140516 Kunal Kharat
ASTJ-140516 Namrata Salunke
ASTZ-140516 Sagar Mhatre
ASJW-120516 Amol Sathe
ASSM-110516 Karishma Gomate
ASHS-110516_Sachin-Kawale
ASTJ-100516 Preeti Madan
ASJW-100516 Kunal Kharat
ASTJ-090516 Puneet Karmarkar
ASTJ-080516 Megha Shinde
ASGR-080516 Shailesh Loke
ASTJ-070516 Maithili Sonpatki
ASTJ-060516 Sneha Kulkarni
ASJW-060516 Shilpa Ranade
ASTW-ASHP-060516 Harshal Pansare
ASHA-060516 Sandeep Dhonde
ASJW-050516 Atul Palkar
ASTJ-010516 Preeti Madan
ASSG-050516 Prajakta Devaskar
ASTJ-300416 Arvind Jadhav
ASTH-300416 Amol Sathe
ASJW-290416 Yogesh Nichite
ASSG-280416 Shailesh Loke
ASTZ-280416 Sagar Mhatre
ASHA-280416 Rahul Desai
ASTJ-260416 Viraj Guhagarkar
ASJW-240416 Rashmi Masne
ASTJ-ASHP-220416 Deepak Jadhav
ASTJ-220416 Raj Gavas
ASTA-170416 Arvind Jadhav
ASSM-170416 Atul Palkar
ASSM-100416 Sachin Kawale
ASJW-100416 Rakesh Pawar
ASJW-080416 Sagar Mhatre
ASTJ-050416 Sunil Yadav
ASJW-030416 Amit Dixit
ASHS-010416 Sagar Gurav
ASTH-300316 Atul Bhobe
ASSM-270316 Akhilesh Shinde
ASJW-250316 Amit Kunte
ASSG-240316 Mahesh Katke
ASSG-190316 Rajesh Salvi
ASJW-180316 Yogesh Nichite
ASHA-120316 Amit Dixit
ASJW-110316 Akhilesh Shinde
ASJW-040316 Sagar Gurav
ASHA-270216 Aditya Bhoite
ASJW-260216 Atul Palkar
ASHS-200216 Yogesh Nichite
ASJW-190216 Rakesh Pawar
ASTH-170216 Sagar Gurav
ASHA-130216 Harshal Pansare
ASHA-060216 Sunil Yadav
ASJW-050216 Prashant Potdar
ASHA-300116 Chetan Surve
ASJW-290116 Rajesh Salvi
ASBJ-240116 Manveer Talekar
ASJW-240116 Amit Dixit
ASSG-230116 Yogesh Nichite
ASJW-150116 Kamlesh Sawant
ASSM-100116 Sagar Gurav
ASJW-090116 Atmaram Lad
ASHA-020116 Jaswandi Sahu
ASHA-311215 Akhilesh Shinde
ASHA-291214 Raj Gavas
ASTH-291215 Preeti Madan
ASJW-281215 Chetan Surve
ASHS-271215 Ashish Dandekar
ASHS-271215 Sunil Yadav
ASJW-271215 Aditya Bhoite
ASJW-261215 Atul Bhobe
ASTH-251215 Ankita Dhage
ASJW-241215 Kamlesh Devrukhkar
ASJW-241215 Samir Narkar
ASSH-241215 Kaustubh Walavalkar
ASTZ-241215 Amit Dixit
ASSG-241215 Sheetal Banavali
ASJW-241215 Amit Sawant
ASHA-241215 Kunal Kharat
ASJW-231215 Mehul Ghosalkar
ASJW-231215 Ulka Patwardhan
ASJW-211215 Bhakti Chitnis
ASJW-201215 Akhilesh Shinde
ASTW-201215 Raj Gavas
ASSM-191215 Rakesh Pawar
ASJW-181215 Bhushan Gupte
ASHP-121215 Rajesh Salvi
ASSH-101215 Samir Narkar
ASTJ-051215 Akhilesh Shinde
ASHA-031215 Sunil Yadav
ASTJ-021215 Atul Bhobe
ASVP-281115 Vivek Kochrekar
ASTJ-181115 Vinayak Nayak
ASTJ-161115 Priyanka Patil
ASTJ-151115 Karishma Gomate
ASTJ-151115 Pratima Phadke
ASTW-151115 Shilpa Ranade
ASTW-141115 Kaustubh Walavalkar
ASST-141115 Prajakta Belarpurkar
ASHS-141115 Amit Dixit
ASSH-141115 Kamlesh Devrukhkar
ASSG-141115 Roshni Tiwari
ASSG-121115 Sheetal Banavali
ASTJ-091115 Suvidha Desai
ASTW-081115 Vinayak Nayak
ASJC-061115-ASCS-141115 Sunil Yadav
ASHS-061115 Samir Narkar
ASTJ-051115 Shweta Ahire
ASHA-251015 Akhilesh Shinde
ASSM-160815 Arvind Jadhav
ASTJ-150815 Dheeraj Chaudhari
ASJW-140815 Amit Sawant
ASHA-130815 Atul Palkar
ASTJ-130815 Sandesh Wagh
ASTJ-260715 Rakesh Pawar
ASTW-240715 Akhilesh Shinde
ASTJ-200715 Aditya Bhoite
ASSM-190715 Amit Dixit
ASTH-150715 Atul Palkar
ASTJ-120715 Yogesh Nichite
ASJW-100715 Sunil Yadav
ASTJ-060715 Samir Narkar
ASGR-290615 Akhilesh Shinde
ASSM-220615 Nilesh Mhaske
ASHA-210615 Mahesh Katke
ASJW-190615 Sachin Temak
ASJW-170615 Rahul Desai
ASHA-140615 Subodh Jadhav
ASJW-110615 Sagar Gurav
ASHS-100615 Arvind Jadhav
ASTJ-080615 Harshad Pansare
ASHA-070615 Shweta Ahire
ASSM-070615 Akhilesh Shinde
ASTW-070615 Viraj Guhagarkar
ASHS-060615 Chetan Surve
ASSG-050615 Yogesh Nichite
ASJW-050615 Amit Dixit
ASJW-040615 Nilesh Mhaske
ASTJ-040615 Dheeraj Chaudhari
ASJW-030615 Sagar Mhatre
ASHS-020615 Arvind Jadhav
ASJW-020615 Amit Sawant
ASTJ-020615 Kaustubh Walavalkar
ASSM-310515 Sagar Gurav
ASHP-310515 Atul Palkar
ASHA-310515 Kunal Kharat
ASJW-310515 Aditya Bhoite
ASTJ-310515 Ajay Sundaram
ASTJ-300515 Shweta Ahire
ASJW-300515 Mahesh Katke
ASTJ-290515 Shweta Ahire
ASSG-290515 Rasmi masne
ASJW-280515 Ulka Patwardhan
ASTH-270515 Bhakti Chitnis
ASTJ-270515 Prajakta Belapurkar
ASJW-260515 Suvidha Desai
ASSM-260515 Manasi Thite
ASTJ-250515 Amol Sathe
ASGR-250515 Harshal Pansare
ASSH-240515 Sheetal Bandekar
ASSM-240515 Neeraja Kulkarni
ASHS-230515 Yogesh Nichite
ASJW-230515 Sagar Mhatre
ASJW-220515 Arvind Jadhav
ASSG-220515 Dipiksha shah
ASJW-210515 Harshita Khule
ASJW-210515 VInayk Nayak
ASTZ-210515 Dheeraj Chaudhari
ASSM-190515 Subodh Jadhav
ASGR-180515 Sachin Temak
ASJW-170515 Mahesh Katke
ASHA-160515 Amit Sawant
ASHS-160515 Akhilesh Shinde
ASHS-150515 Akhilesh Shinde
ASST-150515 Prajakata Belapurkar
ASTJ-150515 Ajay Sundaram
ASJW-150515 Rashmi Masne
ASTZ-140515 Suvidha Desai
ASTH-130515 Preeti Madan
ASTH-130515 Preeti Madan
ASJW-110515 Sagar Mhatre
ASTJ-110515 Kaustubh Walavalkar
ASSM-100515 Mitali Shivalkar
ASTW-100515 Arwind Jadhav
ASTW-100515 Shilpa Acharya
ASJW-090515 Yogesh Nichite
ASTJ-090515 Bhanupriya Phatak
ASHS-090515 Amit Sawant
ASJW-090515 Rajesh Gracias
ASHS-090515 Amit Sawant
ASJW-080515 Dheeraj Chaudhari
ASSG-080515 Roshni Tiwari
ASTJ-070515 Ajay Sundaram
ASTZ-070515 Vinayak Nayak
ASTW-060515 Sachin Temak
ASJW-050515 Mahesh Katke
ASTH-050515 Manasi Thite
ASTJ-050515 Prajakta Belapurkar
ASGR-040515 Aditya Bhoite
ASTJ-030515 Shweta Ahire
ASSM-030515 Kaustubh Walwalkar
ASJW-020515 Suvidha Desai
ASJW-010515 Akhilesh Shinde
ASTJ-010515 Bhushan Gupte
ASJW-280415 Bhakti Chitnis
ASGR-270415 Sagar Gurav
ASHA-260415_Atul-Palkar
ASTJ-260415 Mahesh Katke
ASTW-260415 Amit Sawant
ASTJ-240415 Rahul Desai
ASJW-220415 Aditya Bhoite
ASTH-220415 Dheeraj Chaudhari
ASJW-210415 Amit Dixit
ASJW-200415 Akhilesh Shinde
ASTJ-200415 Yogesh Nichite
ASSM-190415 Amol Salgar
ASTT-180415 Neil Patil
ASWT-180415 Shweta Ahire
ASJC-ASCS-170415 Sunil Yadav
ASHS-170415 Jaswandi Sahu
ASSG-170415 Rajesh Salvi
ASJW-170415 Rajesh Gracias
ASJW-170416_Yogesh-Nachite
ASSM-120415 Sagar Gurav
ASTH-080415 Atul Bhobe
ASTJ-060415 Bhushan Gupte
ASJW-030415 Atmaram Lad
ASSM-290315 Nilesh Joshi
ASJW-280315 Amol Salger
ASJW-280315 Amol Salgar
ASSG-270315 Amit Sawant
ASSH-270315 Raj Gavas
ASST-270315 Sagar Gurav
ASTZ-260315 Rakesh Pawar
ASTJ-230315 Amit Dixit
ASHA-220315 Amit Soman
ASJW-200315 Sachin Mayekar
ASTJ-ASHA-150315 Akhilesh Shinde
ASTW-150315 Rajesh Gracias
ASJA-100315 Amol Salgar
ASHA-080315 Suvidha Desai
ASTJ-020315 Raj Gavas
ASHA-010315 Sagar Gurav
ASJW-270215 Mehul Ghosalkar
ASSM-260215 Deepika Kadam
ASTJ-230215 Sunil Yadav
ASHA-220215 Anklesh Shinde
ASJW-210215 Amit Dixit
ASTH-180215 Aditya Sathe
ASTJ-160215 Atmaram Lad
ASHA-150215 Dinesh Bandivdekar
ASJW-140215 Rajesh Gracias
ASTJ-090215 Rakesh Pawar
ASJW-070215 Atul Bhobe
ASTJ-020215 Bhushan Gupte
ASJW-310115 Nilesh Joshi
ASHA-250115 Akhilesh Shinde
ASSM-250115 Amit Sawant
ASHS-240115 Amit Dixit
ASJW-240115 Samir Narkar
ASSG-230115 Rakesh Pawar
ASTH-210115 Prashant Podar
ASTJ-190115 Rajesh Gracias
ASGR-170115 Sagar Gurav
ASJW-160115 Sunil Yadav
ASTJ-ASHA-110115 Chetan Surve
ASJW-100115 Rakesh Pawar
ASTJ-050115 Akhilesh Shinde
ASHA-05015 Raj Gavas
ASHA-040115 Amit Sawant
ASJW-020115 Aditya Sathe
ASJW-281214 Rajesh Gracias
ASJW-281214 Rajesh Salvi
ASGR-271214 Nilesh Joshi
ASTH-271214 Vinayak Nayak
ASSG-271214 Sagar Gurav
ASWT-ASTJ-271214 Ulka Patwardhan
ASHS-261214 Ashish Dandekar
ASJW-271214 Prashant Handore
ASJW-261214 Atmaram Lad
ASJW-261214 Chetan Surve
ASST-261214 Suvidha Desai
ASHA-251214 Sheetal Bandekar
ASJW-251214 Dinesh B
ASTZ-251214 Amit Soman
ASSM-241214 Sneha Kulkarni
ASTW-241214 Atul Bhobe
ASJW-231214 Prashant Handore
ASJW-231214 Rakesh Pawar
ASJW-221214 Akhilesh Shinde
ASSG-221214 Shilpa Acharya
ASTW-211214 Amit Sawant
ASJW-211214 Bhushan Gupte
ASGR-201214 Sachin Mayekar
ASSM-161214 Viraj Guhagorkar
ASHA-151214 Amol Salgaur
ASHA-101214 Chetan Surve
ASHA-081214 Bhushan Gupte
ASJW-041214 Aditya Sathe
ASHS-271114 Rakesh Pawar
ASHS-231114 Sunil Yadav
ASTH-221114 Kamlesh Devrukhkar
ASJW-201114 Amit Dixit
ASJW-201114 Atmaram Lad
ASHS-161114 Nilesh joshi
ASJC-061114 Vivek Kochrekar
ASJW-061114 Prashant Handore
ASJW-061114 Rajesh Salvi
ASTH-061114 Rajesh Gracias
ASTW-021114 Amit Sawant
ASGR-011114 Sunil Yadav
ASJW-281014 Atul Bhobe
ASJW-281014 Ulka Patwardhan
ASSM-281014 Nilesh Joshi
ASBJ-271014 Vivek Kochrekar
ASST-271014 mit Dixit
ASJW-271014 Dinesh Bandivadekar
ASSM-261014 atmaram lad
ASJW-261014 Aditya Sathe
ASGR-251014 Sagar Gurav
ASTH-251014 Sameer Gorhe
ASHS-241014 Jaswandi Gaikwad
ASJW-241014 bhushan gupte
ASJW-231014 Suvidha Desai
ASTZ-231014 Rajesh Gracias
ASJW-211014 Raj Gavas
ASJW-201014 Amit Sawant
ASTW-191014 Samir Narkar
ASJW-191014 Akhilesh Shinde
ASSM-191014 Rakesh Pawar
ASHS-191014 Amit Dixit
ASJW-181014 Chetan Surve
ASJW-171014 Raj Gavas
ASJW-081014 Sagar Gurav
ASJW-021014 Bhushan Gupte
ASSG-021014 Sunil Yadav
ASJW-250914 Rajesh Gracias
ASSM-140914 Rajesh Salvi
ASJW-120914 Rakesh Pawar
ASJW-110914 Ashish Dandekar
ASSG-140814 Sagar Gurav
ASJW-130814 Sunil Yadav
ASJW-310714 Amit Dixit
ASSM-200714 Rajesh Gracias
ASJW-170714 Amit Sawant
ASGR-130714 Rakesh Pawar
ASHA-070714 Atul Palkar
ASTH-210614 Samir Narkar
ASSM-210614 Chetan Surve
ASTW-190614 Sunil Yadav
ASHA-160614 Sameer Gorhe
ASHS-080614 Rakesh Pawar
ASJW-050614 Sagar Gurav
ASJW-040614 Bhushan Gupte
ASJW-030614 Deepak Jadhav
ASJW-030614 Bhargavi Gharpure
ASJW-010614 Kaustubh Walavalkar
ASGR-310514 Ashish Dandekar
ASJW-310514 Jaswandi Gaikwad
ASJW-290514 Sneha Kulkarni
ASTZ-290514 Suvidha Desai
ASSM-280514 Ankita Deshpande
ASJW-270514 Anklesh Shinde
ASJW-260514 Ulka Patwardhan
ASTW-250514 Vinayak Nayak
ASJW-240514 Amit Sawant
ASTZ-220514 Sagar Gurav
ASHA-060314 Dheeraj Choudhri
ASSM-160214 Amit Sawant
ASSM-190114 Suvidha Desai

Expert

Amit Sawant

Having been in the tourism industry for 5 years, Amit ably handles Kashmir & SEA sectors. Good sense of humour, patience, a good listener & thorough destination knowledge are few of his strengths. He is a good dancer & singer and also a talented photographer. He is passionate about cricket & swimming. He is organized, enthusiastic, matured and has a good sense of handling different kinds of people. According to him, Veena World is the best organization in the tourism industry, which offers freedom to work & also express yourself.

Chetan Surve

Good personality, polite and jovial, Chetan has been in the tourism industry from the past 8 years. He started of with Sikkim Darjeeling sector and then moved on to South East Asia, Africa & Nepal- Bhutan. When not on tour, he is in office assisting at exhibitions or conducting destination training. Thorough destination Knowledge, good sense of humour, and positive thinking are his strengths. He believes that Veena World is the perfect place that gives everyone an equal shot at growth.

Amit Dixit

Amit has been in the tourism industry from the past 13 years. He started off with tours to Himachal and Rajasthan and now conducts tours to South East Asia. With good destination knowledge, politeness and helping nature he woos his guests. He has a very good sense of humor.

Anklesh Shinde

Anklesh Shinde has been in the tourism industry from the past 4 years. Well groomed, pleasant and a good sense of humor are the attributes that make him a good tour manager. He conducts tours to South East Asia and assists the Channel Sales Management team when not on tour. Having handled visa function earlier, his knowledge of the same is excellent. He is also passionate about cricket. To quote him, Veena World is just like a second home for us. The +ve attitude in every team member makes me eager to work here.

Deepika Kadam

Cheerful, pleasant and composed is what describes Deepika the best. Been in the industry for the past 6 years, she started of by conducting tours to South East Asia and then moved on to Europe and is an expert at conducting Specialty tours like Women's Special and Seniors' Special. She is also a good dancer and loves to play the dhol. To quote her, 'it's a pleasure to be a part of VEENA WORLD as I have grown professionally and personally with the company. It has given me a lot. I am always proud to call myself a Veenaite.

Rakesh Pawar

Rakesh handles the sectors of Rajasthan, Kashmir, Chardham, SEA & Dubai. Having an experience of 8 years, Rakesh is a very down to earth, polite and accommodating individual. His knowledge of the sectors that he handles is commendable. He is always ready to help which makes him a good sales person and his follow up is impressive too.

Ulka Patwardhan

Ulka conducts tours to Kashmir, Leh, South East Asia and Europe. With an experience of 3 years, she is somebody you definitely cannot miss and most definitely cannot forget. She is vivacious, entertaining, talkative and funny. A very successful Mangalagaur performer, she is pursuing the vocation professionally too. She feels proud to be a part of Veena World as there is no politics or any kind of discrimination. She reckons Veena World is progressive in all elements & she is confident about her secure future..

Sachin Temak

Calm, polite, with a smile on his face and a song on his lips is how best one can describe Sachin. He has been conducting tours from the past 7 years. Along with Indian destinations he expertly handles Thailand sector. Good communication skills, instant decision making & thorough destination knowledge are his strengths. Trekking & biking are his passions. He can sing and has got an excellent voice. He feels proud to be a part of the team & is conô€€¥dent that his future is secure with a progressive organization like Veena World.

Yogesh Nichite

Soft spoken and warm, Yogesh has been conducting tours to Kashmir, Kerala, Andaman, Chardham, Amarnath, South India and Ladakh. Apart from having a good knowledge of these sectors he also shares a great rapport with the local suppliers. He has been now promoted to International sector and conducts tours to Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau and Shenzhen. Good coordination skills and entertainment skills make him a great tour manager. He is fond of biking and photography.

Suvidha Desai

Suvidha entertains one and all with her funny frolics and spreads laughter wherever she goes. For 5 years now, she has been successfully conducting tours in South East Asia mainly Thailand Singapore and Malaysia. She is very friendly and shares an excellent rapport not only with Guests but also with the office team. She is enthusiastic and ready for all challenges. She is quite adventurous too.

Arvind Jadhav

Arvind has been in the industry for around 9 years. Soft spoken and with good communication skills, Guests always have good things to say about him. He has excellent knowledge about the destinations and is also a good orator, attributes that make him a good tour manager. He conducts tours to Nainital, Chardham and Kerala & has been promoted to International sector like Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau and Shenzhen. He is fond of trekking and photography. A good mimic and entertainer, people have a gala time with him on tour.

Aditya Bhoite

Aditya with 10 years' experience as a tour manager conducts tours to Rajasthan, Himachal, Chardham, Delhi and Agra in India. With the display of excellent performance, he was promoted to the International sector and now conducts tours to & Thailand sectors. He is very good at handling groups and coordinates perfectly. He can be given additional responsibility and be rest Assured that it will be fulfilled. He has a very good rapport with suppliers as well as colleagues. He is very fond of singing and plays table tennis.

Atul Palkar

Atul has been in the tourism industry for the past 8 years. He started with conducting tours to Kashmir, Rajasthan and Himachal and has now been promoted to Singapore, Thailand and Malaysia. Soft spoken, caring and very good destination knowledge are the attributes that make him a good tour manager. A concerned team member, he is always looking for improvement areas on our tour so that Guest satisfaction will always be on the high. He is fond of driving and playing cricket.

Dheeraj Chaudhari

Always smiling and calm is how one would see Dheeraj. He has been in the tourism industry for almost 9 years. At the onset, he conducted tours to Himachal, Rajasthan, Ladakh, Kailash, Nepal and now has been promoted to conduct tours to Singapore, Thailand and Malaysia sector. He is passionate about swimming and singing. According to him Veena World is an organization that has good working environment & great work culture.

Harshal Pansare

Harshal has 10 years’ experience as a tour manager and handles sectors like Kerala, Kashmir, Chardham, Amarnath, Karnataka, Andaman and South India. He has been promoted to the International sector and now conducts tours to Singapore, Thailand and Malaysia. A good decision maker, he handles various situations on tour in a sensible manner. He loves to go on long drives. According to him, Veena World is a great organisation and on the right track to become the biggest travel company in India

Nilesh Mhaske

Nilesh handles the sectors of Rajasthan, Nainital, Leh Ladakh, Ooty, Kodaikanal & Thailand. He has an experience of 6 years in tourism. An entertaining personality by nature, a cricket lover with a perennial smile on his face, he shares a very good rapport with the suppliers of his sector and also with his colleagues. He feels he couldn't have worked with a better and bigger organisation than Veena World, where all his dreams have come true.

Sandesh Wagh

Sandesh has been conducting tours since the past 9 years and is an expert in Sikkim Darjeeling, Himachal, Rajasthan and Chardham. He is down to earth, pleasant and soft spoken and therefore it is easy to like him. And these are the attributes that endear him to our guests. He was also one of our first tour managers to conduct tours to Bhutan and has now been promoted to take tours to Singapore, Malaysia and Thailand. He loves adventure. He feels Veena World is creating milestones in the tourism industry with every step it takes.

Subodh Jadhav

Subodh has been conducting tours to Kashmir, Himachal, Rajasthan, Andaman, Leh Ladakh and Mauritius since the past 9 years. Always enthusiastic and happy to serve, he is one of his kind. With a smiling face and jovial demeanour, he is fun to be with. He has now been promoted to conduct tours to Singapore, Thailand and Malaysia. He is a good dancer and loves trekking, which keeps him entertained when not on tour

Samir Narkar

Along with Indian sectors Samir has conducted group tours for 9 years in Scotland, South East Asia, South Africa, Kenya, Zimbabwe and Europe. He also has an experience in handling events of the organization. He is pleasant, accommodating and easy to work with. Now he has decided to pursue his passion and is therefore a full time tour manager with Veena World. A funny guy with good communication skills, he loves travelling. For him, Veena World is like home.

Sagar Gurav

Sagar has been in the tourism industry from the past 3 years. The god gifted talent of entertaining others got him into the tour manager􀀶s pro􀀩le. He deftly conducts tours to South East Asia. He creates a fun 􀀩lled environment for which people always remember him. To add to it, he presents himself very well, is a good dancer and loves playing cricket. To quote him, 􀁈Veena World as an organisation has given me an opportunity to upgrade my knowledge and management skills. This has been bene􀀩cial in my personal growth and development.

Testimonials

Hello Team, I just returned yesterday from my trip. And I must say it was an awesome experience. The tour Manager, Nikhil Surve was extremely helpful and he coordinated everything very well. I did not face any difficulties during the whole trip. I would like to thank Veena World team for making my trip worth.

Sayali Joshi ASTJ 13 June 2017

Great amazing experience on tour.. In Pattaya, Bangkok, Malaysia, Singapore...also on star Cruise.. Well done tour manager, Alison D’souza... Enjoy every moment... Thx a lot Veena World Group.

Hrishikesh Kajarekar ASTZ 18 May 2017

Khup Majja Aalli, majhi hi dusri tour veena barobar agother europe tour keli hoti Malesiya v singapore tour la majjya aali paise vasul ya tour madhil tour manager Sachin Mangaonkar yani amhala khup khup chagli madat keli amhcha group hi khup chagla hota, group leader ni serva sopt hote te amhala vevasthit dakhvale , amchya group khup panctual hota tya mule groupe leader la pan amchya barobar firayala majya aali tasech Local guide Mr Ratna (Malyesia) v Mr Albert (Singapore) yani pan amhala vevesthit thikane dakhvali, bas service pan chagli hoti overall khup chagle request amhala tumhi vnavin tour badhal kalvat raha hi vinnanti.

Nandkishor Niravadekar ASSM 06 June 2017

Hi, mi Rakesh Tarapurkar, Tour code no. Asssm060617....Ya tour ne Malaysia n Singapore la jaun alo...... Veena World che abhinandan.... Karan khup khup sundar tour amhala apan karun dili..... Ani khas karun amche tour manager Mr. Sachin Mangaokar yaana 100 of100 Mark's..... Sachin sobat mala Next tour la nakki jayala avdel..... Arthat (Veena world)..... Thanks... Veena world....

Rakesh Tarapurkar ASSM 06 June 2017

This was our first international tour, was organized very well. Our tour manager Mr. Nilesh was very active, friendly n took care of everyone very nicely....and our guide Mr. A was very gud..before going to visit some place he used to give information abt dat place ...dat was really very useful n knowledgeable. Mr. A also guided abt wat to buy n wat nt to...This was really a memorable tour...coz of tour manager n our guide.....
We were 7 people including my father....he has travelled India n done lot of trips...BT he said he has nt seen such a tour where facilities, arrangements were so gud...n also took care of him...very nicely...
THANK U Veena World for this wonderful Thailand tour.....

Supriya Shinde ASTJ 04 May 2017

We had enrolled for the honeymoon group tour for Thailand (Bangkok and Pattaya) named ASHA03062017. We are writing to you in order to share the experience and to provide the feedback for the trip. The services provided by Veena World were above the expected levels. Our tour commenced on 03/06/2017 with around 17 couples and the Tour Manager assigned to us was MEGHA SHINDE. Megha was always helpful and guided us in a correct way. The services were quite prompt and satisfactory. The places to be visited were very well coordinated, adjusted and covered as per the schedule inspite of unusual events or delays. She showed great level of patience while handling group of 34 people. The additional information provided during the tour has enhanced our knowledge. Megha has quick decision making skills which is very much required for such profile. She was always ready to take all the responsibilities at any given point of time which is highly appreciable. MEGHA SHINDE IS TRULY AN ASSET TO THE ORGANISATION. Thank you Megha for making our trip a memorable one.

Dhanesh Sawant ASHA 03 June 2017

As regards our tour experience, our feedback is as below. Arrangement made by Veena World was excellent. Living /food /water arrangement was proper. Proper time was allotted to almost all events. Guides provided at Singapore and Thailand were also very good. All spots mentioned in the Itinerary, supported with information were covered. Tour Manager is very sincere, energetic and has maintained co-ordination and harmony during the entire tour. Proper and timely instructions and also attentiveness in solving problems of members were plus points. He has full control over the team and maintained healthy and lively atmosphere during our journey. We really enjoyed the tour. THANKS TO VEENA WORLD.

Shriram Ratnaparkhi ASST 02 June 2017

Hello, Mrs. Deshmukh and Mrs. Rao here. Our tour to Singapore, Bali was quite comfortable and joyful. Tour leader Akshay Gayakwad is a responsible person. Thanks a lot.

Neelima Deshmukh ASSB 02 June 2017

I have just concluded my travel to Thailand with Veena World and have thoroughly enjoyed my trip. I would like to share little back ground of this trip:)
I’m from hyderabad and wanted to travel to Thailand. Got some references from friends of different travel agents, looked at different packages but somehow I didn't like it. While browsing net I came across ur website with group tour packages. A world of appreciation for the layout and detailed info on ur website which is updated frequently that made me think that it's a good company. Then I called up ur office at Mumbai and spoke with Mr. Ram Jadhav, who took my multiple queries and answered each one of them very patiently and promptly. Since my daughter and I were traveling alone, safety was big concern, however he convinced me and gave me confidence that it is safe to travel with this group. Many thanks to Mr. Jadhav. Like in any indian family my husband & brother were not too happy about us traveling without male member:) as they were not aware of ur company (being from Agra and Hyderabad) somehow with prompt mails and good interaction from ur staff I took chance of this trip and I’m so glad that it turned out to be so smooth, enjoyable and safe! Now the star of this trip is for sure our dear tour leader Ms. Sunita. She is such a darling. Herself a very young girl, took care of all of us like a true leader and caring mother. Took the role of doctor, entertainer, guide, advisor, searched for facilities when people couldn't find it, engaged small children when parents went for activities and became their beloved Sumita Tai.... She has done much much more then what I have mentioned....

As I work for a school we take students out for excursion and knows how much effort and responsibility is involved in doing a trip. Sumita did every bit of it so efficiently, patiently and with a smile! Hats off to her!!!
Your contact in Thailand Mr. Best of Thai vision also did incredible job of taking care, keeping us safe and showing us around. Each action of his displays his humble, caring nature and passion towards his duty. In contrast to other Thai people (whom I interacted during the trip) he is very patient, soft spoken, very experienced and great with his jofand amazing with childre I see lot of passion and devotion for their duties in your employes (with whom I interacted). This shows that they are headed by a good leader who motivates them and guides them well !!! A word of appreciation for all leaders in your organization.
Finally, thanks a ton for not only beautiful experience but also strengthening my belief and enhancing my confidence that females can travel safe without males 😊 😊 Love u guys 😘 😘 😘

Will spread good word about this experience as my responsibility.
I see u as an inspiration for women, handling Ur business so effeciently!! Keep up the great work 🙏 🙏
Take care and thanks to you and your team at Veena world!!!

Preeti Sinha ASTJ 30 May 2017

Thanks to Veena World for making our 1st International trip so amazing. The trip was well organized with stay in reputed hotels. Food was taken care by keeping the INDIAN flavor into consideration. Trip Itinerary was 100% completed. Thanks to Vineet Deshpande for guiding us for opting this package and clearing thousand travel doubts. It’s him who motivated us for selecting the tour. Thanks to our tour guide Ankita Mhatre and Bass. You guys were awesome, we felt safe throughout the tour because of you guys. We enjoyed all the games, activates and all the suggestion given by you. We will love to do more trips with Veena World. It’s highly recommended for safe and secure travel. Just …“ Bag Bharo Nikal Pado ”

Dinesh Rivankar ASHA 28 May 2017

I would like to thank both Veena World and our group members for making this trip memorable. It was our first tour overseas, both me as well as my family thoroughly enjoyed the trip. Everything was properly planned and managed. No issues , totally satisfied customer. Special thanks to Prachi and Harshada and one from Thailand, Nok (Kanchana) did tremendous job in making this trip successful. Also made new friends along the way. We will definitely recommend and plan our next trip with Veena World.

Saurabh Parkar ASTJ 21 May 2017

First of all thank you for well-organized Thailand tour. I, Vijay Bobade would like mention some highlights of this beautiful exploring experience
1) Excellent communications through emails and calls
2) Tasty, Crispy snacks and in ample quantity
3) Nice carry-on bags with at most care item like poncho....minute care by Veena world group
4) The best Indian Tour Manager Vishakha and her Thailand counterpart Mr. A. Very humble ,informative people....family experience
5) Good Hotels selection n hassle free accommodation
6) Nice breakfast, lunch n dinner with Indian delicacies ...yummy...with papad n Lonche as well...
7)Well organized daily sightseeing .the best time management,...
8) Vishakha’s help to my daughter to have close encounters with dolphins....load of thanks to Vishu
9) Daily Tour info in English followed by Hindi, Marathi
10)Daily twice wake up call. one by automatic machine and second by our TM Vishu...great punctuality
11) A value for money package.
12) very humble Captain coach n Aunty ...Caring people...Always remember them...Nice Ac bus
Overall the first and a very great experience with Veena world....would like to go all my further tours with one and only Veena world Thank you Vishu for your love ,care and support...

Vijay Bobade ASTJ 23 May 2017

My father in law ,Namdeo Waman Harad, recently came back from Singapore, Malaysia and Thailand tour and I must say , he returned from the tour as a fully satisfied and happy man. He thoroughly enjoyed the tour, the arrangements, food, sightseeing everything. Would like to have a special mention of the tour guide, Prashant Patki. They did an awesome job and took personal care. This was his 3rd tour through Veena world and not a single issue. You guys are very good at what you do. Bye until we book the next tour from Veena world

Namdeo Harad ASTZ 25 May 2017

Excellent experience! Tour planning & implementation was fabulous. I would like to appreciate the great efforts put in by our tour leaders. Both of them were very, very nice. By the end of the tour we started feeling that they were a part of our family. Thanks a lot for the wonderful experiences and memorable moments.

Pavankumar Karvande ASTJ 21 May 2017

Thank you so much for organization of such memorable Thailand tour! It was very nice spending very few days with all of our team members. The tour manager Kadambari is an amazing & excellent in handling such a wonderful tour. We enjoyed each and every moment of the everyday and earned happiness for the coming days.

Sanjay Mohite ASTJ 25 May 2017

We are thankful to you for successfully arranging the tour which we enjoyed the most. The tour manager Megha was so good and competent. She made our tour a grand success. Enjoyed a lot and loved it.

Kishor Joshi ASJW 21 May 2017

We just had a marvellous overseas tour to Singapore – Malaysia – Thailand from 5th May to 15th May 2017. Mr. Ajay Sundaram was our Tour Manager, and he was throughout the tour an inordinate Guide & friend . Our Tour guides Mr Goh, Ms D & Ms Leki were the best guides we could have, we received all the information from them in detail . ( Please pass our thanks to them ) All our itinerary were really noteworthy, significant and completed with happiness as per the schedule . ( as Ajay was very punctual on wake up calls ) We have enjoyed our 10 days trip , with a whole lot of remembrance along with the charming group with us, which was like a family. ( Cheers to them too ) Once again thanks to Veena World, Will look forward for another trip very soon…

Namrata Dhuri ASJW 06 May 2017

First I would like to say you Thank you from the bottom of my heart because you have really deserve that appreciation by providing the best service for the tourists like us .I am really very pleased the service given by you .Both the tour managers Mrs Vishakha Shah as well Mr A are not good but best guide for us they both told each n everything us n take care as a family members. so whenever I visit to abroad I would request to Veena mam to send them with me

Purushottam Jadhav ASTJ 23 May 2017

Feedback on our tour our trip was nice I and my daughter enjoyed it very much . Our tour manager Mandar is a perfect tm he has all qualities of tm .Food was good. Group was nice. All the islands we visited were beautiful Cruise experience was fantastic. Thank you.

Saral Ghosh ASPZ 20 May 2017

I would like to bring to your notice that we had beautiful experience whilst we traveled to Singapore / Hong Kong / Macau recently. The tour management was excellent. Food / airport to airport travel / visa service etc all were managed well. Though travel in between was lil hectic but Mr. Atul Gangurde ( Tour Manager ) made it very comfortable. Mr. Gangurde & local tour manager ( Ms. Synthia - Singapore & Mr. Winn - Macau ) were excellent in terms of tour service / information / all related work. Hope your all tour managers ( Mr. Subodh / Mr. Paresh / Mr. Atul Gangurde ) will maintain high level of service as always. I wish you best for all your future projects & tours.

Atul Kurlekar ASSH 19 May 2017

It was an amazing trip. Thank u Veena World and Tour Manager Ajay Sundaram for making it the memorable one. It was organized perfectly as thought.

Rekha Deolekar ASJW 06 May 2017

We have just completed this tour. It was really a very good tour, meeting our expectations more than 100%. This was our first experience with Veena world and we will like to give 10/10 marks for the planning and the way tour was conducted. It was a fully packed program to include maximum possible tourist locations and special credit to tour manager Ms. Megha Shinde for managing the tour, in a nice and cordial way. She has ability to work well with the team and resolve the issues, (if any) very promptly. Overall it was a Very nice experience 👍 👍 👍

For our next tour, we will go for Veena world only.

Dasharath Memane ASSM 25 April 2017

It is a Nice experience. Tour manger Mr Alison Desouza is a nice person he conduct a tour in great proper way his communication is also mild with all the members. We have awesome experience of tour with him. Thanks Narayani Padiyar

Mangesh Padiyar ASTJ 26 April 2017

We hadt our tour manager ms.preeti madan tour to Malaysia Singapore from 17th to 24th.We are v.much pleased with her leadership to guide us and a happy and v.safe trip. She is v. excellent and energetic. There is no word to praise her leadership. We appreciate her to utmost ability to guide each and everyone vth her soft and her sweet talk. We are looking foward the same type of leadership toour next tour programme as we are planning. Tour was v.excellent and commendable. Thank u so much veena world from ms.sarala raghavan & fly. Thank u once again

Sarala Raghavan ASSM 18 April 2017

Myself Dr Vasundhara Ghorpade . My daughter Pradnya & I joined the above mentioned tour. She had appeared for 10th exam. To recharge her for next two years of study , we decided to join one of the tours. After studying lots of tours we decided to join Thai Jewels of Veena World. My husband, Dr Vijay was little bit worried as he was not accompanying us. But when he heard about our experience on phone he got relief. Your tour promises were true. We, especially my daughter enjoyed a lot.

About Tour manager:
Our tour manager Ulka is really fantastic. Full of energy, cheering, co-operative, determined, care taking. She encouraged everybody to participate in maximum events by telling inspiring stories. Though being too young, she has all qualities to handle people of all ages with various tricks. With non-hurting words she was able to manage everybody to follow her. She became didi of my daughter.

Now about Tour:
Hotels were good.
Food was also good except Andra hotel and Swagat hotel. Bus was comfortable.
Whatever included in tour iternery was completed.
Finally I am happy to select Veena World as they made this trip memorable for me and my daughter.
In future without any hesitation I will select Veena World to experience traveling around the world.
Regards

Vasundhara Ghorpade ASTJ 13 April 2017

I would like share my experience with Veena World - THAI JEWELS TOUR (10th to 15th Apr 2017). Tour Manager Mr. Chetan Surve was excellent in all respect. He was very helpful all the times. He has a great ability to connect with individuals be it age 7 or 70. Very prompt, has good sense of humour. Everything on the tour was well planned.

This was our family's first international tour and was smoothly sailed only because of tour Manager Mr.Chetan. I would also like to mention your local operator Ms.Mamma Tun who alongwith Mr. Chetan were very courteous and both were informative in all aspects. I really appreciate the entire team @ Veena World.
Thanks and looking forward to join for more tours with VEENA WORLD
Keep it up !!!

Vijay Gharpure ASTJ 10 April 2017

Hello we recently went to Thailand through Veena World on 11 April, 2017. Our tour manager was Prashant Ramraje. For me the tour was amazing. We had lot of fun. All the sites were covered beautifully and the time management was perfect. Prashant is a very jolly person. He kept us all entertained. Perfect and accurate information was provided by the tour manager and the local guide appointed Ms. Kranti. And we loved the tour.

Pallavi Chaudhari ASTJ 11 April 2017

I Just returned from Thailand tour and reached Pune very happily.
I’m pleased to say that the tour was a grand success. Tour manager Prashant Ramraje gave full co-op and very active person. Tour guide kranti (peg) also was enthusiastic person and have a good of humour. Full credit to U all your team for making our trip joyful.
I’m surprised that how U manage such complicated business.
Thanks

Madhuri Jadhav ASTJ 11 April 2017

I would like share my experience with Veena World - THAI JEWELS TOUR (10th to 15th Apr 2017). Tour Manager Mr. Chetan Surve was excellent in all respect. He was very helpful all the times. He has a great ability to connect with individuals be it age 7 or 70. Very prompt, has good sense of humour. Everything on the tour was well planned.

This was our family's first international tour and was smoothly sailed only because of tour Manager Mr.Chetan. I would also like to mention your local operator Ms.Mamma Tun who alongwith Mr. Chetan were very courteous and both were informative in all aspects. I really appreciate the entire team @ Veena World.
Thanks and looking forward to join for more tours with VEENA WORLD
Keep it up !!!

Vijay Gharpure ASTJ 10 April 2017

It was great experience. .I like your tour managements. Your hospitality , food , treatment , And your our Manager Akshay Vaidya he is very nice person and he really best manager he did very well and so calm and helpful person he is. Would like to join again Veena world tour

Shraddha Nimse ASJW 08 April 2017

The trip arranged for Thailand (Pattaya &bangkok) was really wonderful.
Me and my wife had an amazing experience. Everything thing was arranged perfectly. Our picnic manager Mr. Sunil Yadav and Tiffin Mam guided us throughout the trip & took good care of us. We would really like to travel with you again in future and would also recommend Veena World to all my family and friends. Thank you for the wonderful experience. You guys are the best.

Ramesh Kalebag ASTJ 03 April 2017

Hello वीणा ताई नुकतीच आमची South East Asia ची टूर झाली. (Singapore, Malaysia and Thailand from 18th March to 27th March 2017) त्याच टूरमधील मी एक सहप्रवासी. माझं नाव रसिका अविनाश वाळके. ह्या १० दिवसांच्या काळात मला एक गोष्ट नक्की उमजली आहे आणि ती म्हणजे परदेशगमन करण्याची इच्छा असेल तर "Veena World" ला पर्याय नाही. वाढवून वगैरे काहीही सांगत नाहीये किंवा तुम्हालाच लेटर लिहितेय म्हणूनही नाही. पण जे अनुभव आले त्यावरूनच मी हे म्हणत आहे. तुमची tagline "बॅग भरो और निकल पडो" अजिबातच अतिशयोक्ती केल्यासारखी भासत नाही ह्याच कारण तुमची उत्तम व्यवस्था, परदेशातही जोडलेली हुशार आणि चांगली माणसं आणि सदैव सेवातत्पर असणारी अप्रतिम टीम. त्यामुळेच एकदा टूर बुक केली की खरंच बाकी कशाचीही चिंता न करता फक्त आपली बॅग भरून आपण घराबाहेर पडू शकतो. जगाच्या पाठीवर कुठेही बिनधास्त, बिनघोर फिरण्याचा आत्मविश्वास तुमच्यामुळेच सगळ्यांना मिळतो.

मुंबई एअरपोर्ट - तिन्ही देश - आणि परत मुंबई एअरपोर्ट हा प्रवास फारसा कधी त्रासदायक वाटलाच नाही, कारण कुठे काय करायच, कसं वागायचं, कशी आपली स्वतःची आणि आपल्या सामानाची काळजी घ्यायची हे सतत सांगण्यात येत होत. कुठेही बावचळल्यासारखं वाटलं की लगेच टूर मॅनेजर अगदी देवासारखा धावून यायचा. सफारी वर्ल्ड, museums आणि गेंटिंग हायलँड्स सारख्या प्रचंड गर्दी असलेल्या ठिकाणी कधी हरवण्याची वेळ नाही आली कारण टूर मॅनेजर आणि टूर गाईड्स सावलीसारखे आमच्यासोबत असायचे.

तुम्ही दिलेली फूड पॅकेट्स, काय बोलू मी त्याबद्दल? म्हणजे सगळ्या बाजूने तुम्ही किती खोलवर विचार करून ते खाद्यपदार्थ आमच्यासोबत पाठवले. जशी आपली आई आपल्या प्रथमच परदेशी जाणाऱ्या बाळाला तिच्याकडच्या पदार्थांची शिदोरी सोबत देते तसंच काहीसं मला ही विविध अशा चविष्ट खाद्यपदार्थांची भरलेली बॅग बघून वाटलं. ते खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे contract गोडबोलेंसारख्या अनुभवी व्यक्तीकडे दिलंत त्यावरूनच तुम्ही Food Quality बाबतीत किती चोखंदळ आहेत हे लक्षात येतं. सुक्या खाऊपासून ते तयार चहा-कॉफी च्या पॅकेट्स पर्यंत सगळं काही पुरवलंत. आपल्या प्रवाशांच्या अध्ये मध्ये येणाऱ्या उपवासाचीही त्यात काळजी घेतली आहे. तुमच्या दूरदृष्टीला आणि व्यवस्थापन कौशल्याला सलाम. मला खरंच नाही वाटत जर मी तुम्हाला सोडून इतर कुठल्या कंपनी सोबत गेले असते तर एवढं भरभरून बोलले असते. आता ह्याक्षणी खूप काही सांगायचंय पण शब्द अचानक साथ देईनासे झालेत. बहुदा त्यांनाही तुमच्या तडफदार व्यक्तिमत्वापुढे काही सुचत नसावं. एक मुलगी म्हणून मला तुमचा खरंच खूप अभिमान वाटत आहे. तुम्ही सॉलिड आहात वीणा ताई. तुम्ही आणि तुमची संपूर्ण टीम अतुलनीय आहे. त्याच टीम मधील एकाविषयी मला बोलायचंय. त्या ट्रीपसाठी तुमचा टूर मॅनेजर "स्वप्नील देशमुख" कार्यरत होता. आमचा टूर मॅनेजर स्वप्नील आणि Veena World मुळे एक अविस्मरणीय अनुभव ह्या ट्रीपच्या रूपाने मला आणि माझ्या आई बाबांना मिळाला. हा आमचा पहिलाच ग्रूप ट्रिप चा अनुभव होता, ह्याआधी कायम आमचे आम्हीच जायचो पण त्यात इतकी मजा नाही कधी आली जेवढी ह्या ४० जणांबरोबर आली. आम्ही सगळे एकत्र एवढी मजा करू शकलो ह्याचं श्रेय तुम्हाला, तुमच्या एकूणच टीमला, खासकरून आमचा टूर मॅनेजर म्हणून स्वप्नीलला आणि तुमच्या तिन्ही देशातील टूर गाईड्सना जातं. स्वप्नील आणि त्या त्या देशातील टूर गाईड्सनी आमच्यावर आवश्यक तेवढी बंधनं तर घातली पण तेवढीच मोकळीक सुद्धा दिली. कुठेच असं वाटलं नाही कि कोणीतरी हातात काठी घेऊन आम्हाला इकडून तिकडे हाकलवतंय. स्वप्निलच विशेष कौतुक मला आता करावंसं वाटतंय. "बोला गणपती बाप्पा मोरया!! मंगलमूर्ती मोरया!! उंदीरमामा की जय!! चिचुंद्री मामी की जय!! असं म्हणत प्रत्येक दिवसाची मजेशीर सुरुवात करताना तो एकाच वेळेस जबाबदार टूर मॅनेजर, मजेदार मित्र आणि काळजी घेणारा पालक अशा तिन्ही भूमिका मस्त बजावत होता. त्याचं त्याच्या कामावर प्रचंड प्रेम आणि श्रद्धा आहे आणि ते त्याच्या वागण्यातून नेहमीच आम्हाला दिसलं. मी कधीच त्याला असं सतत फुकट टाईमपास करताना किंवा मोबाईल वर पाहिलं नाही. (जरी तो आमच्या ह्या tech savy पिढीतला असला तरी देखील हे विशेष) मला त्याच्याकडून खूप शिकायला मिळालं. आम्ही कितीही गोंधळ घातला तरी त्याने अगदी शांतपणे प्रत्येक परिस्थिती हाताळली. भले मनातून आमचा कितीही राग आला असला (साहजिक आहे माणूस आहे म्हटल्यावर) तरी तो कधी त्याने चेहऱ्यावर दर्शवला नाही, हे असं सगळ्यांना नाही जमत. स्वप्नील एक अत्यंत हुशार आणि अनुभवी टूर मॅनेजर आहे. मेहनती आहे. मला इथे हे सांगायला आवडेल की मेहनत बरेच जण घेतात पण मेहनतीला "स्मार्टनेस" ची जोड सगळ्यांना नाही देता येत, ती दिली गेली की काम perfection कडे पोहोचतं. त्याने ह्या १० दिवसात ह्याच दोन गोष्टींचा योग्य समन्वय साधून आम्हाला सगळ्यांना एखाद्या नाजूक फुलासारखं जपल.

उत्तम नेतृत्व आणि हजरजबाबीपणा हे त्याचे मोठे गुण आहेत आणि त्याने ते असेच नीट जपावेत. आणि ते जपण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन तुमच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीकडून त्याला कायम मिळेलच. आमच्या ह्या ट्रिप मध्ये बरेच "Senior Citizens" होते पण त्यांना बघून, आणि विशेषतः त्यांचा उत्साह बघून कोणीच त्यांना तसं म्हणणार नाही. इतकी वर्ष सर्व जबाबदाऱ्या नीट सांभाळून, पार पाडून ते आपल्या उर्वरित आयुष्यातील काही मौल्यवान क्षण जगण्यासाठी आले होते. त्यांच्याकडे बघून मला समजल 'जगावं तर असं'. तर जसं मला आमच्या ट्रीपमधल्या "Senior but still Young at Heart" ग्रुपकडून Future Goals मिळाले तसं स्वप्नीलकडून Job Goals मिळाले. Everyone should work just like him with the 'Right Focus'at the 'Right Time'. He did work not just for 24/7 but for 24/10 round the clock. Always on duty yet with a fresh look and a smiling face. एक travel manager म्हणून त्याचा जॉब जेवढा मला Thrilling आणि Exciting वाटला त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त तो Tough आणि Challenging आहे असं मात्र नंतर मला जाणवलं आणि तसं असूनही तो आत्मविश्वासाने आणि आनंदाने सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होता. सगळ्यांना हवं नको ते बघणं, सगळ्यांचे मूड्स सांभाळणं, कोणी चिडलं तर त्याला शांत करणं, कोणी अपमान केला तर तो सहज हसतमुखाने गिळणं, कोणी चुकलं आणि तरीही गेस्ट आहे म्हणून माफी न मागता जाणं हे असं सगळं सांभाळत, सहन करत काम करणं सोपी गोष्ट नाहीये. त्यासाठी खूप patience लागतात आणि ते त्याच्यात आहेत. Patiently एखादी परिस्थिती कशी हाताळायची आणि एखादी अडचण आलीच तरी त्यातून skillfully बाहेर कसं पडायचं हे मला त्याच्याकडे बघून कळलं. सगळीकडे वावरताना विशेषकरून परक्या देशांमध्ये फिरताना कुठल्याही गोष्टीच दडपण न घेता वातावरण हलकं फुलकं त्याने ठेवलं. मी आमची ही तुमच्यामुळे अविस्मरणीय झालेली टूर खूप मिस करतेय. प्रत्येक क्षण आपल्याला जर कॅमेरा मध्ये घेता आला असता तर खूप बरं झालं असतं असं वाटतं पण ते शक्य नाही हे मला माहित आहे. वेगवेगळ्या दिशेहून येणारे ४० प्रवासी कधी एकाच दिशेने वाटचाल करू लागले, परकेपणातून आपलेपणात अवतरले कळलंच नाही. Swapnil truly has a great sense of humour I must appreciate that, त्यामुळेच ट्रीपची रंगत अजून जास्त वाढली. तो एक "लंबी रेस का घोडा" आहे असं म्हटलं तर काही चुकीचं ठरणार नाही. वीणा ताई तुमच्या पारखी नजरेमुळेच तुम्हाला इतकी हुशार आणि कामसू माणसं मिळाली. आम्हाला आमच्या टूर मॅनेजर कडून समजल कि तुम्ही बॉस पेक्षा एक मित्र म्हणून त्यांच्याशी वागता-बोलता आणि म्हणूनच ते इतक छान काम करू शकतात. प्रत्येक Employee ला तुमच्यासारखी Boss आणि प्रत्येक Boss ला स्वप्नील सारखा Effiecient आणि Skilled Employee मिळायला हवा. तुमच्या डोंबिवलीच्या ऑफिसमधून आम्ही आमची टूर बुक केली. ऑफिस मध्ये शिरल्यापासूनच खूप छान Warm Welcome अनुभवायला मिळत. एखादा जर कुठेतरी चिडचिड करून तुमच्या ऑफिस मध्ये आला तरी त्याचा मूड Reception मधील सुहास्यवदनाने स्वागत करणारी व्यक्ती आणि तिथेच काचेच्या बाउल मध्ये ठेवलेल्या गोड चॉकलेट्स मुळे नक्कीच बदलून जाईल. तिथूनच खरी positive vibes ची सुरुवात होते ते अगदी शेवटपर्यंत पुरण्यासाठी. मला जाणवलंय मी खूप लिहीत आहे. तुमच्या कामाचं स्वरूप आणि वेळ बघता तुम्हाला हा तीन पानी अभिप्राय वाचायला कितपत वेळ मिळेल माहित नाही. पण मी तुम्हाला विनंती करू इच्छिते कि तुम्ही अगदी थोडासा वेळ काढून हे सगळं वाचावं. I know मी जरा जरा जास्तच मोठी अपेक्षा ठेवतेय. अर्थात ही अपेक्षा बाळगण्याची हिंमत माझ्यात तुमच्यावरच्या प्रेमामुळेच आली आहे. कारण हे प्रेम एकतर्फी नक्कीच नाहीये :)

For now being a group representative I Thank you ALL for everything. Thank you for taking immense care of us. I still get goosebumps whenever I think about those special and memorable moments with Veena World. Me and my family definitely would like to travel again with you. Keep up the Great Work and ALL THE BEST for all your future tours and other future projects too :) :)

Rasika Walke ASJW 17 March 2017

It was a pleasure to travel with Veena world. I just returned from my Japan Ladies Special Tour.
Fantastic experience, Very good arrangements, very good food. Little about Amit Sawant & Mandar Raut.
Veena tai you are lucky to have these prized pure heart gems with you.
They made my trip very memorable and enjoyable. Hope to travel with them again.
See you all very soon. Thanks All Veena tai, Amit & Mandar.

Madhuri Chabukswar ASWN 30 March 2017

This is Rasika Avinash Walke,a happy tourist from South-East Asia Trip (18th March to 27th March 2017) Few days back I had sent you a detailed feedback on our tour. Now I would like you to watch a short film of our memorable tour which is Shot and Edited by me. Its duration is little bit long but I am sure you will enjoy watching it.

Its a "Small Gift" or "Token of Appreciation" from all of us for getting an amazing and satisfactory experience of travelling with Veena World. Saying just two words like 'Thank you' won't be enough so I thought of showing our gratitude through audio-visual medium. I hope you will like it and would be really very happy to receive your precious feedback on my creation. Please click on the following link to watch happy faces sharing their awesome experience of being a Veena World Tourist.
https://www.youtube.com/watch?v=WkD0T65GdLE&feature=youtu.be

Rasika Walke ASJW 17 March 2017

We had so many inhibitions about Thailand-Bangkok. Our tour guide Ms Sampada, changed everything. She was too good. A very responsible person who took care of each one of us, be it a child of 2years to a senior member of 60 yrs. plus. She motivated all of us to do the tower jump in Pattaya tower and all the adventure activities by saying that it is so very wonderful and if we did not do we are missing something. In one of the days some members did not follow Sampada's instructions and they went to the hotel. She was so concerned that she requested the hotel guy and packed food for them. During the entire trip we all became so close like a family and on the last day we became emotional. We miss our extended family and also a very responsible, understanding, co-operative, and a very loving person like Me Sampada.

We look forward to many more trips with Verna World as we know we are in safe hands. Thanking you
Jaya Ganesh

Jayapaarvathy ASTJ 28 march 2017

Thanks Veena World for making our Thailand tour very special and making it most memorable.
Special thanks to our tour mangager, Sampada Gaurkhede for managing the tour so well like her own family trip.
Her energetic nature ensured that the tour members always had our fun moments.

This trip was our first family international travel tour. Also, this was first any tour experience for my 2 year old son. These 6 days have left everlasting footprints for us.

Milind Wakhare ASTJ 28 march 2017

My wife and I decided to go to bangkok for our 10th anniversary and wanted our entire trip planned out to make the most of Thailand. We wanted it to be tailored around food and the best experiences possible. We have travelled overseas quite a bit together, and with the utmost sincerity and objectivity, our tour Guide (SAMPADA GAURKHEDE) created the most amazing trip we have ever experienced! Never have we experience such wonderful service and support. Every request, need and wish was fulfilled, as SAMPADA was always there & really she guided us well beyond our expectation.

It all begins with understanding the customer and SAMPADA dedicated time and effort to really understand what we were looking for in our TOUR.. As a foodie and having a genuine passion of thai food and I decided to go to Thailand for our 10TH Anniversary and wanted our entire trip planned out to make the most of Thailand. We wanted it to be tailored around food and the best experiences possible.

We stayed the most amazing locations in Thailand that made access very simple for shopping. Well Veena World are the best i must say ,you guys really rock & once again SAMPADA GAURKHEDE was Just Awesome & made our Thailand family tour to remember for lifetime.

Rushikesh Bodas ASTJ 28 March 2017

It was our first tour with veena world....and it turned out more excellent than thought of. Thanks veena world fir a Good itenary, nice food n EXCELLENT tour manager Sampada Gaurkhede. Sampada is The Best...
She is full of enthu, oatience n always smiling.
Never could see tiredness on her face...always ready to help n guide.
She gave perfect instructions , never missed a single instruction.
She encouraged us to do all adventure sports.
She was participated in everything that kept group togethere and helped strangers to become friends soon n mingle with each other . She enjoyed photos with us The best part was DANCE....dance destresses people.....she always came first on the stage to dance that encouraged all group to dance...from little babies to the aged...everyone dancers n non dancers danced with her...she brought n made everyone dance....that rocked the show ad people felt really nice because of dancing. Hats off to Sampada
Really glad had her as tour manager
She made everyone feel YOUNG .
God bless her.

Mansi Kirpekar ASTJ 28 march 2017

We all loved our tour manager alot as she was very carefully and too active .we didn't even felt that this was her first tour.she is the best tour manager I ever saw .she was very calm polite and was a very very good dancer. I hope that for our next tour with veena world we will get same tour manager sampada as we all in our group loved her alot and I guarantee that no one in our group will give bad feedback for her .thanks for giving us sampada as our tour manager.thankyou

Vishal Shinde. ASTJ 28 march 2017

Madam; I had been to above tour.The tour was excellent managed. Tour ManGER gURDEEP kAUR WAS VERY COOPERATIVE , HELPFUL SPECIALLY TOWARDS SENIOR CITIZEN LIKE ME. WE HAVE NOT EXPERIENCED ANY DIFFICULTY WHILE ON TOUR. WE CONGRATULATE VEENA WORLD AND MADAM GURDEEP KAUR FOR ASSISTING US WHILE ON TOUR. LOOKING FORWARD FOR OTHER TOUR V WITH VEENA WORLD NARAYAN JOSHI.

Narayan Joshi ASHS 26 march 2017

My mother Mrs. Aparna Ranade returned back today from Singapore Malaysia and Thailand trip from 22 March to 1 April 2017. It was a memorable experience for her. Tour manager Aalok Lokhande is a wonderful person. He treated them like a family. Veena world gave lifetime memories to my mother. Thank you very much.

Aparna Ranade ASJW 23 march 2017

I had been to above tour.The tour was excellent managed. Tour Manger gURDEEP kAUR WAS VERY COOPERATIVE , HELPFUL SPECIALLY TOWARDS SENIOR CITIZEN LIKE ME. WE HAVE NOT EXPERIENCED ANY DIFFICULTY WHILE ON TOUR.
WE CONGRATULATE VEENA WORLD AND MADAM GURDEEP KAUR FOR ASSISTING US WHILE ON TOUR.
LOOKING FORWARD FOR OTHER TOUR V WITH VEENA WORLD

NARAYAN JOSHI.

Narayan Joshi ASHS 26 March 2017

I had my International Trip with Veena World.... I had I enjoyed my trip asjw09 03 2017alot...We had a great time with our Group..instead of a group it was a Family.

Thanks to Akshay Vaidya , supported us all the time & who were always with us,taking good care of us. The Hotels (rooms), Spl breakfast and the Food arranged for us was also good. We enjoyed the adventurous activities in Pattaya like the Pattaya Tower Jump.. under see walk, in Coral island plus the other sightseeing, cruise dinner, and places in Singapore,Malaysia Bangkok & Pataya....Veena world arrangements is to good...

only the thing in Malaysia we got less time to shop ; )

Mrunal Joshi ASJW 10 March 2017

It was our 1st tour with veenaworld.Everything was well executed.The hotels,bus journey,food, especially the cruise were nice.Alok was very polite and helpful tour manager.He gave all information during the tour.We enjoyed a lot and are very satisfied with overall tour.
THANKS TO VEENA WORLD

and special Thanks to Alok, Som and Tom:)

Tanmayee Shirsat ASTJ 26 February 2017

Thank you to everyone from team who well managed tour on 17-27 th Feb 2017 south east Asia.Special thanks to Mr Amit Sawant who taken care of entire team and managed well. Actually My parents travelled first time to abroad tour which was so nice due to Mr Amit.He Guided and mentored everyone in well manner. Thank you once again

Prakash Chitnis ASJW 17 February 2017

Myself along with my wife Nutan went for this tour from 17th Feb To 28th Feb. 2017. This was our first foreign tour and was with specific reason i.e to celebrate our 25th marriage anniversary. We had choosen Veena World because of your reputation and the previous feedbacks.

Our experience was too good and it had met all our expectations. The food / stay / travel arrangements were excellent and the tour planning also was very good as at no time we were totally exhausted.

The credit for this mostly goes with your Tour Manager Mr. Amit Sawant. He is polite and soft spoken. He really has the skills of handling group, art of telling the information/facts and getting the things done as per the schedule. His skills were really seen especially when our group had youngsters/couples as well as senior members above the age of 65.

We both would like to thank Veena World for arranging such a wonderful and memorable trip and assure you that Veena World would be our preferred Tour operator for our future tours. Wishing you and your entire team all the best for the future.

Vikas R Mehta ASJW 17 February 2017

ME MRS&MR V.L.JOSHI ATTENDED SINGAPORE MALAYSIA AND BANCOCK TOUR ON 17TH FEB.
WE WERE REALLY WORRIED ABOUT THE TOUR IN THE SENCE, RUNNING ALL DAY, HIDDEN COSTS, LACK OF INTERACTION WITH TOUR MANAGER ,OTHER DETAILS CURRENCY AND SO ON..... NEEDLESS TO SAY IT WAS OUR FIRST ASSOCIATION WITH VEENA WORLD OTHERWISE WE WOULD HAVE REST ASSURE .
OH WHAT A GREAT MANAGEMENT PIN POINT DETAILING 100% COMFORT ORIENTED ARRANGEMENTS INCLUDING FOOD STAY EVERY NEED RIGHT FROM DRINKING WATER WERE TAKEN CARE NO TENSION CLEAR CUT INSTRUCTIONS TILL NO CONFUSION THAT TO HAPPILY WITH SMILING FACE WHAT ELSE TOURISTS LOOK FOR.

NOW TOUR MANAGER AMIT SAWANT
NOT ONLY ME EVERYBODY OF US WAS OF OPENION THAT HIS SKILLS ARE EXCELLENT SMILING ALWAYS CARING SUPURB LEADING QUALITIES THROUGH KNOWLEDGE OF TASK HELPING NATURE AND EVERYTHING ELSE REQUIRED FOR UNCOMPAREABLE RESULTS.
WE WERE MOST HAPPY AND OFFCORSE WILL STRONGLY RECOMMEND VEENA WORLD ONLY.

Vrushali Joshi ASJW 17 February 2017

For Our 25th Wedding Anniversary we had plan this Thailand Tour and it is a great experience from Veena world. Thanks for anniversary Gifts.Your superior management from day one to end of the Tour. Your Snacks Packets are tooo good and Tasty Thanks for you and your supplier. Our Team Manager Mr. Sahil Patil was very co-operative and very JOLLY ... Person. a special thanks to him. Your Hotels, Foods, and bus service and Local tour guide Tiffin .. very Nice. Soomporn tour mast zali kuthehi nave thavayala jaga nahi.

Pradip Deorukhakar ASTJ 19 FEBURARY 2017

On completion of captioned tour we r back to India yesterday morning. Right from commencement of tour till we ended the same the way Mr Amit Kene, Designated Tour Manager took care of each and every tour member is something beyond words. The way he mingled with the youngest and the oldest member is something amazing. Very sincere, very dedicated , honest and within all limits he behaved at all the times . I don't know how many of us have shared their experiences but none of the tour member will have different opinion. Would like to place on record this appreciation on behalf of all 17 tour members. The real success of tour is your tour manager as we carry memories for ever. As long as such employees are with you sky is the the limit for you. Even last time in 2015 our tour manager was Mr Rajesh Salvi at Europe and he too was equally good. God bless you with all the best,

Kalpana Vatkar ASMS 18 February 2017

I would like to share my feedback for the recent tour that i had been on with Veena World.
This was my first international trip and first trip with Veena World as well.
It was an incredible experience to be a part of this tour!

I must mention that it was also my first trip without my parents so i was a little hesitant at first but the tour was managed so well that i could enjoy it without any worries.
All the sightseeings were systematically scheduled. Though an hectic schedule, the delicious meals served helped to refresh us always!

Lastly our tour manager Sahil Patil did a great job. He always made sure that all the facilities provided were up to the mark.
I surely look forward to have more and more such wonderful trips with Veena World!

Aishwarya Bhosale ASTJ 19 February 2017

Recently myself and my wife visited Singapore, Malaysia and Thailand tour. It was amazing experience. We both are senior citizens . Your tour manager Mr. Shailesh Loke took care of everybody like family members. Number of places shown are also excellent. Food quality was also good as we know that we were not in India. You have given best deal in reasonable price. I wish you and Veena World bright feature and day will come that Veena World will be the Top Tour Operator In India.

Bhaskar Kulkarni ASJW 10 February 2017

This is in reference to our tour to Singapore Malaysia and Thailand. We would like to share that we had a very nice holiday. The tour programme was very well organised.

A special mention about our tour manager Mr. Shailesh Loke. He has conducted the tour with utmost care and affection. He ensured that all the services were provided on time and was always upto the mark. We would like to thank him and wish him success.

Bhalchandra Daxindas ASJW 10 February 2017

I am working with M/s. Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd, at Pune. During the year 2015 our Company's nearly 100 participants (officials and dealers) visited Europe. And as per their experience we booked a tour from your prestigious travel Company for Singapore, Malaysia and Thailand starting from 8th February till 18th February 2017.

It is to be proudly mention here that the above trip for Singapore, Malaysia and Thailand was a superb experience for us. During the entire tour we never feel any inconvenience right from the beginning till the end of the tour. Our Tour Manager MR. SHAILESH LOKE was a great man who really handled the entire tour (group of nearly 40 people) in a great manner. From the very first day his presence was always there at any moment. Even the Lady guide at Singapore Ms. Leng was giving proper and well in time guidance with Mr. Loke. Secondly Ms. Ishwari the lady guide for our tour at Malaysia was really a very good experienced personality during Malaysia tour. She gave superb information for Malaysia culture etc with command over English. Thirdly a really energetic man Mr. Peter was also a lovely fellow for our Thailand tour.

During our stay in above Countries all the Hotels were also excellent. We experienced also the food provided by the Hotels for breakfast, lunch and dinner etc. in a great manner. The buses provided for our group were also good and there was no any travelling problem.
In general the services provided by M/s. Veena World were excellent. We will definitely plan our further tour (domestic or abroad ) in future though your Company only. I wish a very good future to M/s. Veena World.

Sanjay Gokhale ASJW 10 February 2017

we visited Singapore ,Malaysia and Thailand through your tour ASJW03022017 during 03.02.2017 to 12.02.2017.our tour manager was Shri Sagar Gurav.our experience with him was excellent throughout the tour. This was our first international tour with Veena World. We were very comfortable during the tour because of his cooperation and guidance. because of his excellent planning and time management we enjoyed every tourist spot in above three countries. Wish you and Shri Sagar every success.

Prabhakar koshe ASJW 03 February 2017

I Miss Leena Kishor Parab, am pleased to share my experience of my recent Singapore Thailand Malaysia tour held on 3rd Feb. To say in one line it was a 'Paisa Vasool trip'. Special thanks to Mr.Sagar Gurav our tour manager the gem of Veena World. He was so supportive & helpful in the entire journey. It is a bliss to have tour manager like Mr.Sagar Gurav in Veena World.He made sure all the sightseeing was done in proper time. The food, hotels & excursion vehicles were at its best. Looking forward to have same many more travel experiences in further tours with Mr. Sagar Gurav & Veena World. It was fun travelling with Veena World.

Leena Parab ASJW 03 February 2017

We went for honeymoon tour at Bangkok and Pattaya from 4 to 9feb17. The experience with Veena World was so good. The food and breakfast timing were maintained properly. And the site seeing was also arrange properly. I would like to go with Veena World again for next tour. We all enjoyed this group tour also get private time.

Aditi Ghuge ASHA 04 February 2017

Namaskar mandali .... 🙏 😊 every one posts nice and memorable trip...पण मी मात्र नुकताच थायलंड मधुन बाहेर पडलो आणि आता मराठी भूमीत आलो...माझ्या दृष्टिने ही प्रवासी सहल म्हणजे पिंजऱ्यातल्या पोपटाचे फडफडणार्या पंखाचे केविलवाने आवाज ऐकण्या ऐवजी आंब्याचा डहाळी वर सकाळी सकाळी कुहु कुहु करणारी कोकिळा होती... सुनिलच अतिशय घरगुती वागणं एक कुटुंब तयार करणार फेविकॉल होतं....पेड (sorry miss पेड 😜) अतिशय लाघवी बोलण हृदयात घर करून गेलं....माझ्या मनातील तब्येतीची भिती आपोआपच पळाली...खुप मजा केली वय बाजूला सारून...सगळे कसे हळू हळू मनात घर करुन गेले...नाही विसरणार कधी...अगदी आयुष सुध्दा.... वीना टुरिस्ट म्हणजे गोड गोड सफरचंद...सावकाश कापून खा....पुन्हा निश्चित भेटू... 🙏 😊 💐

Subhash Patil. ASTJ 27 January 2017

First of all heartiest thanks for the wonderful and memorable tour of Singapore, Malaysia & Thailand. The entire trip was nicely managed by Veena world. The tour manager "Yogesh Nichite" was very polite, cheerful and helpful. Please convey our thanks to him as well. Almost all the sight-seeing mentioned in the itinerary was covered and we are impressed with the dedication and sincerity of Veena world team. The hotels at Singapore, Kuala Lumpur and Bangkok were good, while the hotel at Pattaya needs to be upgraded. We understand that arranging Indian foods at these locations are difficult and we appreciate the efforts put by your team for arranging Indian foods. The transfers were done seamlessly thanks to Mr. Yogesh and local guides. About the local guides, we were impressed by the efforts put by Ms. Natty at Thailand and to some extent by the local guide at Singapore. Please extend our thanks to the entire team at Veena world to plan and manage such a wonderful tour. We would definitely like to book with Veena world again.

Ashish Ranjan ASJW 26 January 2017

I have been on Thailand tour with Veena world from 25th Jan 2017 to 30th Jan 2017. I would like to share my experience here. It was an amazing experience to be with Veena World. All the arrangements were perfect. Hotels were excellent as well as food was quite good. Both the tour managers Nilesh Joshi and Chalini were awesome. We enjoyed a lot and would love to go for another tour with Veena world.

Vijay Balkawade ASHA 25 January 2017

It is said that life is a journey and we all are travellers..........very true when interpreted with Thailand tour with Veena world..... The tour was comforting the soul...we were taken care with utmost kindness and politeness by our tour manager Mr. Subodh anant Jadhav ......and Ms. Pam Thank you for the beautiful memories and beautiful friends that I would treasure for my life....

Shraddha Salvi ASTJ 08 January 2017

I am Akshay Pai from Pune. I had been with my family to Thailand on Dec 28 Thai jewels group tour. Our tour was led by Mr Prashant Save. This trip was very special as this was the first international tour for my parents and in-laws. They were very comfortable with the stay and Indian food arranged at Bangkok and Pattaya. Right from day 1 Mr Prashant was patient enough to handle the group. Within 2 days the whole group with Prashant were like a family and he gave importance to each ones interest. I would say this trip was a memorable one to me and my family and i would definitely recommend Veena world to my colleagues and friends

Mr Akshay Pai ASTJ 29 December 2016

Thank you for organizing a wonderful tour to Hong Kong, Macau & Shezhen. The complete tour was managed in a very neat and systematic way. Extremely satisfied, highly comfortable, very pleasant. We visited & explored all important sights, well organized & managed. Like all the other international tours we had with you this was best enjoyed tour we experienced by Veena World. And special added credit to tour manager Mr Kamlesh Sawant. Even it was a vacation time and during huge crowds, he was managing all the group members very smoothly and comfortably. The support of the local guides that were provided to us were extremely hospitable and humoured us with their past experiences and jokes. The hotel accommodation was excellent. Breakfast was excellent. All the places of tourist interest were excellent & enough time was allotted at each place. the food joints where we halted for our Lunch and Dinner were good, also the coaches arranged for travelling around were awesome and well maintained... Thank you for making such nice arrangements which made the tour a more comfortable experience. The hospitality was good. Indeed it was an amazing experience with 100% satisfaction

Chandrakant Kolekar ASHS 26 December 2016

Words can really ruin what we want to express. We really want to thank all the direct and indirect person, who have made this tour a mesmerizing experience that we longing to experience.
Your team really have excelled in giving "WOW" effect to every interaction that we have pre-during-post of the tour.

Pre-Tour Feedback:
Greeting to the briefing of the tour package everything was done with passion and enthusiasm. Effort appreciated of Ms: Venus
During-Tour: WOW !!!!!!
We were very skeptical at first speaking to Mr. Subodh Jadhav, but as the tour progressed he turned out to be the best tour manager, entertainer, caring and a friend to cherish. Ms. Pam (Thailand Tour Co-ordinator) she is a sweetheart and a very caring person to be around.
Pam and Subodh both have exhibited high level vigilant and care on various occasions.One of which we like to bring up was when we have misplaced our belonging but was returned to us. Both have really brought the best out of us and made the trip more engaging and enthusiasm act.
We wish to travel every tour with them and recommend other to travel with.
All in all, we had the best time of our life the week spend with all.
I hope the same tradition of passion, care and enthusiasm continue at Veena World and wish the entire team all the best for future

Abhijit Jagtap ASTJ 08 January 2017

Hi Veena world, I would like to share my experience about the tour with you (Veena world). It was really good experience to travel Macau, Hong Kong, Singapore package . Travelling to the world, was cool and expensive tour with you we, got lots of fun ,enjoyment and information about various countries. I would also like to tell about our Tour Manager Mr. Nilesh Joshi, He guided us very carefully and neatly. If we decide to visit any other any another country we would like to travel again with Veena world

Jeevan Pukale ASSH 26 December 2016

Just wanted to take a moment and say a big "Thank You" for making our holiday such a marvellous time. It was our first tour at Veena World and no wonder we came back with lots of memories, joy and happiness. We enjoyed at our best!!! :) Our Tour Manager, Akhilesh Shinde was amazing and enthusiastic to drive the tour in a wonderful manner. Food quality, hotels and other services were at its utmost quality. We were strangers until we meet each other on our first day but never realized when these strangers turned into good friends and family. :) :) Missing people with wonderful memories. I am sure everyone would cherish these memories even after ages. We decided to have a tour again with Veena World with same Tour Manager and same group of people in near future.

Tejasvini Khanvilkar ASHA 29 December 2016

Just wanted to take a moment and say a big "Thank You" for making our holiday such a marvellous time. It was our first tour at Veena World and no wonder we came back with lots of memories, joy and happiness. We enjoyed at our best!!! :) Our Tour Manager, Akhilesh Shinde was amazing and enthusiastic to drive the tour in a wonderful manner. Food quality, hotels and other services were at its utmost quality. We were strangers until we meet each other on our first day but never realized when these strangers turned into good friends and family. :) :) Missing people with wonderful memories. I am sure everyone would cherish these memories even after ages. We decided to have a tour again with Veena World with same Tour Manager and same group of people in near future. Cheerss!!! Regards, Tejasvini K

Tejasvini Khanvilkar ASHA 29 December 2016

Me and my family had recently been to Singapore Malaysia Thailand tour (ASJW271216M/A) starting on 27th December.

I would like to begin with a big THANK YOU to Veena World because this was our first International tour and it couldn't have been better than this. It was a superb itinerary with a perfect mix of visiting amazing places and some adventure filled activities like parasailing.

The hotels and the travel coaches were of top notch quality which ensured that we were in the lap of luxury all the time. We understand that arranging for Indian meals at international destinations can be a herculean task. But Veena World definitely did the best they could to ensure that we had hearty meals.
I also take this opportunity to thank our Tour Manager 'Prashant Potdar' who ensured that all of us could enjoy the amazing itinerary to the fullest. The timing of the tour being in the midst of holiday season worldwide, rush and crowd at all the major attractions was bound to be present. One such incident was during the visit to Coral Island in Pattaya which got cancelled on the scheduled day due to bad weather. But Prashant immediately arranged for other sightseeing on that day so that the day wasn't wasted. Also the next day he pushed everyone to wake up early and take one chance at visiting Coral island once again, and yes that worked, our group was the first to reach for parasailing and we could thoroughly enjoyed it. We had almost given up our hopes on visiting Coral Island, but he ensured that we don't miss out on this best attraction of the trip. Prashant also bound the entire group into one strong family, where all the people who were strangers at the start of the trip,almost became family members by the end. Hats off to his effort, if it wasn't for him, we couldn't have enjoyed.

I would also like to thank the local TMCs(Imran - Singapore, Selva - Malaysia, Natie - Thailand) who told us amazing facts about their country and also ensured that we could enjoy the attractions to the fullest by ensuring we reached there on time. Also they let us know about the precautions to be taken and rules to be followed so that we did not hamper our fellow tourist's experience at these places.

So to sum it up, it has been a fabulous trip, our second with Veena World. The first tour being LHGR(starting 13th August,2016) and both of them have been truly amazing. I would again like to thank Veena World for giving us such memorable experiences which we will definitely cherish for the rest of our lifetime. We look forward to many more journeys like these

Ajay Ranavade ASJW 27 December 2016

The tour was awesome. It was a very well organised and executed. Everything was perfect and excellent. I would have to say it was best vacation of my life time. I will do all I can to promote your company and your services, thank you so very much for having arranged the magnificent trip we took ! At same time we thoroughly enjoying the comforts. Thanks !..we will recommend Veena world to our family and friends in Mumbai. Many thanks for "good trip " Absolutely !. will use you again . I am glad we had such a good experience with Veena world " yes" it was a memorable trip and one that we would suggest to other people. Mahesh katake our Tour Manager and Sam our tour guide did a fine job !.. The communication were excellent and we're very impressed by the arrangements. The information on the tour provided was excellent. It would not possible to say enough about our guide Sam and Tour Manager Mahesh katake qualities in terms of knowledge about Singapore .Mahesh karate and Sam had wide experience and knowledge in this areas and a constant source of conversation, information and pleasure were superb very competent, informed ,helpful, knowledgeable...Excellent. In all cases we were very impressed. Excellent lodging and restaurants our accommodations were clean and comfortable. The high quality and performance of the vehicles provided. Both the pick - up and drop off at the airport were very comfortable and very punctual Everything on time as indicated about the best we were experienced our Tour Manager Mahesh katake and Tour Guide Sam they were very wealth of knowledge, personality very vibrant, full of educational information, great company and very competent. The had great attention to detail to make sure that they could provide good service we need. Our trip was fantastic because of our Tour Manager Mahesh katake and Tour Guide Sam were super organizer super guide and an excellent traveling companion. They always maintained that wonderful and charming mix of professionalism and friendship. We thoroughly enjoyed the entire trip we were very pleased with the services on our trip to Singapore provided by Veena World .Thank you for all the preparation you did to make our trip so successful. We really appreciated it. Once again thank you for awesome trip, specially Veena world ,Mahesh katake and Sam .

Hitendra Nakhawa ASSG 29 December 2016

This tour helped me and my wife convert our dreams into awesome memories. I would like to personally thank Mr. Bhushan Gupte who was always there as a friend and guide throughout the tour. The new year party and the following Singapore fireworks was the best part in your plan and we both are extremely thankful to your team for giving us an experience of a lifetime. The hotels you booked provided us a blissful stay and we are happy about it. Thank you so much and we are looking forward to explore the rest of the world step by step with you.

Hrishikesh Badhan ASHB 29 December 2016

I went to Singapore Malaysia on 27thdec.2016 to 3rd Jan.2017.this is our 4 25th tour with veena world Your leader and sight-seeing was excellent. Our tour leader Mr.Amit soman was excellent and co operative.is good communication skill nd knowledge. Malaysian tour guide Ms.sara was also excellent. 31st party and fire work was excellent. Only one thing veg.food menu was not good. Same Chan's masala, dal dry nd Ali Gobi was repeated. I want to wish to Veena world and all tour leaders for future. once again want to

Sneha Sabnis ASSM 28 December 2016

This is my 5th tour with Veena World and every time the experience is amazing. we are group of 15 relatives who travel together. Hats off to management and tour managers who takes care of tourist like their family. Looking forward for many tours with Veena world. Three cheers for tour manager Mehul & Veena world team

Sujata Nehere ASJW 23 December 2016

We have just completed our Singapore/Malaysia/ Thailand tour ASJW 25122016.Our entire "Experience" with Veena World Family was simply "Superb". This was my second tour with you.1st was Kerala Jewels in Nov2014 with TM Mr Arvind Jadhav. This was our first International Travel & with a great experience of earlier tour we decided to go with VW only.I would like to congratulate the VW management for wonderful trained team, who not only perform duty but cared for all of us with smile. The star of our tour was Mr. Atmaram Lad. The TM with Rich experience & knowledge. He was in control of all situations , perfect planning & execution. In a group of 34 people we were of all ages from 9 years to 84 years. Nimesh (Atmatam) ensured that all of us were wel connected with him and each other. The Local guides Mr Thakoor(DON) at Singapore, Ms Shanti at Malaysia were wel knowledgeable & top ranker was Ms Lekki at Thailand , In all 5 days Ms Lekki has not only explain history of Thailand but she was so polite & caring of all the Guest."Lovable Lady" There was Good coordination of Mr Nimesh & all local Guides & their companies, Mr Nimesh is very knowledgeable, respectful, caring person , which he demonstrated especially during the visit to Safari world, Pattaya coral Island , Excellent guide and wel planning, VW must take care of him. "Icing on the cake" was celebration of 31st on Chao phar aya cruise, this was a life time Memorable experience, Your first attempt of this Mega event was made successful by Mr Vivek , Mr Nimesh & all other TMs "Great Teamwork" Any feedback will always have areas for improvements In the entire tour food was satisfactory but could have been little better by changing menu. There were different hotels but same menu was getting repeated every where.

Atmaram Lad ASJW 25 December 2016

Our tour was just awesome, veena world's hospitality was mind blowing. Thanks to our tour operator Shailesh Loke and our guide Suda because of them and all the couples we could make this trip a memorable one.Thankyou once again

Shailesh Loke ASHA 15 December 2016

First of all "HAPPY NEW YEAR" to all of you :) Recently, I along with my wife and my son went to "Thailand" with Veena World. Initially, With lots of doubts I started preparing for the Tour. How would be my Clothing, Currency, bags, flight etc. But with all the preparations done, Finally I reached Mumbai International Airport where I meet Mr. Vivek Kochrekar, with a Yellow Veena World T-Shirt and we got introduced to him. We boarded Jet Airways and withing few hours we landed to Bangkok Airport and then started with our tour. As the tour started, Vivek took over the tour charge. After interacting with him I couldn't resist myself appreciating him. Vivek managed the tour very efficiently and flawlessly. He is not only professional but very passionate about his career, very kind, a good leader, He is quite spiritual, apart from being a leader he is a good team member as well and a trust worthy friend. It's Vivek due to which we found that the money that we put was worth this tour.

Umesh Deshpande ASTJ 27 December 2016

We travelled to Singapore, Hong Kong & Macau from 25th December, 2016 to 1st January, 2017. We are very much happy about this tour. Following Points are really appreciable.
• Most importantly no hidden costs.
• Excellent care taken by Mr. Nilesh Joshi, our tour manager. All the instructions were given very clearly before and during the tour.
• For vegetarian people like us, the vegetarian food arrangements were of high class quality with variety for lunch & dinner. Also the snacks provided were useful throughout the tour.
• New year party arrangements and location were excellent. We could enjoy the fireworks.

Anant Halbe ASSH 26 December 2016

I would like to take this opportunity to share my experience of tour- recently done.ASTZ2212 16 VEENAWORLD Honestly, my expectations from tour and tour manager was not much. I was thinking that this is a daily task for them. All my wrong notions were cleared from the day we landed to Bangkok. From tours perspective, -

- Coaches and local tour guides were excellent..

- hotels were a great rest over and luxurious - meals were well suited to taste and requirements - all places were covered without looking at our itinerary - a well planned tour without any time lag or delay in anything From tour manager perspective-
Rahul Desai ... A constant source of energy and smile. This tour had 90% of senior age group people who would not been able to manage such a hectic tour... But Rahul's enthusiasm was contagious.... His knowledge and experience of all places and small tips on how to be a Smart tourist.. saved lot of time and energy. His friendly features towards all age groups and helping hands was supportive..
Last but not the least, the level of patience to handle 36 different kinds of people together... Itself is a big task which undoubtedly he did the best.. I do not have any feedback of improvement to give for your and /or tour manager.. as I cannot think of having better that this. Lastly, one of the best part of your was new year Eve.. which Veena world made is awesome.. got chance to meet so many people and other friendly tour managers .. all like a big extended family..

Overall, a wonderful and happy tourist of Veena world.. looking forward for more such trips..

Pooja Agrawal ASTZ 22 December 2016

I am Mr. Prakash Bhandegaonkar. Me and my wife Mrs. Sanjivani Bhandegaonkar, went on a tour to Thailand (Bangkok &Pattaya) from 23/12/2016 to 28/12/2016. We are very happy with your Team Manager Mr. Nilesh Mhaske who guided us during the tour. The Veena World Team provided us an excellent ambiance. Mr. Mhaske is a gem in your crown such valuable assets of a organization should be retained for long time and accolade for their contribution. We truly had great fun at our tour. The Veena World team planned the tour well too. We thank Veena World team for the tour.

Prakash Bhandegaonkar ASTH 24 December 2016

It was very nice experience with your tour Astj241216.All your management was excellent .The hotel rooms , food quality were the best . We always with comforts Every time with the service u provided us . Special thanks to our TM Megha Shinde . She was very punctual with her job. We always joyful with her. Her presence of mind is superb. She is very polite all-time . She was behaving like our family member . Always taking care of each and every person of group .The group was just like a small family, because of her bonding with us . Every time she provided us the best of all . Thanks to Veena madam and the entire staff for making our holidays Special. Thanks to Megha Shinde . Love her very much.

Nilesh Jarande ASTJ 24 December 2016

We did Singapore Thailand Malaysia trip last week. It was organised nicely. We enjoyed to the fullest. Special thanks to Harshal, he was a wonderful buddy and did his duty more than 100%. Thanks again for awesome experience.

Anjali Gunye ASJW 20 December 2016

First of all, Season's Greetings to all the enthusiastic staff of your esteemed VEENA WORLD and to all their loved ones. We have now travelled at least four to five times with Veena World... so writing this feedback is not difficult. BUT THE ABOVE MENTIONED TRIP is unique and hence needs REAL APPRECIATION for the idea and Execution of the same in VEENA style.

My son and daughter in law, Mr Sagar Krishnan and Ms Keshika Jain (now Keshika Sagar) were one of the lucky ones to travel under Tour Manager, Ms Deepika Dandekar. For the kind information, Mr Sagar and Ms Keshika are hearing impaired... hence the Extra Sensitive Care taken by Ms Deepika Dandekar was exemplary. Needless, to add, we were assured by her words, actions that our children are safe under her care.

We look forward for many a memorable tour and yes, our expectations have also risen.....but am sure we will enjoy the trips. Our personal thanks to Ms Deepika Dandekar.
Sagar and Keshika joins me in wishing all the very best

K Krishnan ASHA 17 December 2016.

We just returned from the Thai jewels tour (code ASTJ181216M/A). We enjoyed a lot on tour and appreciate the guidance of our tour manager Sachin Mayekar and Nok, the local guide from Thailand. We could enjoy all the adventure activities following their instructions from time to time. Everything was well planned and well- executed leaving us fully satisfied and happy on the last day of the tour. We hope to travel more with Veena World in the future.

Shylesh Kalange ASTJ 18 December 2016

It was our first tour with Veena World and was indeed a wonderful experience for both of us to be a part of the group.

The entire journey went on smooth right from day 1 when we visited the Ghatkopar branch. Yogita/Aasawari/Mangesh guided us well to make a convenient choice followed by a smooth procedure. All the required follow ups and information sharing were in place.

During the tour every minute thing was taken care by the team.
Travel, stay, site seeing,guide was 10/10 Just hotels for lunch and dinner can be upgraded in terms of the menu spread And also in case if we have 2-4 Veena groups at the same time at one location they need to be allocated seperate timings or hotels for the lunch/dinner

Amol Salgar was the best TM as far as I have experienced. He bounded everyone together as a Veena World family and ensured all of us enjoyed to the fullest. All the components of itenaries were completed stressfree and with ease
Really thanking Veena World for the wonderful experience and looking forward for many more in the future
Wishing Veena World a happy ,prosperous & successful New year

Shylesh Kalange ASSM 21 December 2016

I, Mahesh N.Kamath and my wife Uma Kamath from Dahisar(E) were fortunate enough to embark on the tour to Singapore-Malaysia-Thailand conducted by Veena World from 8/12/16 to 18/12/16.

The tour was conducted excellently and far beyond our expectations.We are glad to mention that it was thoroughly enjoyable and stress free. Special mention needs to be made about our Tour Manager Shri Nilesh Mhaske. It was as if we were travelling with a co-passenger.He was one of us. My interactions with him reminded me of my friends from Girgaon.

It was a memorable tour and look forward to such future trips with Veena World.

Mahesh Kamath ASJW 09 December 2016

I am writing this mail on behalf of my uncle Mr. Dayanand Pai and my aunt Mrs. Laxmi D.Pai who recently concluded their trip with Singapore/Malaysia/Thailand (between 16th Dec - 26th Dec) with Veena World.

They would like to extend their heartiest appreciation towards you for the wonderful time that they had on their trip. They truly appreciate the professionalism by which everything was handled and will definitely look forward to other such fantastic opportunities in the future. A special thanks to their Team Leader Mr. Mahesh Katke who was very helpful throughout their journey and helped made it a memorable experience

Dayanand Pai ASJW 17 December 2016

We, both my hubby and I wish to inform Veena World our thanks w.r.t. our trip to Singapore, Malaysia, Pattaya and Bangkok. We enjoyed the journey especially w.r.t. our everyday travel thru Mr.Nilesh Mhaske. We sincerely appreciate the efforts taken by Nilesh as also by travel assistance given by Ms.Tejasvi of Borivali branch.

Uma Kamath ASJW 09 December 2016

Me and my husband Mr.Amey Deshpande recently toured Thailand (honeymoon special) with Veena World. Firstly I want to thank Veena World for offering us excellent service through out our trip. The tour was well managed and nicely arranged. Our tour manager Mr.Mehul Ghosalkar and local tour guide Ms. Ped was very much supportive and friendly. They really worked hard to make our honeymoon memorable. Overall tour was excellent. Accommodation facility and food was also nice. We enjoyed our honeymoon and are glad that we joined Veena World team. We are highly pleased with the service offered by the team and would definitely like to enjoy few more trips in near future.

Amey Deshpande & Deepa Patil ASHA 13 December 2016

I Mrs. Anuradha & my husband Dr. Avinash Sabnis just returned from the above mentioned tour. It was a fantastic experience. In fact this is our third tour with Veena world. European jewels then HPDD now Singapore , Malaysia & Thailand. You people really take efforts to show maximum things. The hotels , food everything is superb. But I want to specially mention about the tour manager Mr. Sagar Gurav. So nicely he helped everybody especially senior citizens. He was always there to advise us about the rides , shows . Helping people on escalators , money changers. Explaining about the dangers. Sharing his experiences etc. Always answering our questions , doubts keeping cool. He is really best tour manager who made our tour more enjoyable. I want to thank you specially for the Thai massage.

Anuradha Sabnis ASJW 25 November 2016

Namaskar / sawadee krab veena mandali 😊,
First of all a big 'THANK YOU' for such an amazing & vivid experience for making our honeymoon most memorable one. Choosing veena world as our travel partner was best & right choice.
All the sightseeing went as per the itinerary also accommodation which was provided was amongst the finest hotels. Secondly will like to appreciate our local tour guide PED from Thai Vision for being such a good companion rather than typical tour guide. All her support & coordination throughout the travel was simply exemplified & very much informative.
Not only Ped but our coach captain was also equally cooperative.

Last but not the least our tour manager Mr. Mehul Ghosalkar made an extra effort to make this honeymoon tour the most memorable & joyful. His experience proves that he is no short of perfection in his work. He manages his work not only for the sake of his job but see to it that every couple in his tour gets the best of service. Along with the couples he too enjoys the moments by conducting various games & making the tour playful one. We would once again like to wish the entire crew of Veena world all the very best for their future endeavours & all their tours. Hoping to see u all very soon with a new destination & with a new enthusiasm. Tab tak... Travel... Explore...&...celebrate 👍🏻
Three cheers for Veena world to make this tour the most happening one.
Khob khun Krab
Khob khun Ka

Prasad Loke ASHA 13 December 2016

Firstly , my apologies for not sending the feedback earlier as got tied up with office work. It is now one week that we have come back to Mumbai from our tour but my family is still to get mentally out of the tour haze.

When I booked the tour on 29th of August, myself and my family thought and had apprehensions whether we made a mistake in booking the tour with Veena World as this was the first international tour we were going with Veena World. But let me tell you , without any exaggeration , it was a wonderful experience with Veena World. Right from booking, then handling the Visa documents and till end of the tour it was managed very professionally. We have absolutely no complaints whatsoever.

The icing on the cake of this tour was the tour manager Mr. Akhilesh Shinde. He was absolutely fabulous. He was polite, extremely caring, good listener , and most important of all he planned every step of the agenda. His instructions and advice were very meticulous which made the tour more wonderful and marvelous.

In all, a big thank you to Akhilesh and all at Veena World. Keep the good job going !! Hope to plan many more tours with VEENA WORLD

Balaraman Sadasivan ASJW 27 December 2016

Just a short note to say a "BIG THANK YOU" I would like to express my deep gratitude to Veena World Tours for giving us a memorable experience Thai Jewels - ASTJ27112016 ( Thailand - Bangkok & Pattaya ) dated 27th Nov to 02nd Dec 2016. This was my Mothers First International travel experience. Your prompt service has really made our vacation Excellent. The way we were dealt with while booking with you the entire process was so smooth, with no hassles. We really appreciate the work that you did to make our holidays happy. Our Special thanks to Mr. Samir Narkar, the tour Manager for organizing the trip so well that it went off just perfectly. Whatever was promised was delivered and the tour was easy, comfortable and hassle-free. I would highly recommend Veena World to our family and friends and I wish all the very best for your future endeavours..!! Best regards and we are already looking forward to book our next holidays with you.

Natasha Naik ASTJ 27 November 2016

Thanks to veena T.M. Amit Kunte and Thai guide Ped who gave excellent cooperation througout the tour...A very caring of all tourist. I hope many of my friends are surely join veena world to take experience. I will definately book my next tour with you.. Thanks once again

Vilas Bairagi ASTJ 04 December 2016

My name is Anuj Nair , me and my family were part of your trip which started on 8th Dec till 18th.... which was led by Charismatic Mr. Nilesh Mhaske....

I must say that I have always been a lone traveller, visiting places by myself, so when this time my parents coaxed me to join them for a group tour , i had my reservations , our experience was amazing from the day we made our booking with Adinath travels who were very informative and supportive. Little had i thought about what was going to come ahead of us, an amazing 10 days full of fun , leisure and masti....
The fun time started the moment we met Nilesh at the Mumbai airport till the end of the tour, i must add that he is an asset to your company cos he is a true people's man and he knows how to manage such a big group of 40 people with utmost ease and charm, he never let anybody feel left out as he was always on everybodys side. Just to add that my father and mother were admitted just a week before the trip, and we were skeptical whether they will be able to travel, but hats off to Nilesh / Fiona / Ishwari and Natty who treated my parents as their own and took utmost care of them in all situations, which has enabled my parents to forget all their weakness and they enjoyed to the fullest.

Thanks a lot Veena World we really appreciate the experience we had and keep doing the good work, by spreading happiness and smiles around the world. Last but not the least , we enjoyed the array of hotels, the variety of food and the cruise which we had in Bangkok was amazing... ( Literally Khila Khila ke maar daala) Trust me i am looking forward for many such happy moments and from today me and my family are a true Veena World Fans.... Nilesh bhai u rock....Take care until we meet again...

Bharat Nair ASJW 09 December 2016

This was our 3rd experience with Veenaworld, and as usual we joined the tour with great hope for good experience and we got what we expected. In the first two days, group became very friendly. We enjoyed all the time good company, accommodation and food. We visited all the places as per itinerary the program was well managed. The tour was well managed in time, arrangement and placement of rooms. Off course the credit goes to sincere efforts, advance planning & time management skills of our Tour Manager. He was very friendly with all the members, especially caring for sr. members.

We finished our tour with lot of friends & good memories for life. Thanks again for another super experience

Ajay Bakde ASJW 27 November 2016

Hello Veena World & Team, I hope all are going good at your end. Well, recently i m back from my honeymoon trip at Thailand arrange by Veena World & team.

It was really an amazing experience. All the arrangements made by Veena was excellent. Experience at Pattaya was very very very superb as it covered many things like Parasiling,underwater walk,boat riding & open beach atmosphere. Here time given was very convenient & enjoyable.

Both the hotels book in Bangkok & Pattaya was very nice. Breakfast & Food arrange was very nice. Bus arrangement for the entire trip from to & fro was excellent.Driver was very helpful in managing our entire luggage & also he is very kind with his cute little baby.

I must thank to our Tour Manager from India Mr.Amit Sawant & from Thailand Ms.Chalene in guiding this entire tour. Both these people are very kind & gentle to everyone. Also friendly in nature. Both were running hard in getting things on time. Entire time management from both these peoples were excellent.
Overall experience was very excellent at the outside country from Veena World & thanks for arranging wonderful trip in an economic fund.
Me and my spouse was very glad & happy in this entire tour. We both are wishing Veena World All The Best for their future endeaviour & wishing to grow entire Veena in a prosperous way.

I personally would like to thank Veena Tai Patil for such a nice trip & their empire as Veena World. Kindly keep on arranging such a nice trips in an economic price for the people in future as well. I will surely recommend Veena as a travel partner in my family,friends & colleagues

ALL THE BEST VEENA WORLD!!!! 👍 👍

Manish Salvi ASHA 07 December 2016

I want to take this overwhelming opportunity to thank you for making our honeymoon an exciting & memorable one. A successful tour is always dependent on the tour manager, how well he/she communicates, how the time is managed, detailed knowledge/experience about the location. Here the credit goes to Mr. Amit Sawant, and we want to thank him for being humble, helpful & co-operative on every moment of the tour. Thanks once again. :)
We'd opted Veenaworld because of the feedback received from one of our friend, and you were just up to the mark.
We would definitely recommend Veenaworld to our friends/family. :)
Thanks for everything.!!!

Rahul Nair ASHA 07 December 2016

We were part of Thailand jewels tour from 4-12-16 to 10-12-16. Amit Kunte and Peth were our tour guides for it.
Ours was a very diverse group. Two years old child to seniors of about 70 years, teenager girls to grannie wearing 9 yard saree, couples celebrating their second anniversary and one celebrating fortieth anniversary, gents singles, ladies singles, students, college passed out boys and so on. This might have made their jobs too difficult to service interests of everybody.

They did their task 110%. Accommodation at both Bangkok and Pattaya were very comfortable. Food quality was also good. They tried to give their best possible!
Adventure experience at Pattaya tower and parasailing were just fantastic! We found time too short at Nongnooch village. Celebrating birthdays and anniversary was also a pleasant surprise for all of us! One more thing we noticed at Safari world that seven of your tour managers were at one place! This speaks about the trust people have in Veena world!

This was our first tour with Veena World and we are exceptionally happy with the experience!
We knew that you were in Bangkok on 8th. We would have definitely liked to chat with you.
Once again many thanks to Amit, Peth and her team and of course background team of Veena World!

Milind Bodas ASTJ 04 December 2016

A very good afternoon to all of you, I'm writing this mail in regards to the wonderful Singapore-Malaysia-Thailand tour (code: ASJW091216M/A). Firstly let me start of by saying, this was my first tour by Veena world, and is definitely going to be 1st among many more to come thanks to our tour manager Nilesh :) who for one moment dint let me, my family and the 35 people along with us have any kind of worry, which was the whole point of being on a leisure tour. Nilesh says it's on the group on how well we gel along with each other in the days passing by while on tour but we all synced because of him, it was his ability to deal and make happy everyone in the group of 40, aged between 80 to 25 and that's commendable to both him and Veena world! There are so many tours you conduct, yet you are good at giving that extra something special, which in our case was undoubtedly Nilesh, his enthusiasm and his bonding with each one of us, also special thanks to Fiona and Natty, we absolutely loved them!
Another thing I want to mention is the food, I'm really finicky about it but the Indian restaurants, the food hampers you provided, even at the airport! My goodness, you all made it so good for us, not a moment of doubt in regards to the food either.
If my trip had not being this good, I probably would've just forgotten about it but never would've told around to not go to you but be assured, I'll be telling 10times more that amount of people to tour with you and have the same experience because mine was so good and have happy memories like I did, few of which I would like to share in the following pictures-
Having a blast in Malaysia!
Natty!! :)
And the lovely Fiona :)
Not to forget that on the 11th of Dec it was my dad's 60th birthday, a special day made extra special by Nilesh and Veena world 😊😊😊
Who would guess, these two families had never met before 😊
Pattaya time!
Women's special ;)
Sky ride!
(That's my dad) This was how exactly we were for the 10days- brilliantly happy 😊😊
Three cheers for Veena world and Nilesh!! :) :) :)

Ashwini Mhatre ASJW 09 December 2016

My name is Anuj Nair , me and my family were part of your trip which started on 8th Dec till 18th.... which was led by Charismatic Mr. Nilesh Mhaske....

I must say that I have always been a lone traveller, visiting places by myself, so when this time my parents coaxed me to join them for a group tour , i had my reservations , our experience was amazing from the day we made our booking with Adinath travels who were very informative and supportive.

Little had i thought about what was going to come ahead of us, an amazing 10 days full of fun , leisure and masti....

The fun time started the moment we met Nilesh at the Mumbai airport till the end of the tour, i must add that he is an asset to your company cos he is a true people's man and he knows how to manage such a big group of 40 people with utmost ease and charm, he never let anybody feel left out as he was always on everybodys side.

Just to add that my father and mother were admitted just a week before the trip, and we were skeptical whether they will be able to travel, but hats off to Nilesh / Fiona / Ishwari and Natty who treated my parents as their own and took utmost care of them in all situations, which has enabled my parents to forget all their weakness and they enjoyed to the fullest.

Thanks a lot Veena World we really appreciate the experience we had and keep doing the good work, by spreading happiness and smiles around the world.
Last but not the least , we enjoyed the array of hotels, the variety of food and the cruise which we had in Bangkok was amazing... ( Literally Khila Khila ke maar daala)
Trust me i am looking forward for many such happy moments and from today me and my family are a true Veena World Fans.... Nilesh bhai u rock....Take care until we meet again...

Bharat Nair ASJW 09 December 2016

We are sharing our feedback on complete experience of Thailand tour. Begin with bookings, we booked our ASHA091216 package from PSP Harsha Tours, Kamothe. PSP lacks basic knowledge about destination Thailand i.e minimum amount of Thai baht to be carried etc. Also contact person details given by PSP for getting Thai Baht was not genuine.

Mr.Yogesh Nichte was our tour manager for Thailand package. He posses good sense of humour & maturity to understands the customer needs. He had pre-alerted us about basic requirement on Thailand tour. We followed the instructions given by him before starting our tour in order to have smooth tour. On tour day, Veena World Airport representative Mr. Gudekar welcomed us & hand over the complimentary items & tickets to us. Mr.Yogesh Nichte helped us in completing the basic departure activities like getting boarding pass, filling Immigration form, security check in etc at CSI Airport. Also he helped in arrival activities at Suvarnabhumi Airport BKK like Visa on Arrival/ Immigration etc. From BKK Airport, we started our tour in collaboration with Thai Vision. From Thai Vision, Ms. Tiffin was representing welcome us & handed over breakfast item. AC luxury BUS was allotted to our tour. Bus condition was well maintained to our satisfaction. Both Yogesh & Tiffin provided information speciality of Thailand, hotels, food etc & also explained 1st day Itinerary in English & Marathi language & completed as per schedule time. Hotel at Pattayaa – Grand Bella was good & decent. We completed the Pattaya tours on time schedule with help of Yogesh & Tiffin.

From Pattaya, we travelled back to Bangkok for next destination tour. Hotel at Bangkok – Lotus Sukhumvit was also of good quality & decent. All locations were covered as per Itinerary & lot of time was given for shopping at MBK & Indra Square.
I would like to thanks Yogesh & Tiffin for their valuable service during our entire tour. They had taken care of all the travellers associated with this tour. They have the spirit of “Customer Delight ” in their roles. I would like to suggest my friends & relatives for going with VEENA WORLD for future tours.

Vedika Vinayak Patil ASHA 09 December 2016

Hello I am Kashyap Patil and we went on Asha -Honeymoon Tour from 7 Dec.
1) First of all let me appreciate your efforts for making the tour both fun and memorable ,it was indeed a great and perfect organized tour.
2) The Tour Manager - Mr.Amit Sawant did a wonderful job and was very helpful and cooperative to us .
3) Food was good overall throughout the tour.
4) Time management throughout the tour was immaculate and helped us reach all places on time and also find time to see other places at our own pace.

So overall excellent tour .Will definitely spread the word about Veena World and in future also will choose the same company.

Kashyap Patil ASHA 07 December 2016

I have just experienced Thailand honeymoon special tour from 7th Dec 2016 onwards. First of all I would like to appreciate your Tour Manager Mr Amit Sawant for excellent management during the tour. Everything was so well planned and organized that we were astonished with the kind of perfection shown by Mr Amit. Right from luggage to food to traveling to stay in Hotels, everything was first class. Everything was so well scheduled and we had enough time at every site to enjoy amazing Thailand. I am from Banking which is again a service Industry but i have never seen a travel company like Veena World which is provided best services in very short span of timeThis Travel Company was initially recommended to me by Mr Aniruddha Moghe from your Guest Relation Department who is my Childhood Friend. I am very confident that Mr Amit will play a very important role in making Veena World a world-class travel company. Thank You Veena World for making our honeymoon tour most memorable one.

Harshal Gandhi ASHA 07 December 2016

Myself and wife were participants in this tour which was really booster dose for all of us.Though Seniors r difficult to handle,our TM Mr.Nilesh Joshi handled it tactfully without any reluctance.34 members have their own views,habits and problems,but Miles had answers for all.He is an asset of Veena world.The tour was scheduled in nice way,and enjoyed by all of us.You r not only show us foreign places,monuments,cultures but also train us how to become good citizen.U also train us to handle new technologies and remain ahead of others.Veenatai,U are true ambassadors of Tourism Industry.You can definitely give suggestions to our PM,who is always open to accept good things,which will boost Indian Tourism. This was our second experience with Veenworld,Excellent.Best of luck.

Sagan Amle ASZA 05 December 2016

Following is the feedback from Nutan Sahani & Malan Sahani with respect to the tour of Singapore-Malaysia-Thailand, Tour code : ASJW27111M/A/16

Singapore-Malaysia-Thailand are very beautiful & amazing countries, we enjoyed the stay & site seeing a lot with Veena World. Tour manager, Akhilesh Shinde, was also very helpful & approachable anytime when needed. He guided us through the trip with all the information for each & every place we visited. He is very cheerful in nature & managed to keep the fun moving in the whole group throughout the trip. Very well managed tour by Veena world & also all the arrangements were good including food. We also would like to plan more trips with Veena World in future.

Nutan Sahani & Malan Sahani ASJW 27 November 2016

I am really glad that I chose veenaworld for organizing my first ever international tour in Thailand.
The experience was very nice and loving. Entire tour and every event was nicely planned including minute details.

Cooperation from tour manager and local guide was superb. There was absolutely no place for any complaint.
It was a really memorable tour of my life. I will always remember it.Naturally for my next tour whether domestic or international I can not think of any organization other than veenaworld.
Hats off to all the people in veenaworld.
Thanks to veenaworld for such a splendid tour.

Anil Yardi ASZA 05 December 2016

It was amazing experience with veena world Ulka patvardhan my tour manager made my tour unforgettable journey. I have lived my life of 10years in 10days. Whole facilities from travelling, hotel, food staff n co-tour friends all were best. Veena Tai is a amazing personality I meet her in Thailand on fashion show event I feel proud of her being a woman she has worked hard in her life even I'm a business woman but still got a more positive energy after meeting her. No words just all things were amazing.

Neeta Bhosle ASWJ 28 November 2016

My family has opted to visit Singapore, Malaysia and Thailand with Veena World from 26.11.2016 to 06.12.2016. We are overwhelmed the arrangements and daily tour programme set by the Veena World. Right from the check in at Mumbai Airport and throughout the tour we have not felt any sort of inconvenience in any area whether it may be hotel, conveyance, lunch, dinner and entertainment. I am very much satisfied with the Veena World and have already recommended my friends to plan their holidays with you and most likely two of them will contact you soon for their holidays in March 2017.I once again thank you for the arrangements you have made and the hospitality you have extended to us during the entire tour. All the very best and looking forward for my next holiday with you soon.

Sanjay Kumar Agrawal ASJW 27 November 2016

It was our pleasure and honour to be the part of the tour from 26th Nov to Singapore. It was our first experience through travels which was unimaginable and beyond our expectations. We are overwhelmed with the memorable gesture . Though we were odd man out means only family from Rajasthan non Maharashtra but enjoyed a lot. Our tour guide Mr Akhilesh is a superb n perfect guide. Other local guide were also too good .. We are Thankful to the entire team of Veena World for our memorable trip.

Sudhir Agarwal ASJW 27 November 2016

‘THANK YOU.’ NORMALLY THIS SENTENCE SHOULD APPEAR WHILE CONCLUDING ANY COMMUNICATION. BUT WE ARE STARTING OUR FEEDBACK , WITH ‘THANK YOU’ THAT SAYS IT ALL.IT IS OUR FIRST EXPERIENCE WITH VEENA WORLD.THE TOUR WAS CORRECTLY CHALKED OUT & IMPLEMENTED. MAXIMUM SPOTS & EVENTS WERE COVERED IN THE POSSIBLE TIME .
TOUR MANAGER SHRI MAHESH KATKE WAS ‘A DELIGHT’ FOR US.MAHESH IS A SUPERB ASSET FOR VEENA WORLD IN OUR PERSPECTIVE .HENCEFORTH WE ARE INCLINED TO TOUR WITH VEENA WORLD AT LEAST ONCE IN A YEAR.

Netra Gulawani ASTJ 20 November 2016

"अविस्मरणीय अनुभव " ..... वीणा वर्ल्ड सोबत केलेली थायलंड टूर हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे. जे सांगितलं त्यापेक्षा हि जास्त दिलं असं आजच्या जगात होत नसलं तर वीणा वर्ल्ड हा याला अपवाद आहे. वीणा वर्ल्ड सोबत टूर करताना आपल्या कुटुंबासोबत आहोत असा अनुभव होता. टूर मॅनेजर श्री. सचिन कवळे यांनी खूप सुंदर , योग्य आणि महत्वपूर्ण अशी माहिती दिली त्यामुळे थायलंड फिरताना अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या. दिलेल्या सेवेसाठी वीणा वर्ल्ड चे मनःपूर्वक आभार तसेच श्री सचिन कवळे यांना विशेष धन्यवाद.

Sanket Kokane ASHA 27 November 2016

Wow, wonderful, amazing, tour. I m impressed with the arrangements made by Veena World in entire tour programme. Sightseeing timings are very very neatly arranged. Tour Guide Mrs Mayura was very careful to all participants of our Group. She has guide us at every moment to make memorable tour.Mrs Ling is best guide, I have ever met with. Also I m very thankful to our entire Group, specially VANGNI GROUP & JOSHI SIR. I enjoyed very much Singapore flayer, dinner at river cruise, alcazer show, boat ride, parasailing, Genting high lands and our GROUP DANCE. At last(beginning to see more dreams.. ........) I m very very thankful to Veena Madam for showing me a dream, I have seen before 1990. Thanks.

ASJW 05 November 2016 Chandrakant Satpute

Myself, Ajay Pandav, enjoyed the abroad tour of Singapore-Malaysia-Bangkok organised by Veena world from 12th Nov to 22nd Nov 2016, its really very interesting and amazing first abroad tour in my life at the age of 60.Mr Amit Dixit, our tour Manager, has organized our tour very well from the starting point Mumbai till we all 34 tourists reach at Mumbai on 22nd Nov. He has taken all efforts to keep us update of day to day tour plan well in advance, gives very brief and important information about the site seeing we plan to visit, all arrangements at Hotels including breakfast and lunch-dinner he cares of all and affectionately enquire of each family of our tour.
Secondly, all the three local tour guides at Singapore, Malaysia and Bangkok, Mr Ambi, Mr Selva and Miss Mona respectively were also very much helping and caring to organise the hotel arrangements and site seeing. Miss Mona at Bangkok is very much affectionate, very well attached to everyone in our group and organised all arrangements in hotel, sightseeing very well.

I enjoyed the abroad tour ASJW121116 very well, felt comfortable and happy with the organisation of tour by Mr Amit Dixit, our tour manager. All we 34 tourists in the group of Maharashtra now become members of one family and formed what Sapp group to interact daily and plan for Europe tour in 2017.

Ajay Pandav ASJW 12November 2016

I have just returned from singapore malaysia thailand tour. ASJW011116.I am so happy with your tour that i have decided to travel with only Veena World I have travelled the whole of Europe five times ; once on my own for a month .And four times with tour operates. Never have i got such a satisfying feeling as i have got with Veena World. Every minor detail is covered like food packets poncho and not to forget even a pen.these small things have perhaps no value in our country but once u land in foreign country u feel safe and relaxed. The food hotel sight seeing etc. is overall good. To tower it all we get a tour manager from Mumbai to Mumbai. We had Mr.Bhushan gupte as our manager; he is totally dedicated to work.so hard working giving personalused attention to everyone.To elderly people he gives the comfort of a son. To younger people he is a companion like.

I have experienced other tour managers but expeeience with Bhushan is unforgettable. So keep it up Veena World and give us such good tour managers

Dr. Jyoti Lawande ASJW 01 November 2016

Me and my wife have had a wonderful time at the Singapore-Malaysia-Thailand tour ASJW111116M/A. We enjoyed all the locations, site seeing , adventure rides. The hotels booked for the tour were really nice and comfortable. We would also specifically like to mention support of tour manager Subodh Jadhav throughout the tour and specifically the Thai Hotel accommodation which was very good.

Bhalchandra Kulkarni ASJW 11 November 2016

It was a memorable experience to have travelled with Veena World. It was our first international tour with Veena World. It was an awesome experience of Thailand Tour. We had enjoyed with every moment of our tour and the hospitality we got from Veena World.

The itinerary was just perfect for us and all the sightseeing was covered. The Indian food was served and we relished it. The Adventure sports especially Para Sailing and Tower Jump (Sky Jump) from Pataya Tower from 56th Floor was once in a lifetime experience.

Special thanks to our Tour Manager Ms. Ankita Dhage and our tour guide in Thailand Ms. Nok for all the perfect arrangements after reaching Thailand. Everything was just perfectly arranged for us wherever we visited in Pataya & Bangkok. On the Whole, it was a tour made with the perfection. A Big thank you to Veena World. We would recommend Veena World to our family and friends. We look forward to travel with Veena World again in future.

Mahendra, Nandita & Manas Chaubal. ASTJ 10 November 2016

This is Bhupendra Kalan here, I had been on a vacation with my family ( wife and Son ) , it was an awesome tour Since booking to till now, we are in Veena World. very nice hospitality and very well managed tour. you have delivered more than we expect. your ..

Puneet is very nice boy, not a boy he is very matured personality, he dealt with each and everyone very politely, he take care of each and everyone in such manner that we did not miss any points of sight, he elaborate every point very nicely, our guide sam is also fantastic. he entertain us lot. Puneet ke bare me kya bole , jitni tareef karo itni Kum he. Group me jitne parents the , everyone expect son like him , khud ke Bete ne be care nahi ki usase jyada care puneet ne ki. The stay n food were best, it was really holiday for us .

The best thing i have observed, from the beginning of tour Mumbai airport to Thailand and returned to Mumbai Airport , Puneet was with us, we all were on our holiday/ vacation but this guy was performing his duty excellent. Headoff to him, I am sure Veena world has got diomond (Kohinoor) in Puneet , all successful tour credit goes to Puneet. Last but least I would say it was worth to us with Veena world , itz value for money and truely holidays Love you Veena world, best wishes to puneet for bright future. Best wishes to Veena world to grow by superp contribution of tour manager like Puneet and guide line Sam

Bhupendra Kalan ASTJ 04 November 2016

I am writing on behalf of my mother who was a part of ASSM 021116.
She travelled with her 3 sisters, all senior citizens. She was really happy with all arrangements during the tour. The hotel, food and travel - all aspects crucial to the success of the tour were excellent!! Hats off to Veena World!!

The single most important reason for the tour to become memorable was the tour manager Prajakta.... She bonded the group really well and did this very politely. She was calm and helpful and efficient, all at the same time. She managed the group very well and all diverse members of the group came together like a family for a week. One of my mother's sisters was unwell during the tour and that led to some delays and inconvenience to other group members. Prajakta was very helpful and cooperative in that phase as well. My mother has wished her all the luck in her professional as well as personal life. Thanks to Veena World and special thanks to Prajakta!!!

Mangal Sunke ASSM 02 November 2016

We experienced Thailand with Veena World through your tour - Thai Jewels (ASTJ- 31/10/2016). Thanks a lot for well organized tour and all the arrangements made for us !

Our Thai tour experience was great. It awakened our enthusiasm and interest in the Thai culture, history and people. Of course, it was also because of the wonderful sights, good weather on all days, necessary arrangements including good food, staying & transportation arrangements but the major contribution was made by your tour managers / guide Mr Amit Dixit from India team and Ms Ped from Thailand.

Their tour guidance was very informative, sparkled with lots of good humor. Thanks once again to Veena World and your both tour managers / guides for making our tour memorable for the rest of our life!

Milind Samant ASTJ 31 October 2016

This being our first international tour as well as first time we choose Veena World. Our trip was amazing. It wouldn't have been possible to manage so perfectly the whole tour. Thanks to Veena world and our tour manager Amit Sawant. Our each and evey minute of the whole trip was perfectly planned. Mr Amit has shown good amount of patience and support when required.

Chandani rathi ASJW 15 October 2016

Myself Mr. Shankar Powar & my wife Mrs. Shila Power, we have travelled with Seniors citizen Malaysia Singapore with cruise trip during 16th October to 24th October, 2016.

The overall travel has been a great experience considering this was our first abroad trip. I have always read and heard about other peoples experience with Veena World. Entire trip was well planned by Veena world and was well managed by our your manager Mr. Subodh Jadhav.

Subodh has taken care of all seniors personally and solve all the problems even small issuea like net connection or replying to our family's what's app messages and giving them status updates on our travel. Subodh has been very polite with all seniors and taken care of everyone and we felt safe during travel. Please consider my best wishes to Veena world to keep ahead the great work in travels and tourism.

Shankar Powar ASZM 17 October 2016

It was my first tour with Veena world but it was really awesome experience and I will like to specially say your tour manager Akshay and Tiffin from Thailand were really great love u veenaworld and I will tell all my friends to travel with veenaworld

Shashank Surve ASTJ 21 August 2016

Such a Wonderful experience.. it's Amazing trip.. Services # Tour Guide Mr. Sahil Patil # superb Sightseen # Hotels # foods # welcome kits # Bags # Backpack # dry Snacks # Caps # Raincoats everything.The Tour Manager Mr. Sahil Patil was toooo good very soft # cool # co-operative # soft spoken person.. It's 1st trip with Veena World..
Thanks Veena Patil for Sach a lovely staff and Management..

Jignesh Gandhi ASTH 13 August 2016

This was my first tour abroad and am glad to say that i was overjoyed with the facilities and care taken by veena world. Our tour manager Mahesh Katke was exceptional and very concerned about us like our family member. The stay was pleasent and entire tour coded ASJW 120816 was a lifetime experience.

Rutesh Vernekar ASJW 12 August 2016

We have returned to Mumbai with nice memories of Singapore,Malaysia & Thailand. Covered 100 percent given in the Itinerary.Very very thanks to our tour manager Mr.Mahesh Katke sir who has made this tour memorable for all the members.our special thanks to Mr.Ambi,Singapore,mrs.Ishwaree,Malaysia,& Mr.Peter,Thailand who have taken maximum efforts to guide us about their countries.Everything was on time & as per schedule.Breakfast,Lunch dinner arrangements were nice.Once again thank you all VeenaWorld team.

Mr.Sharad/Mrs.Shweta Bowalekar ASJW 12 August 2016

Somewhere around in May2016 my wife n myself though of making an overseas recreation trip. At first we though let's plan it on our own....but later due to obvious reasons such as a new country...new rules and regulation.... New people and new culture would make it difficult for us to enjoy our trip we started our hunt for a good tour providing company. And that's how we booked our tour ASJW June 29th-July 9th with Veena World. My wife had done multiple group tours with various tour companies in d past and on the other hand i have always been an avid Solo traveller across India on my bike planning all my tours on my own.

So for me this idea of a group tour was not so exciting. Days passed by and the day of departure came. We met our tour manager Suvidha Desai at the airport and the team handed us the snack packs and other documents. And there we were 1000's of feet above sea level all set to explore some new destinations. 10days passed by and we got back home:-) Oopss....did i miss something??
Ohh our feedback or rather I'd call it our experiences...
We have had the best days of our lives on the tour. The management by the team with respect to the accommodation and food was truly the best that could be arranged by you. Coming to the best part... The guides and our Tour manager.....
Fiona....Yeeshwari and Leki all three guides were very welcoming and well verse with their knowledge about their nation..... They gave us soo many insights about all the locations they took us to... And helped each one of us understand things that needed assistance during our foreign trip. By the end of each destination the guides had turned into friends and we promised to stay in touch forever.

Coming to the tour manager.....To be true we did not have a tour manager.... We had a guardian along with us who made travel across soo many destinations feel like a cake walk...! The experience Suvidha has in the industry truly shows up in the way she handles things at the airports...at hotels and also at different tourist locations.....! Right from giving clear and crisp instructions all d way to making people feel comfortable she did everything perfect.....! We involved her in all d fun we had during the trip like singing...dancing...sharing our past travel experiences...she always sportingly got involved but also never forgot that she was a professional tour manager on work and never compromised on her professional committments. I'm sure we would not have enjoyed our trip soo much without her. To sum it up...Team... You guys are doing a great job... All the support i got right from the booking done with ur personnel Asmita at Mahim office....then by ur Visa team and finally our darling Suvi on the tour has been highly appreciated....

My view of group tours has totally changed... And i look forward to my next tour with Veena World soon. Also if Suvidha is going to be our tour manager......Im just not going to miss the tour.
Best of Luck Veena World,

Mr and Mrs. Kshitij Hunari ASJW 29 June 2016

My friend Mrs.Priyadarshini Shirke and myself were on the above tour from 14th night to 24th midnight.
With reference to the above tour we would like to convey our feelings.
First of all, we would like to thank Veena World for arranging the above tour, which we enjoyed thoroughly. We would like to compliment all your employees, Tour Manager and your three guides Mr. Danial, Ms, Eshwari and Mr. Mithai, who went to great lengths in helping us enjoy the tour. They knew just how to entertain us, guide us and show us the maximum places.

Such service builds great relationships, which make us to go for such other tours also. We really would like to thank you for your excellent team.
We want to thank all your Guides for their warm welcome,showing us all the places, giving us good meals and giving us time for shopping etc. etc... Please convey our these compliments to your Tour Manager and all the three guides.

I know these things do not happen without a great deal of efforts on the part of everyone and we want you to know how much we appreciate their work.
We were really fortunate to have a such a great team and look forward for more.
We are proud of your entire team and think also you would be.
We would like to give special thanks to Mr. Sandesh Wagh, who went out of the way to handle us, guide us and protect us. When, sometimes, some or our group members couldn't understand english accent of our guide, our Tour Manager used to explain us in Marathi as well as in Hindi, so that all our group members can understand.
Please convey our good wishes to him. Once again, we would thank you for the wonderful tour.

Asha Bhatt ASJW 15 July 2016

Myself V.R.Pradhan & Family from Nagpur.
I had just successfully completed my first tour with you.
my tour code was ASTJ05062016 to Thailand with Miss.Megha Shinde as Tour Manager.
First of all , Thanks Veenaworld and Specially Megha for her kind attention to each and every member of the group. as this was our first foreign tour and also first tour with veena world , lot of thoughts were ringing in mind without rest.But after completing the tour me & my family is fully satisfied with your service and your ground efforts that we were seen on the Thailand streets.
Specially thanks to Megha as she taken very much efforts to complete the tour successfully.
as I had my both daughters (7 yrs & 11 yrs old) in the tour, but due to Megha's efforts everything becomes very easy and unforgatable. so thanks once again for giving us this excellent experience.

V.R.Pradhan ASTJ 05 June 2016

Recently myself & family toured with Veena World to Singapore, Malaysia and Thailand(ASJW 100616M/A). We along with 40 group members enjoyed thoroughly the entire trip. From booking till the end trip was hassle free. Stay at hotels, sightseeing was comfortable

Convey Special thanks to Mr. Amit Sawant. With his cheerful personality helpful nature and also local guides Mr. Ambi, Ms Ishwari and Ms. Natty made our trip memorable. Thanks a lot to Veena World for wonderful experience.

Gururaj & Lata Kadimdivan ASJW 10 June 2016

1. Veena World have good reputation in all over countries.2 Very good management , food, transport etc. by Tour manager MANSI. She is best care taker. WE ARE VERY MUCH PLEASE AND THANKFUL TO VEENA WORLD.

Keshav Narsapurkar ASJW 15 May 2016

Recently we visited Singapore through ASSG2804 TOUR during the period from 28.04.2016 to 01.05.2016.

At the outset I wish to put on the record that, the tour was well organised and the tour Manager Mr. Shailesh Loke was very courteous and co-operative. Due to his help we could enjoy the trip. I am writing this is details because, my mother is 86 years old, my mother in law is 80 years old and my aunty is 76 years old. We had 8 memebers in the group. Everybody enjoyed the trip and the arrangement.

Our sincere thanks to Mr. Mehul Ghate who was all the time helpful to us for booking the tour and also arranging for Wheel Chair at Mumbai and Singapore both for my mother.

All in all, the tour was memorable and we wish Veena World and Mr. Shailesh Loke a bright future.

Anand G. Kulkarni ASSG 28 April 2016

Hello Veena World Team It was awesome experience exploring Singapore, Thailand & Malaysia (ASJW050616M/A) with you. Its our first tour with Veena World. Best Itinerary designed covering almost sights seeing & activities, allotted with sufficient time, & treats which always kept us energized. All the thing provided in hamper are the necessity as we realized during the tour (Huge thanks for that). Also experienced the Veena power at some places specially on cruise & felt proud being parts of VW.
Sales partner Mr. SAMEER of Galaxy Tours, Solapur is also responsive.

?MAHESH KATKE SABSE HATKE? A nice human being with good knowledge of locations, nice sense of humor with needed strictness for smoother working of tour Itinerary. His balanced approach make both Seniors & youngster equally energized & satisfied. We enjoyed lot with Mahesh as family member these 10 days. We expect Mahesh must be there for our next international tour or we will go where Mahesh is going. (Of course with VEENA WORLD only)

?FOR VEENA TAI ? Apart from Veena World brand, one more reason we(specially for me & my family) opted VW is, we have same story the way VW established, we left 30yrs of established brand, efforts, relations within half an hour of meeting & started the new journey with New Brand from beginning again & by gods grace & support of society enjoying the unexpected response within Five years. (realized everything happens for good only.)

Apart from Tour Company , I must say Veena Tai you are the inspiration for youngsters like me? as we can see the RAFTAAR of VW within 3yrs. I read & heard about you in News papers & your personal interviews, really impressed & inspired. Your 10 Commandants will help me through out the life.
I must stop here?now its sounding like essay. But I wish I would get a chance to meet you once? for knowledgeable session.

Wish you best luck Team VEENA World.

AKSHAY S. DHOLE ASJW 05 June 2016

Returned today early morning from the tour. At the outset thanks to all who made this tour enjoyable & memorable - the participants, people at your front and back office and Akhilesh Shinde our Tour Manager.

We appreciated the manner in which Akhilesh guided the tour overall, despite bad weather/ rains playing truant. He appeared to be a good ambassador of Veena Travels for the way he marketed the pros and cons of tourism industry. The lodging and boarding plus the sight seeing arrangements were fabulous. The stay at The Venetian will be remembered for a very long time.

This was our second consecutive tour with Veena World and hope to complete hatrick very soon.Our Kudos to Team Veena World!!

Mangesh Gavankar ASHS 14 August 2016

Hello Veena World Team It was awesome experience exploring Singapore, Thailand & Malaysia (ASJW050616M/A) with you. Its our first tour with Veena World. Best Itinerary designed covering almost sights seeing & activities, allotted with sufficient time, & treats which always kept us energized. All the thing provided in hamper are the necessity as we realized during the tour (Huge thanks for that). Also experienced the Veena power at some places specially on cruise & felt proud being parts of VW.

Sales partner Mr. SAMEER of Galaxy Tours, Solapur is also responsive.
?MAHESH KATKE SABSE HATKE? A nice human being with good knowledge of locations, nice sense of humor with needed strictness for smoother working of tour Itinerary. His balanced approach make both Seniors & youngster equally energized & satisfied. We enjoyed lot with Mahesh as family member these 10 days. We expect Mahesh must be there for our next international tour or we will go where Mahesh is going. (Of course with VEENA WORLD only)

?FOR VEENA TAI ? Apart from Veena World brand, one more reason we(specially for me & my family) opted VW is, we have same story the way VW established, we left 30yrs of established brand, efforts, relations within half an hour of meeting & started the new journey with New Brand from beginning again & by gods grace & support of society enjoying the unexpected response within Five years. (realized everything happens for good only.)

Apart from Tour Company , I must say Veena Tai you are the inspiration for youngsters like me? as we can see the RAFTAAR of VW within 3yrs. I read & heard about you in News papers & your personal interviews, really impressed & inspired. Your 10 Commandants will help me through out the life.

I must stop here?now its sounding like essay. But I wish I would get a chance to meet you once? for knowledgeable session.

AKSHAY S. DHOLE ASJW 05 June 2016

I, Amruta Patil was a guest on your Phuket-Krabi-Pattaya-Bangkok tour (ASTW030616M/A), which was managed by your tour manager Mr.Subodh Jadhav. I would like to tell you that the way he executed our tour with proper decisions, was absolutely remarkable.

Our entire sightseeing was so properly planned which made our tour memorable. The enthusiasm with which he led our tour was just awesome.. I would like to appreciate the kind of work our tour manager did & would like to thank him for successfully safely completing our tour.

Amruta Patil ASTW 03 June 2o16

I would like to tell you that me and my family had enjoyed the trip to Singapore, Malaysia and Thailand. Mr. Sandesh Wagh is an excellent tour Manager and guide and has made our trip enjoyable and comfortable. I will recommend Veena World to all my friends and relatives.

Deepak Choudhari ASJW 15 July 2016

I, Amruta Patil was a guest on your Phuket-Krabi-Pattaya-Bangkok tour (ASTW030616M/A), which was managed by your tour manager Mr.Subodh Jadhav. I would like to tell you that the way he executed our tour with proper decisions, was absolutely remarkable. Our entire sightseeing was so properly planned which made our tour memorable. The enthusiasm with which he led our tour was just awesome.. I would like to appreciate the kind of work our tour manager did & would like to thank him for successfully safely completing our tour.

Thank you Subodh for making my honeymoon truly memorable.

Amruta Patil ASTW 03 June 2016

This is on behalf of Mr. Dnynadev Jethe and Mrs. Namrata Jethe.

We had an pleasant experience in the tour held on 24042016 for Singapore and Malaysia . It was an amazing tour being our first international visit . The tour manager was Ms. Ulka Patwardhan . Time managed by the tour manager all over the itinerary was superb. Hotel and Food were arranged properly and in very good way. With no doubts , this was an unforgettable tour with experience of cable car in Singapore and islands of Malaysia.
Special thanks to Ulka and Veena World Team .
Best of Luck for the future tours .

Sagar Jethe ASSM 24 April 2016

We booked for your 'Malaysia and Singapore 26th June to 2nd July 2016' tour ref. no. ASSM2060616M/A. We did the booking at your Thane Office and our experience at Thane Office was excellent. The services and cooperation given by Ms Lata Salgaonkar and her team were excellent. This was our first tour booked with VeenaWorld and we were little bit worried and anxious about how will be the support given by your office team and the tour guide. It was totally wonderful experience and now we realized that you don't have to worry once you planned your travel with VeenaWorld. Ms Lata and her team has given all the instructions timely and updated time to time. The visa proceedings went smoothly with VeenaWorld including our extended stay at Singapore. Our tour manager Mr Aditya Bhoite gave us assurance that you don't worry, the tour will be completed smoothly and really he made it. The tour was excellent, well managed without any problem. Mr Aditya covered all tourist places at Malaysia and Singapore with best time management. He was very jovial and we were relaxed during the entire tour. One small suggestion, if you can include the Marina Bay visit also in the evening so that people can enjoy the night lighting at that place. We would like to have more association with VeenaWorld in future.

Pramod and Sunetra Kotwal ASSM 20 June 2016

Thank u very much for giving me & my family amazing experience in tour of Singapore, Hongkong, Makau scheduled during 29th may to 5th June. Our tour manager Mr. Akhilesh Shinde was also cooperative& energetic & made the tour grand success.

Sarika Patil ASSH 30 May 2016

The trip ASJW 290516 started on 28th May 2016 was very wonderful tour of our lyf. We are very much happy with hotels. The guide Miss Ulka is very good with the way she accommodates the group, very considerate, very honest and courteous. We enjoyed the good Indian good, especially the lunch at Singapore and dinner on Cruise. It was honour to celebrate our 25th marriage anniversary at Genting Highland at 6000ft above. The other guides were also excellent especially Mr.Daniel and Miss.Ishwari. They were very thoughtful,well organised and informative. Miss Ulka the team leader was simply excellent in managing the tour.She was the most excited tour manager. She is fun loving,thrilling and best time manger. She made the tour adventurous and full of thrilling activity. We would love to have our next tour with her. We will definitely recommend your company's name to collegues and relatives. We suggest you to introduce a scheme of free EMI system or advanced instalment system to meet the tour budget.

S B PATIL ASJW 29 May 2016

This is with regards to tour tour code no.*ASTJ280516MA* to Bangkok and Pataya on the 27th May to 2nd June.

I and my wife were extremely happy with the service provided by your company and your staff.
Due to some medical condition I had informed your staff that I can not eat spicy food and can only eat certain type of food. Quite frankly I was very worried before going on this trip. After 2 years of illness I was going for a holiday for the first time but because of your service and your management the tour was successful and I have regained confidence to travel again.

Your tour manager Abhishek Dnyane was extremely empathetic and forthcoming. His positive attitude and proactive Ness was admirable. He made sure my food requirements were met. Even on the cruise he managed to give me my food which surprised me.
He was a quick decision maker and quick thinker and made sure we all enjoyed and participated in all activities.
He motivated us to take part in all activities and enjoy the trip to the fullest.
Our best wishes to you and your team and we look forward to holidaying again with Veena World.
Best wishes and warm regards,
Mr. Rajan Samel and Mrs.Rajashree Samel.

Rajan Samel ASTJ 28 May 2016

Our trip was well planned and the schedule was followed strictly. Our tour guide Pranay Thalkar was very nice and always guided us about what's going to happen next. The local guide DJ was also very good. We were tension free for those 6 days as we need not worry about food, travel or stay; everything was well planned. Pranay was very friendly with everyone and helped us with any sort of problem. Even after the trip was over at mumbai airport Pranay helped us book cab to CST as we were from Nagpur.

Overall the experience travelling with Veena world was awesome and we will surely plan our next trip with Veena World only. Now we are planning to visit Hong-Kong China this winter and also some of our friends are interested to travel with Veena world.

Aniruddha Gore ASTJ 10 July 2016

Thailand- This country was the first on my mind and in budget too when I planned my first foreign country visit. And yes with this veena world was my first preference.
So after all the formalities my journey started which I planned with my friends.
And after this amazing holidays I came to know why people always recommend veena world, because experience was truly amazing and gave us lots of memories which we will cherish for lifetime.

Special thanks to our tour managers Megha and local guide Pui. These two girls were managing everything so amazingly that we never felt any trouble throughout the journey. So want to say you have very skilled staff which took care of everybody throughout.
I am so satisfied with all the itineraries included as well as recommended in the Thailand. My investment was truly worthwhile I felt during the journey.
Here I want to thanks Megha, Pui and all veena world team for this amazing experience. I am looking forward to travel with veena world in future.

Sonam Jadhav ASTJ 05 June 2016

आमच्या टुर manager प्राजक्तास, प्रसाद वैद्य कुटुम्बातर्फे धन्यवाद.
नुकतीच आम्ही आपल्या बरोबर सिंगापूरची टुर संपन्न केली व कोणीतरी आपले माणूस बरोबर असल्याचा आनंद झाला. आपले मार्गदर्शन व सहकार्यामुळे ट्रीप चा आनंद द्विगुणीत झाला. राहण्याची व जेवायची सोय फारच छान होती.
प्राजक्ता , परत आपल्या बरोबर ट्रीपला जायला आम्ही सर्व उत्सुक आहोत.
बघू कधी योग येतोय ते!

I have recommended Veena World Singapore tour to one group of 15 members. If everything went well, they will book soon. Thanks to Veena tai and her ream for giving us full satisfaction. I will rate 9 out of 10, only because, I believe that always there is a scope for improvement.

Sangita Vaidya ASSG 05 May 2016

We have booked a tour for our family total 10 members for above Pattayya, Bangkok from 8th May and successfully completed on 13th May 2016 with our team leader Megha Shinde. Veena World have make overall well arrangements of luxury bus for sight seeing , Hotels, lunch and for dinner with soft drinks, ice creme etc and Megha has also very good co ordinated with us without any hesitation. She has leaded this trip with us just like she is one of our family member. We all have enjoyed very well. Thanks to Veena World management and Megha Shinde from all our group.

Dnyaneshwar Shiras ASTJ O8 May 2016

We have booked a tour for our family total 10 members for above Pattayya, Bangkok from 8th May and successfully completed on 13th May 2016 with our team leader Megha Shinde. Veena World have make overall well arrangements of luxury bus for sight seeing , Hotels, lunch and for dinner with soft drinks, ice creme etc and Megha has also very good co ordinated with us without any hesitation. She has leaded this trip with us just like she is one of our family member. We all have enjoyed very well. Thanks to Veena World management and Megha Shinde from all our group.

Dnyaneshwar Shiras ASTJ O8 May 2016

Dear Veena team,
Arun Sawad!
I and Mrs Jyoti Anaredy (my mother) just came back from Thailand trip with Veena world and would like to share my experience. It was a great, well managed trip. Tour guides Mr Abhishek and Ms Amy were very enthusiastic, energetic , very good overall to manage the entire group of 40. Only food at restaurant Mumbai Magic was not that good. Rest all are good memories.
Glad to choose Veena World as travel partner.
Thank you.

Ashwini Anaredy ASTJ 28 May 2016

In connection with the above subject we would like to thank Veena World for the excellent tour of Bankok and Pattaya. The tour was well organised and we enjoyed every bit of it. Also the tour manager Abhishek was excellent throughout the tour. Such type of employees are asset to any organisation & create the goodwill of company. We thank you for providing memorable experience during the tour.

Rajesh Thool ASTJ 28 May 2016

In connection with the above subject we would like to thank Veena World for the excellent tour of Bankok and Pattaya. The tour was well organised and we enjoyed every bit of it. Also the tour manager Abhishek was excellent throughout the tour. Such type of employees are asset to any organisation & create the goodwill of company. We thank you for providing memorable experience during the tour.

Rajesh Thool ASTJ 28 May 2016

We have just returned from Thailand trip a couple of days back. Usually one does not bother to pen down his/her feedback on anything unless he/she has issues or problems - the feedback is in the form of complaints. I must admit here that I could not resist myself sharing our experience about the trip with my family which in one word was AWESOME.

This was our second outing with Veena World, the first being Kerala Jewels in 2014. To start with, the tour was very well planned. We were well informed about the flight and hotel details, things to carry, immigration requirements, special instructions and all such information which was very helpful. Timely reminders were helpful as well. The reporting time at the airport avoided the last minute anxiety. The kit given prior to departure was so well thought of - especially the passport pouch, pens, adapter and ponchos. The dry snacks were very good as usual :-)

The hand fans distributed prior to the shows in Safari World was a master stroke! It just shows the thought process that goes behind the meticulous planning of every tour. The hotel rooms were excellent, food was good - especially at Spices and Mumbai's Great Punjab in Pattaya and the dinner at Lotus Sukhumit in Bangkok. Only a bit of disappointment with food at Mumbai Magic in Pattaya. The breakfast menu at Lotus Sukhumvit has scope for improvement. Sightseeing were very well organised and managed. Would like to make special mention of our tour manager Abhishek Dnyane. At his age (he is 22 yrs), he showed great maturity and handled things really well. He is very well mannered - polite, humble and helpful in nature - at times went out of the way to help the guests. The local tour guide Amy was too good as well. She is very passionate about her work, very informative, knowledgeable, full of enthusiasm and energy and very helpful. Both Abhishek and Amy conducted and managed the tour very well. Also, Harshada Joshi of Thane office who did our booking was very helpful.

What differentiates Veena World with others is the feeling that one gets right from the day you book the tour. We feel at ease, very safe and secure traveling with VW. The personal care and attention of tour managers towards the guests is simply great.This is according to me the most important aspect, especially when you are traveling in a foreign country. I must say here that you are blessed with a great team that work with Heart. We look forward to many more memorable outings with VW going ahead! PS: The birthday celebrations on tour are an icing on the cake!!

sachin shilotri ASTJ 28 May 2016

I, Yash Nakhwa along with my wife Amruta went to Thailand from 2 may to 7 may. We had a very good experience with veena world. All the facilities provided were very much comfortable. Hotel accommodation was really good. Our tour manager Mr Ajay was very much helpful. A person with never say no attitude. On last day at mumbai airport i lost my bag. Mr Ajay stood with us till airport authorities found my bag...thanks ajay for such a wonderful support.

Mr. Yash Nakhwa ASHA 02 May 2016

We booked for your 'Malaysia and Singapore 26th June to 2nd July 2016' tour ref. no. ASSM2060616M/A. We did the booking at your Thane Office and our experience at Thane Office was excellent. The services and cooperation given by Ms Lata Salgaonkar and her team were excellent. This was our first tour booked with VeenaWorld and we were little bit worried and anxious about how will be the support given by your office team and the tour guide. It was totally wonderful experience and now we realized that you don't have to worry once you planned your travel with VeenaWorld.

Ms Lata and her team has given all the instructions timely and updated time to time. The visa proceedings went smoothly with VeenaWorld including our extended stay at Singapour. Our tour manager Mr Aditya Bhoite gave us assurance that you don't worry, the tour will be completed smoothly and really he made it. The tour was excellent, well managed without any problem. Mr Aditya covered all tourist places at Maleshiya and Singapore with best time management. He was very jovial and we were relaxed during the entire tour. One small suggestion, if you can include the Marina Bay visit also in the evening so that people can enjoy the night lighting at that place.
We would like to have more association with VeenaWorld in future.

Pramod and Sunetra Kotwal ASSM 20 June 2016

i am Mr.Rajendra.Shimpi.
me and my family have just returned from the tour of thailand. the tour was lead by the tour manager abhishek dnyane. he is a great tour leader and we were well looked after by him. he completed the whole itinerary successfully and made sure that we all had a wonderful and a fully relaxed time. he had given his 100% to make the tour a success and our most beautiful memories. because of him and amie,the local guide and veena world,our first international tour became so memorable..
looking forward for many more such wonderful tours with veena world in the future..
thank you so much abhishek and veena world..

Shimpirajendra Ambadas ASTJ 28 May 2016

I am mrs Shubhada Vaishnav , one of the members of your trip to Thailand ASTJ280516MA... This is regarding our family's experience of this tour...
The tour was indeed a memorable....Our tour guide Mr.Abhishek Dnyane was always on his toes to cater to each and every member's needs....He led us very well throughout....He was loving , caring, and at the same time disciplined which is very much required....He was always alert and would give a listening ear to every person very patiently....He treated the group like his family and saw to it that every person is involved too....

One thing to bring to your notice was that the service during breakfast in Lotus Sukumvit hotel was not upto the mark....Also hardly any choice of breakfast items was observed...Though it didnt matter much to me personally , i am just noting what i observed....
Also i want to appreciate about Amey , our local tour guide....She was very informative and very hospitable....She hosted the tour very respectfully....very modest and very helpful....
One suggestion here i would like to give is can she be provided with a small microphone so that when she gives info at the sightseeing places , every person behind also can hear her clearly.....
The iternary was very well planned....The coaches were very comfortable....The hotels where we stayed were class.....only one or two places where we had lunch were little unclean.....especially the toilets.....
On the whole our first experience with Veena world was a wonderful one.....Looking forward to more such trips with Veena world......
Best wishes and our warm regards to Mrs. Veena Patil and her crew...

Kashinath Vaishnav ASTJ 28 May 2016

Our tour for Thailand from 28.5.2016 To 01.06.2016 with Veena World ASTH 280516 Tour with tour Manager Mr.Daivat Panale. It was an memorable tour of Thailand. Experience with Veena World was marvellous.
Goodwill of Veena World is punctuality and marvellous arrangements and of course Mr. Daivat Panale your tour manager. Mr. Daivat was very co-operative and entertaining person. He made this tour very succesful.
From start to end his guidance makes our tour very easy . Of course in Thailand guide Mr. Som (Shahrukh Khan) & Mr. Kom ( Bus Driver ) was very cooperative & entertained us throughout tour. In future we would like to select only Veena World Tavels.

Gajanan Shetye ASTH 28 May 2016

I am very pleased to share my experience of Thailand Tour with my family. It was a immense experience all together. I have never been to any foreign country before except Dubai where we visited my elder brother who is working there so we were relaxed but I must say that our Tour Manager 'Bhavana Sawant' made our life easy.

She answered all my queries with the great smile and took all our tensions on her shoulder. She guided us even for our luggage packing. She answered our queries even that were wage.
The time we met Bhavana, she made everything and every step so simple that we never thought that we are lacking anywhere. She explained everything from the Visa form Submission to the last day for Baggage Collection.

Special Thanks to you for that Dry Snacks provided which helped us a lot.
Once Again, Special Thanks to Bhavana (Tour Manager) who managed this flawlessly.
Last but not the least, it was a GREAT EXPERIENCE to be with Veena World Family. Looking forward for many more enjoyable trips with Veena World.

Bhushan Ravalia ASTJ 21 May 2016

To, Team Veena World

It's a pleasure to write this feedback regarding my Thailand tour (ASTJ285051MA) It has been 2 days that I'm back in Mumbai but still the memories of the tour are going in my mind, thanks to Team VEENA WORLD and special thanks to Veena Mam for organising such an amazing tour for us. Each and every thing was perfectly planned as in food, travelling, spots to visit. What should I say about our tour manager Abhishek Dnyane he was like a 'Chota bomb bada dhamaka' lucky to have tour manager like him, he was very informative and a true leader Starting from the first day till the end everything was perfect because of Abhishek and local tour guide Ammy Hope this relation with Veena world continues and last for a Long time

Ram Niravadekar ASTJ 28 May 2016

We just returned from our ASJW050616M-A tour yesterday night i.e on 14th June and we are still in the flashback of each and every moment of this 10 days and 9 nights tour. As it was our first international tour, we were extremely excited about our overall tour plan and yes, Veena world fulfilled all our expectations at some at par level. Be it the whole pre-tour preparation or the whole tour duration, everything was so well planned and organised including the timings, the itinerary, food etc.

A very special thanks to our tour manager, Mahesh Katke, for handling us so well. Without him, i don't think that any of us could have enjoyed the tour as much as we did under his guidance. We had people of different age groups in our group and handling them all together must have been a big deal and Mahesh did the same in a perfect way. Telling us about the whole city/country, group interactions, important instructions, fun part, lunch/dinner etc.was perfectly managed by him. Thanks for giving us such a good tour manager as well as a good friend. Next time surely, if given a chance would opt for Veena world and of course our same manager.

Last but not the least, a group tour is incomplete without the bonding between the people. It just took us 2-3 days for knowing each other and after that, as said by Mahesh, we almost became a family.Taking care of each other came within as the tour went by. Veena world gave us some very special moments to cherish and some very priceless people to hold on. Thanks again on behalf of Mowade family for making our tour such a wonderful phase of our life. Will surely stay in touch henceforth.

Kalyani Mowade ASJW 05 June 2016

It is said that time flies on a winged chariot & we truly realized it when our amazing trip to Singapore, Malaysia, Thailand (ASJW) came to an end. This was our first trip with Veena World which turned into unforgettable experience. Our journey began from Mumbai airport where we were provided with dry snacks & necessary items required for tour. There we met other families and the heart of our tour none other than our lovely tour manager Shilpa Ranade . She is very much energetic & co-operative as well as friendly. I would like to highlight few things about her that make her different from others. When we visited Universal Studio Singapore it was a Sunday but due to her quick & smart moves we were able to enjoy the two most famous rides i.e. Transformers & Mummy within 5-10 min.

She always guided us while shopping & recommended the best place with best price . Due to her management skills we were able to enjoy shopping at MBK mall at Bangkok which was not included in our itinerary . And even after landing to Mumbai airport she was waiting until all of us had collected our baggage .Our tour guides: Mr J, Ishwari & Leo were also too good & provided us necessary information. Especially J was very much informative as well as entertaining .

All the hotel rooms were good as well as clean at the same time. I would like to mention some things that gives Veena world an edge over others. Even after providing packed snacks , Snack boxes were provided at airport which I feel should be appreciated as well as the hand fan which helped us to face the heat at safari world .We are & will recommend Veena world to our near & dear ones . And once again a big THANK YOU to Veena world & Shilpa Tai for giving us beautiful memories to cherish forever. Looking forward for many more trips with you in future.

Akanksha Rasal ASJW 03 May 2016

The trip was well planned and the schedule was followed strictly. Our tour guide Pranay Thalkar was very nice and always guided us about what's going to happen next. The local guide DJ was also very good. We were tension free for those 6 days as we need not worry about food, travel or stay; everything was well planned. Pranay was very friendly with everyone and helped us with any sort of problem. Even after the trip was over at mumbai airport Pranay helped us book cab to CST as we were from Nagpur. Overall the experience travelling with Veena world qas awesome and we will surely plan our next trip with Veena World only.

Aniruddha Gore ASTJ 10 July 2016

I heard of you or came to know about you through my parents who are a regular "Maharashtra Times" readers. I wished my parents went to a foreign tour and luckily found one of your franchisee of partner office of 'AARAV TRAVELS' in WARDHA near my office. My father Mr. Priyadarshan Pandit. is paralyzed and his right leg is affected because of which his movements are slow. Mr. Vipin Sathwane was kind enough to guide me and we chose a senior citizen special Thailand tour for them which recently completed on 22nd July 2016 My father was a bit reluctant on the day he was supposed to leave for the tour. I believed that he has a very strong will power because of which he will be able to go on a tour and both my parents left for the tour from Nagpur. They were supposed to meet the Veena Group at Mumbai terminal. There was a delay in their arrival but some of your team members managed to weight for them and they joined the group. I was relaxed, that now they are with the Veena world team so I need not worry. except in case of an emergency. On Monday morning I received a call from one of your crew member Mr. Nilesh who happened to informed that my Father has some Issues because of which he doesn't wish to continue the tour and wants to return. It was an unexpected situation that had arisen and we (Guest relation team in Mumbai(GRT), Mr. Sathwane) started to work out on ways how they can be brought back Home at the earliest. The day passed in trying to figure out the arrangements. In the evening we managed to contact the tour manager Mr. Nilesh to know about the situation there. so that the necessary steps can be taken. To our surprise and relief it so happened that my parents were quite comfortable and wish to continue the tour after which Mr. Nilesh was kind enough to keep us informed of their well being and we could also contact him to know how they were doing. I understand that when you are managing a group of 40 senior citizens it is not possible to pay attention to each individuals needs separately, but still I found your team even Managed to that in this case. and My parents had a memorable tour. I wish appreciate you for all the efforts that you have put in to make this tour a success and thank you from the bottom of my heart. the love, affection, care and concern shown by your team is something for which I have no words to express. Thanking you and wishing you all the very best for all your future ventures. THANK YOU ALL ONCE AGAIN FOR A BEAUTIFUL TOUR.... :)

Priyadarshan Pandit ASZA 17 July 2016

We visited Thailand during 14-19th of may 2016 It was a wonderful experience.
This is our second tour with veena world and no doubt you people were at your best. This is an informal feedback from my side. Our tour guides miss namrata salunkhe helped us in all ways she could whereas the thai guide pookie gave us all the necessary info about the thai culture and always used to give us preface to the place we were going to visit next. We loved them both.

It started very well with an extremely comfortable flight from mumbai to bangkok and thereafter the bus provided to us did not make anyone feel a backache even.. Well thai massage must have done a charm thereafter i suopose :p The hotels we stayed in both pattaya and bangkok were supercool and luxurious. Its just the staff there in the hotels must make sure the person living should be aware of all the rules and regulations of the hotel so as to avoid the conflicts happening while checking out. For example,they must inform you about the usage of items they provide in individual rooms. They charge you for the water bottles you havent even used. Well that is upto the hotel staff and how their working is. The food! It was good. There are many indian hotels in Thailand but the food menu was the same everywhere..mostly it was punjabi dishes. Here in our case we all were maharashtrians so were expecting maharashtrian food at least for one meal. As we indians crave for spice, i suggest you to see whether hotels like mumbai magic, hotel asoka, mumbai's great punjab etc are provided with indian mix masalas like Everest or similar.
I loved it when we were given refreshments at each place like nariyal pani and all. Quite a relief in such a hot summer. The places we visited were all spectacular. Cruise dinner, water sports, alcazar show and what not.. We enjoyed each and every show. It was a beautiful journey with beautiful company where we made good friends,good memories..We kids loved our Namrata and pookie. It was fun overall and will always long to plan our next tour with veena world only for sure. Thank you for wonderful experience with you. Such journeys when come to end make everyone overwhelmed with mixed feelings, you leave the place, you have no idea whether you will meet these people ever again in your life but still you have a whole bunch of memories to cherish for a lifetime.

Rajkuwar Kalya ASTJ 31 July 2016

Thank you so much Veena World for fantastic trip .. Thailand ( Bangkok & Pattaya ). Special thanks to Amit.. our tour adviser. This was my 1 trip with Veena World and my first international trip with my Besties ( 4 Angles ). We really enjoyed a lot.. Perfect management.. Of Time.. Hotels.. Programs.. and Everything.. No more words to explain about Veena Group..

Rajkuwar Kalya ASTJ 31 July 2016

Hello! We Kumbhar family have attended your Thailand trip. We have enjoyed a lot. Atul's guidence helped a lot. Every tour guide is supportive and also journey is very comfortable. We are satisfied with your service. Trip was not only a journey but also one unforgettable memory which you have given for our entire life.Thank you for the lifetime memory.......

Jayant Kumbhar ASTJ 12 June 2016

Writing this mail so late but sooner the better and just click that today is the fabulous day to write this appreciation mail ,yes today is d day exactly one month completed when we started our tour to Thailand. The first foreign tour of my life. After completing a month also still I am in full of Thailand memories,don????????t have words to elaborate my feelings.

First of all thanks to Veena world for making my trip most memorable and also Mr Atul Gangurde our tour manager without him which is not possible.
Today only one of my friends ask me about Veena worlds' service,was asking whether they are taking hidden charges etc etc but I got surprised that,even though this was my first experience with Veena world,why this questions didn????????t come in my mind when I booked for this trip with you; really I was not having any doubts in my mind regarding Veena worlds' service and that makes me feel nice that, yes I was not wrong and my decision to choose Veena world was the best. We were four girls me, my sister sonali and my two friends Lalan and Bhupali felt very safe and secured even though we were not traveling with our parents in this trip.Also Thanks for the Good Hotels,Food and best itinerary.

Now talking about Mr Atul Gangurde he was not just our tour manager but became our very good friend and that is why we enjoyed a lot. With taking responsibility of each and every person .he successfully tried to let people enjoy with the group who were not mingling much. He is a good singer, having good sense of humor , responsible and cool minded; a perfect tour manager.I really wanna thanks Atul for making our tour special and I wish that for our every tour he will be there.
Last but not the least Mr Somkheth Thai Visions' tour manager , really want to thank him as because of him we could able to understand Thai culture in best manner, he is a very nice and punctual person.
At last really want to Thanks Veena World team those who involved in making this tour successful.
I Wish I will do all my further trips with you only.
Veena World Rocks!

Varsha Khadpe ASTJ 12 JUNE 2016

Although It was really a great experience, thank you so much Veena World.

The all arrangements scheduled were really excellent in terms of hotel accommodation, Site seen, food, Transportation, Airport arrangement etc. The tour manager, Mehga Sindhe was really a nice manager been with us.
She was taking care of each every individual very personally and very much liking too. In near future if we plan touring again outside India, with full confidence will subscribe Veena World only. Not only that we start suggesting our family members, friends & others to enjoy their outing with Veena World only with complete toured details how Veena World managing all their scheduled tours.

I am once again thanking you having wonderful memorable Thailand toured.

Sudhirkumar Fanse ASTJ 05 June 2016

On behalf of the entire Fernandes family, I would like to provide our thoughts and feedback as follows: Tour - It was a wonderfully designed tour with multiple activities and attractions involved which kept us engaged throughout. Tour Manager - Abhishek was brilliant in managing the entire group with discipline. He is very energetic, active, helpful and possesses good leadership qualities. Transport & transfers - Comfortable and well managed.
Accommodation - Met our expectations.
Meals - No complaints. Though a small suggestion that non veg menu could be better by including other varieties in non veg. Finally, we would like to thank Abhishek and Amey (Thai) for helping us in arranging the cake for our mother's birthday. We were also delighted with Abhishek 's gesture of presenting our mother with a surprise and gift.

Steffi Fernandes ASTJ 28 May 2016

This is Prachi Paranjape a pleased guest of yours. I really don't understand from where to start. Just now I came back from (Krabi,Phuket,Pattaya,Bankok) Thailand trip and it was great experience for me. Befor going there i wasn't expecting anything but now I got lots of handfull of memories.

Ajay Sundaram was our tour guide. He was so helpfull during our trip. He was concerned about evryone from youngsters to elders in the group.I was travelling without family. But i felt very safe and had lots of fun there.

It was best trip of my life. Thanx a lot Ajay and Veena world for making it so special for us.

Prachi Paranjape ASTW 27 May 2016

I would like to appreciate such a wonderdul journey for our Thailand ASTJ240516 ? 24th May- 29th May. Our tour manager Miss Mrunmai Walanj and tour guide Peth were friendly, energetic and helpful. good work guys for all efforts, hard work and giving us surprises everyday. Wish to make a trip again soon. Veena world keep up the good work..!!

Jyoti yerunkar ASTJ 24 MAY 2016

To start with, we must thank Veena's World team for an excellent Thailand tour. This being our first tour with VW, we were more than excited to enjoy it and VW has made it real pleasant and memorable. VW team has been prompt and supportive right from booking stage till the tour concluded.

Here, I must appreciate our tour manager, Mr. Abhishek Dnyane, for making the tour enjoyable. Apart from good leadership qualities, his caring and supportive nature was appreciated by entire ASTJ family.

The flawless performance of VW tempts us to have more tours in future with VW. We will be pleased to choose VW for Europe and other tours.
We appreciate VW once again and wish all the best to the team.

ketan thigale ASTJ 28 May 2016

It was an awesome and memorable trip. It was very well oraganised. We had a great time and enjoyed each and every moment. Hope we get another chance for the trip with veena world. Our tour manager abhishek dnyane was very supportive and good team leader, having good leadershipship skills and enthusiastic. Special thanks to ammy and abhishek for being very supportive and making our trip awesome. All the best for veena world team for future.

ASTJ 28 May 2016 Neha and Ganesh Karle

I would like to express my sincere thanks to Abhishek and Ammy . Both were awesome and made our tour unforgettable. They helped us in every possible way.

We enjoyed a lot because of the efforts taken by these two tour guide to entertain us. Hat's Off to for Abhishek and Ammy
Myself , my wife & Children's are fully satisfied about service(food facility and hotel facility) and package services.
We kindly really appropriated for Abhishek for providing services and help. He provides great respect for everyone in trip and make lovely person in our trip We would like to make our guild for next trip also.

Machindranath Sankpal ASTJ 28 May 2016

Hello I'm Aditi Joshi and I had gone for the Thailand student's special trip through Veena world. I don't know where to start from. The whole trip has been a truly awesome experience. It was my first trip abroad and it just couldn't get better. Everything was on point. The hotels were great, the restaurants were chosen well, the local guide and the tour manager were very friendly and supporting, the whole trip was planned well. We travelled in total comfort and dint have to worry about a single thing. Overall it was a once in a lifetime experience and will surely love to go once again with Veena world.???????? Thank you.

Ms. Aditi Joshi ASTT 24 May 2016

I, Samiksha Waghchaure had gone for the student's special Singapore and Thailand tour which was for 10days. I would like you to know that the tour was an excellent one. Our tour manager Mrs. Prajakta Devaskar made good efforts to make our trip fun as well as an educational one. Talking about her, she was really caring and helpful, she was more of a friend to us. Our local tour guides were also very helpful and informative during the tour. The hotels which we stayed in were pretty decent with good rooms. This trip was my first international one and i was a bit anxious for it. But our group and especially tour manager didn't make me feel that i was away from my family. It had become a home away from home. My experience with Veena World was really a great one and will continue to go to such trips with you people.

Ms. Samiksha Waghchaure ASTA 24 May 2016

First of all on behalf of my family and myself I would like to say a big thanks for providing world class travel experience on this tour of (ASJW) Singapor, Thailand, & Malaysia conducted by Mr.Amit Sawant from 17th May 2016. along with my family and kids, we really enjoyed each and every moment in this tour. In such circumstances, we must acknowledge the services of the person and the business too. I am writing this letter as a humble note of appreciation for the quality service provided by your tour manager Mr.Amit Sawant. All my family and myself really enjoyed the company of Mr.Amit Sawant, I would also like to thanks his for a great group management and being a friendly tour manager. A complete dedication on his work, and careful watch on each member of the group during entire tour, he was amazing, at airports, either at the time of check in, or emigration, boarding the aircraft, customs etc , he assisted very carefully to all the group members. All Sightseeing his very clear messages announced during tour made all our Sightseeing very easy. Even it was a vacation time and during huge crowds, he was managing the all group members very smoothly and comfortably. I also appreciate the services provided by Nice Holiday Akola especially Mr. Ganesh Maske, While making booking for this tour he explained all the details of tour Itinerary and made continue follow up until we left Akola for this tour departure. Once again I Thanks to entire team of Veena World for making our tour a memorable and a life time experience; in near future I would definitely choose Veena World for any of my travel plans.

Mr. Ratan Bhirad ASJW 17 May 2016

I liked the trip very much. i enjoyed. it was organised very efficiently. The tour manager prajakta was excellent, she took care like a family member. i will recommend veena world to my friends.

Mr. Melwyn Dsa ASSM 15 may 2016

Dear VEENA WORLD,
We have full enjoyed this tour, hotel facility, service, food & stay experience was best.

We had sufficient time for every activity because of well planning & Itinerary of VEENA WORLD.
We have very much liked all three Countries & Star Cruise specially for rides, shows, cultural program, Zoo, Masaj, parasailing, SEA aquarium, Bollywood night, underwater life, botanical garden & much more...
Tour Manager is good & smart guy.

Subhash Ghorpade ASTZ 14 May 2016

This is as regards the feedback for the tour ASJW140516M/A---(Akshay Bodhade & Shruti Bodhade).
The tour was very well organized and executed.
Tour Manager- Mrs. Mayura Jadhav executed the Itinerary in a very planned manner so that all spots got covered and none was left out. Also due to the planned effort on her part we got sufficient time for shopping as well at Bangkok.
Also during the tour she gave very detailed and critical information repeatedly for the points like passport safety, road crossing in bangkok, etc, which ensured our safety and no loss of time or any unwanted situation.

Mr. Akshay Bodhade ASJW 14 May 2016

It????????s a beautiful world as we all see a lot on TV, but to actually visit it firsthand is an amazing experience in itself. There are a lot of beautiful places in India to visit and we as a group of 9/10 persons have seen most of the country on our own (self planned) though some places are still left out.

Now, when the plan to see a bit of the outside world as well came up, we thought that going with a reputed tour organizer was the best way to go about it. Though there are many tour companies, we looked out for a young and dynamic company with a great reputation and your name was selected by our group on that basis. This selection of ours has been totally proved to be justified after this 10 day tour of Singapore/Malaysia/Thailand.

Right from the beginning, be it the initial visit for information, the subsequent booking & documentation process, all your staff was very courteous and helpful in completing all the necessary formalities. Then our surprise was at the airport when your representative handed each one of us a bag with various snack items & other things like tea/coffee bags, fan, poncho etc inside. That was a very nice touch. Much appreciated. Once in the hands of your very capable tour manager Shri. Mahesh Kotake we were very well taken care of for the next 10 days. His specific timely instructions about what to do & what not to do were very helpful.

Since me & my wife were the oldest couple, he took special care of us and looked out after us. That was very touching. All the hotels selected for stay were very good and the food selection was much appreciated. Sufficient time for sight seeing everywhere and ample time for shopping was also provided.

The entire tour group became our group within no time and we all enjoyed a lot. Henceforth any tour and our choice would be with Veena World and references to friends/relatives for selecting Veena World is definite.
Thanks for the great tour and hope to join up for many more in the future.

Prabhakar Pednekar ASJW 05 JUNE 2016

It was our first international tour with veena world. We enjoyed alot. Service of veena world is excellent. Hotels was very nice. Thanks to Tour manager Ajay and veena world for made our tour very beautiful and for celebration of our Anniversary. Thank u Veena World. All the best. Keep it up.

Ms. Priyanka Chaudhari ASHA 02 May 2016

one of the amazing travel agencies Veena World.
Starting from day 1 at the airport,till the time we returned back to the airport Prajakta had been an amazing host for the trip and she took care of all the people like her own family members and that made us much closer to her throughout the trip.
The systematic manner of giving away foodstuffs n important documents along with the particular pouches fr the same in the beginning at the airport deserves an applause. Our coaches were very well maintained and air conditioned and our tour guide in Malaysia Mr.Ishak was very co-operative and friendly,so was our guide in Singapore Ms.Sri.It was a great time with them too.

The hotels we stayed in were really amazing,food offered was nice as well...time management is another thing which was really taken good care of,all thanks to Prajakta and the tour guides who made it much better for us to enjoy our trip. In the end would just say that it was an amazing time in the trip with everyone and we look forward to meeting again soon with another trip to some other cool place

Mr. Surya Menon ASSM 15 May 2016

It was a pleasure and fascinating tour nicely arranged for Singapore jewels during 4th to 8th may. I would like to thank all the team for the memorable dream come true trip, as it was my family's first tour outside. My family and all members in tour enjoyed thoroughly , no gaps no rooms for complaints. All time table, arrangments were well organised professionally considering small children and elders as well.
My special thanks goes to tour manager Prajakta Devaskar. She is very much talented, knowledgeable , and caring. During entire tour she kept us well informed and took care of everything. Being enthusiastic through out the tour was one key point I would like to highlight. Thank you for your efforts and making our journey memorable.
Also our guide Mr Shankar, my thanks for being such a wonderful human being making most of the tour very well organized. Special thanks for helping on each point.

Mr. Kiran Napit ASSG 05 May 2016

We would like to say thanks to the veena world team for making our Thailand your memorable. We enjoyed very much. Food was nice. Group was cooperative m tour managers have done their duty perfectly very well. We also ensure adv hat next tour also we will plan with veena world only. We will also recommend veena world for our friends. Thanks once again to Veena World team

Mr. Sagar Shetgaonkar ASTH 07 May 2016

It was our first international tour with veena world. We enjoyed alot. Service of veena world is excellent. Hotels was very nice. Thanks to Tour manager Ajay and veena world for made our tour very beautiful and for celebration of our Anniversary. Thank u Veena World. All the best. Keep it up

Ms. Priyanka Chaudhari ASHA 02 May 2016

This isn???t just a feedback, but a start of new relation with Veena World and team. I and my wife visited Thailand on the Honeymoon package: Mar`2016. Awesome! Is the only word that will complete the experience of Thailand???s visit with Veena World, and the most important is the fact that it???s now a memorable event of our lives, which we???ll cherish with lots of happiness in our hearts.
One thing, I wanted to bring your attention to is the role played by the Tour Manager: Amit Dixit, he???s really a resource to your company, someone who really does more than expected and takes that extra effort to mark a delight for the travellers during the tour.
I and my wife both want to give him an appreciation Kudos for he going out of way and helping us to bring back our lost & found camera from Bangkok, really appreciate him as your team member and more as an helpful individual :)
Last but not the least, we also want to thank few more valuable members in your team like Ms. Vaidehi Joshi (Marketing team) who recommended me the package, Ms. Harshada Joshi (TA: Thane Branch) and Ms. Meghna (Reception team: Corporate office: 7th Floor) for her best support to us as clients.
Overall, a great experience we had with Veena World and hope to continue same in our next tour very soon!

Mr. Sanket Nandavadekar ASHA 12 March 2016

It was our first international tour with veena world. We enjoyed alot. Service of veena world is excellent. Hotels was very nice.
Thanks to Tour manager Ajay and veena world for made our tour very beautiful and for celebration of our Anniversary.
Thank u Veena World. All the best. Keep it up.

Mr. Kalpesh Patil ASHA 02 May 2016

We concluded your tour of 10 days in Singapore,Malasia,Thailand.on 8 th May 2016. It was satisfactory. One suggestion is that instead of bags which are inadequate and funny you can give badges to identify the group.Thanks for the experience.

Mrs. Rajashree Ozarde ASJW 29 April 2016

I would like to give a good feedback for Ajay Sundaram. He is excellent tour guide and have managed our tour effectively. He has lot of patience and understanding. I wish him all the best in career.

Mr. Denzil Pais ASHA 02 May 2016

First of all I want to Thank Veena World & Mr. Ajay (Tour Manager) for giving us such a beautiful experience of international tour. This was my first international tour. The way tour was arranged was awesome. The treatment given by Mr. Ajay on tour was very pleasant. He is very clam & descent person I have seen till my tour experience. I am very happy that Veena World having such a good Tour Manager. I have lost my bus on last day but Mr Ajay help me in a such good way to reach upto the next point. He got never irritated with our questions & delay. I wish him a good career. I will plan my every trip with Veena World. Once again Thanks a Lot to Veena World & Mr Ajay for such a wonderful experience.

Mr. Pankaj Patil ASHA 02 May 2016

We had best experience in thailand tour. We have booked honeymoon tour from 2nd may - 7th may 2016. It was one of the best memories we have with veena world on this tour. Specially I would appreciate Mr. Ajay Sundaram for guiding us in complete tour with a great patience.
Mr Ajay Sundaram has gave best guidance everywhere and due to his guidance this tour got more memorable. It was our 3rd anniversary and Mr Ajay Sundaram has made it most memorable. He made grand celebration with his best efforts. Salute to his efforts and the way he handled this complete tour.
I would definitely prefer to travel with veena world if Ajay Sundaram is the tour manager for that particular tour.

Mr. Prathamesh Patil ASHA 02 May 2016

We had wonderful experience on Thailand trip with Ajay Sundaram
1) Lunch and dinner was good
2) hotels were good
3) treatment by the tour guide was also good

Mr. Bhavik Mehta ASHA 02 May 2016

It was our 1st Foreign tour and that's why we had various dought in our mind.But when we reached the airport & met our team manager Mr. Rakesh Pawar he gave us proper guidelines about boarding in flight.When we reached Singapore and gathered near Veena World's flag that time we started our group tour with the beautiful AC bus.Mr. Rakesh Pawar - team manager started his skills & told us about the 1st day's tour planning. There after every day and when ever needed Mr. Rakesh team manager gave us information about further points & it's beauty. In all three countries arrangement of hotel & food was excellent.We dont have any complaints about the hotel & food & also services provided by Veena World .In full tour the patience of Mr. Rakesh tour manager is appreciated. In future I have decided that we will travel by VEENA WORLD only.

Mr. Suresh Lotankar ASJW 10 April 2016

Specially thanks to our Tour Manager - Sandesh Wagh, local tour Guide - Mama Tun.
Also would like to mention that all the staff at Vasai Centre are extremely courteous and helpful. A big thank you to them for all the support extended. Sandesh is one of the best tour managers because he was really very patient, enthusiastic and always ready to help us and always there for us
We were five friends and this was our first International Tour to Thailand with Veena World. Itinerary and every activity was well planned and equally well executed Pattaya tower jump, Alcazar show, elephant show, dinner & dance cruise everything was awesome.
We will definitely recommend my near and dear ones to plan a tour once with your reputed Veena world. Veena world thanks for making our vacation and happy ending with lots of memories and moment to share.

Mr. Satish Shinde ASTJ 17 April 2016

We all safely back home after excellent days in Thailand. All tour management was outstanding. Mr, Sandesh Wagh our tour manager was Excellent ! This tour was like a dream for us and all are very impressed.
On behalf of all i would like to thank Veena world and Mr. Sandesh Wagh a lot for your hospitality, care and attention during our visit.

Mr. Omkar Bhoir ASTJ 17 April 2016

I am Satish S. Satghar, visited Singapore Malaysia and Thailand from 9th April to 19th April 2016. First I would like to thanks Veena world for making our tour enjoyable and memorable.
Our tour manager Rakesh Pawar made everything so understandable and comfortable for everyone...starting from our food to accommodation. He is a nice human being with helpful nature always with smiling face , I appreciate his conduct and his instructions . He also guided well to my 18year old son in universal studios and also in coral island.
Our tour was well-orangised , with full of information. Me and my family had fantastic experience . Everyone in our group was pleased with the arrangements made for us. To all of you who planned the trip so meticulously,thank you so much.
I wish Veena world to grow more and more in future and will definitely recommend my near and dear ones to plan a tour once with your reputed Veena World. Thank you!

Mr. Satish Satghar ASJW 10 April 2016

We were not only the first time travelers of international tour but also traveling by plain first time and as such there were some fear and anxiety. But because of the able guidance and tips from Mr.Sagar Mhatre, the tour manager, we enjoyed the entire tour. Flight: As mentioned earlier that we were traveling by plane first time, we did not find any difficulty in completing the procedures such as security check, immigration etc.
Food: As the tour is of International nature we never expect the food we usually get in India. But to our great surprise the beakfast provided at Komala's in Singapure, Genting Highlands in Kuala Llumpur, Chao Phraya River Dinner Cruize at Bangkok was the best. We found the snacks provided by veena world in Mumbai handy when ever we did not get suitable break-fast at the hotels we were staying in. Also snacks provided before departure to Pattaya and Mumbai very much to our likings.
Guide: The three different guides at three different country was having good knowledge of country's geography and history, co-operative. Out of the three We will rate Mr. Jeromy in Singapore as the best of them.
Tour Itinerary: Even though considering climatic conditions prevailing in the visiting country and our age, the itinerary found to be hectic. But Mr.Sagar Mhatre's tips came handy. We were lucky to have tour manager like Mr.Sagar Mhatre, who we found to be calm, pleasant having good destination knowledge & a sense of responsibility, always relaxed and hardly ever cribs even if things go wrong.

Khedekar P.D. ASJW 08 April 2016

It was very good experiance while traveling with veena world. Guide Mr. Chetan is having good knowledge of the. He explained each and every detail very well.
He handled every person of any age in the tour very smartly. Local guide was also very good having knowledge and handling all difficulties very effectively. Thanks to Veena world ,who made our tour excellent.

Mr. Shashikant Jitekar ASTJ 10 April 2016

I would like to give my positive feed back about your tour operator Mr. Chetan Surve who had accompanied us on THAI JEWEL TOUR (10TH APR TO 15TH APR). He was excellent in all respect, he looked after us from start to the end of tour.
This being our first international tour,we did not have any problem as your operator was there with immediate solution. I would also like to give positive feedback of your local operator Ms.Tiffin who alongwith Mr. Chetan was very courteous and both were very informative in all aspects.
I would also like to second my wife Ms.Mangalam Suresh's suggestion about the hotel at Bangkok ( separately feedback was provided by her).
Thanks and looking forward to many more tours with VEENA WORLD.

Mr. Suresh Viswanathan ASTJ 10 April 2016

I Atul Pali really want to appreciate the tour organised by you.
Me n my family is very happy from the vacation as we devoted our 6 days to u and u converted those 6 days into beautiful memories.

I really want to thank Mr Chetan Surve our tour manager who was 24??7 available for the whole group n we always felt safe n enjoyable, as we were so far from our country safety of family is also a concern which Mr Surve always accounted especially for the kids in the tour.
Once again thanking Veena World & Mr Surve for everything & all the efforts u put into, looking fwd to join u once again asap.

Mr. Atul Pali ASTJ 10 April 2016

Dear Veena World,
Thai Jewels ASTJ- 28th March to 2nd April, was my first tour with Veena world and I must say that it was one tour I will always remember. Right from booking the tour online (Iam staying out of India), everyone I interacted at Veena World was professional & still friendly. I really had no trouble to book the tour and getting ready for it. The tour itself was well organized with a friendly and disciplined tour manager. There was good food, excellent dry snacks, comfortable stay and transport.

I really liked the transparency the company shows in details provided on website & on the tour, everything was as promised.
I will certainly recommend Veena World for true value for money and for a perfect holiday experience.

Samir Raut ASTJ 28 March 2016

Hearty thanks for organizing MORE THAN DECENT tour of East Asia.
This was my first tour with Veena World, and I have booked for Bhutan also in the month of October 16.
??? Hats of for the planning everything worth watching in ten days time.
??? "Wings of Time" show at Sentosa was spellbinding, that was something out of this world.
??? Asia's biggest Sea Acquarium was fantastic.
??? We could finish six rides at Universal Studios (I think most in our group), because of the guidance of Tour Leader.
??? Lunch at Genting Highlands was memorable.
??? Alcazar Show was unimaginable, worth watching again n again.
??? Nong Nooch Village Garden Pottery work is too good, time for Pottery Garden is too fast, WE FELT WE SHOULD HAVE GIVEN MORE TIME TO COVER IT. AS WELL AS FLOWER GARDEN
??? "WAT-PHO" is something we will remember long long time, thanks for showing such a grand place.
??? and WE were the only two in our group, getting down from Pattaya Tower on a single deck.
??? Tour Leader Sagar Gurav was really energetic and modestly enthusiastic in his speech, vocabulary; managing the time and covering all the places, especially with senior citizens.
??? Thnx for remembering and Celebrating my wife's (Supriya) Birthday it was touching.
??? and Celebrating Gudi Padwa offshore, it was memorable.
I have attached some of my memorable photographs with this email as suggested by Sagar.
We are happy that we have planned Bhutan tour with you.
I am also planning Europe Tour this year and will be watching your agenda on the same.

Once again hearty thanks for making my money worth and my tour memorable.

Mr. Suhas Varadkar ASJW 01 April 2016

I am Anjana Desai. Visited AJSW on 26 th Feb 2016. Before choosing Veena I had visited my tour operators sight as we are 3 ladies only going. Among all I found Veena good. But on return we found Veena is the best. Tour manager Mr Atul was very good he has very good knowledge of every places we visited. He had explained us in detail in in more than two languages. Ms.Shireen and Mr. Peater was good.For me its only Veena with family.

Ms. Anjana Desai ASJW 26 February 2016

First of all I Mr. Abhijit Jadhav and My Wife thanks to Veena World for making our tour enjoyable and memorable.
Specially thanks to our
Tour Manager - Raj Gawas
Tour Guide - Our sweet Mama Tun

It was my first experience with Veena World Tour was awesome. Me and my wife enjoyed every sightseeing. Hotel was good.
The tour was well planned and managed.

We are really thankful to you and your team for arranging such a wonderful trip for us.

Mr. Abhijit Jadhav ASHA 05 March 2016

It was a life changing experience for us.. Starting from 4th of March to 13th of the same... It was a memorable journey. Special mention for the tour manager Sagar.. He made everything so understandable and comfortable for everyone... Starting from food to accommodation and that cruise dinner was an amazing experience and all three tour guides did their job in an awesome manner... And if we plan a tour once again then it will be a special request that Sagar should be our tour manager once again..

I wish Veena World to grow more and more in future and will definitely recommend my near and dear ones to plan a tour once with your reputed Veena world.

Mr. Prakash Sonawane ASJW 04 March 2016

First of all a big thank you to the entire team of Veenaworld for arranging such a fantastic tour of Thailand.
Now coming on to the subject, I would like to inform you that myself and my wife Sau.Alka enjoyed the entire tour with the help of Our Tour Manager Mahesh Katke and our beloved Tour Guide Miss.Ped at Thailand.
We assure you Madam that we are looking forward for such more beautiful tours alongwith Veenaworld in coming future.
Lastly we once again wish to thank Veenaworld, particularly Mr.Mahesh and Miss.Ped.

Mr. Arunoday Chincholkar ASTJ 14 March 2016

It was a life changing experience for us.. Starting from 4th of March to 13th of the same... It was a memorable journey. Special mention for the tour manager Sagar.. He made everything so understandable and comfortable for everyone... Starting from food to accommodation and that cruise dinner was an amazing experience and all three tour guides did their job in an awesome manner... And if we plan a tour once again then it will be a special request that Sagar should be our tour manager once again..

I wish Veena World to grow more and more in future and will definitely recommend my near and dear ones to plan a tour once with your reputed Veena world.

Ms. Manisha Sonawane ASJW 04 March 2016

I would like to thank you for the awesome experience during our 6 days tour to Thailand. Special thanks to the tour manager Atul. He is a nice human being, a perfect guide and a good care taker. I appreciate his conduct and his instructions.

I would look forward for another tour with you.

Mr. Chiranjeeb Mohanty ASTJ 21 March 2016

I am happy to share my experience of our tour to Thailand between 15th-20th Feb 2016. This will be combined assessment from myself, Meghana and my little Angel Tanisha, as we travelled together. This was our first International Tour to Thailand with Veena World. We were very pleased with the services on our tour and will not hesitate to recommend Veena world to our friends.

Our Tour Manager Nilesh Mhaske was very friendly and helpful during our tour, Thanks to him for giving tips and guiding as a when needed. It was very nice to hear Nilesh experiences during our tour which has added lot more to our knowledge. Tour guide Mr.A at Thailand was fabulous, his experience and knowledge has made our trip wonderful and added lot more during tour, we were able to reach every destination before time even in a traffic congested city like Bangkok. We liked the Approach of Mr. Nilesh and Mr.A, Hats off to both of them. The places we visited during Tour was very nice and beautiful and taking all the good memories with us.

We also had plenty of water during our trip and no one ever went hungry. Veena Team can explore for more Indian restaurant. Sea Walking experience in Pattaya was not so good, as water was not so clear with very less number of fish and felt like coral has been collected and showcased under water. Everyone in our group was pleased with the arrangements made for us. To all of you who planned the trip so meticulously, it was perfect! Thank you so much!

Pravin Joshi ASTJ 15 February 2016

It feels good to be back from such an amazing tour organized by Veena World and led by Ms Ankita Dhage with the help of Thao, the Local guide in Thailand.

All the arrangements including the hotels, the transportation, the food were taken care of by the leader and the guide and handled excellently. We have had the most amazing experience to stay in D Varee Resort Pattaya and enjoyed the bumpy speed boat rides, underwater walk. Bangkok treated us very well with Madame Tussads and the Buddhists temples. Safari world was one of its kind. The Cruise dinner was the pick of the tour along with the Thai-Hindi host. A suggestion that would be from our side would be that the flight journey could be more comfortable.

Thank you Veena World and Ankita Dhage for an unforgettable tour. Hope to have many more with you all.

Mrs. Akshaya Lele ASTH 25 December 2015

I would like to take a moment to wish you and whole Veena World group a very Happy and Prosperous New Year.

Now a quick introduction about myself, I am Shruti Sangrulkar and I was on the tour ASJW 241215 with my parents.It has been a wonderful experience with Veena World and would like to thank you and the whole Veena World group for arranging such a mind blowing trip.

You have taken care of each and every single thing, the dry snacks provided at the airport, food and the timings(lunch and dinner) were really perfect, whenever there was a delay in lunch or dinner proper substitute i.e. dry snacks where provided, apart from the tour cost not a single penny was taken from us, as the tickets where pre booked waiting time was very minimum, the trip schedule was really well balanced. Also the new year celebration surprise was cherry on the cake. I would like to specially thank and appreciate our tour manager Kamlesh Devrukhkar. He was very supportive, friendly and was taking good care of each and every one. Proper tips was provided by him where ever required right. I specially remember his tip at Safari Park-Cow boy show, he informed us not to sit at the front rows as the performers throw water on the audience.There were many such small things that he was informing which made our trip very easy and wonderful.

Also we used to meet other Veena world??????s tour managers frequently at different sites and found that all of them are having the same energy level as Kamlesh. They also used to guide us when and where ever necessary which is really appreciable.I am planning for a Europe tour for my Mom and Dada this or coming year and they will be traveling with Veena World for sure. Now as I have a personal experience with Veena world I am assured that I can send my mom and dad without any tension and also will be looking to book a tour where Kamlesh will be their tour manager

Also I am and will be suggesting Veena World??????s name to everyone.So Veena World group be ready for some more bookings Again thanking Veena World and Kamlesh for making this trip such a wonderful one. Looking ahead for another such great trip.

Mrs.Shruti Sangrulkar ASJW 24 December 2015

Veena world and the amazing team we both really enjoyed the trip. For the first time we travelled with you it was wonderful experience. Everything was well organized the hotels were really good. Tour leader Mr. lad was very cooperative and handled everything nicely. The 31st night ???????? program arranged on the cruise was superb. We all had a blast. Three cheers for Veena world. Happy new year to you all. I always read the articles written by Veena mam in Maharashtra times . Thanks again.

Mrs. Shilpa padwal ASJW 25 December 2015

On behalf of my entire family would like to take this opportunity to thank Veena World team for the most memorable, exciting, thrilling, fantastic and adventurous tour organised.

Special thanks to Vivek for organising the entire tour so very well and taking good care of us and keeping us well informed and explaining every small little things in detail and over and over again. I can only say he made our the most memorable. He is simply too good. Would also like to thank Somket and our bus driver for taking care of us.
Once again would to thank Vivek and the Veena World team for making our tour so exciting n memorable.

Mr. Gilbert Fernandes. ASTJ 27 December 2015

I recently came back from Veena World's Thailand tour. It was one of the most memorable trips me and my family had in last so many years. And all the credit goes to excellent arrangements taken care of by Veena World. While the whole experience was amazing and since it was first international travel for my spouse and kids, they were thrilled with it. I would want to put on records my special appreciation for our tour manager Ms. Shweta Ahire. She has wonderful & charming personality. She is very passionate about this job and it was visible from first day till we returned back. While we were tired after day long tour/site seeing, Shweta never seems to be tired of fulfilling requests from most of us.

The other things I like about the whole tour is arrangement and although it's not visible to our eyes, I am sure there were lot of hands and brains that must have worked at backend to make this happen. Your guest relationship team was constantly in touch with us for confirming our documents, preparedness etc. Our tour guide Vandy as well as driver of coach were too patient and good ambassador of the country.

While almost everything was good, I have few suggestions which I am sure will help Veena World to rise performance bar further. I felt that first day visit to Pattaya tower was not really gone well since it didn't had thrill that was expected and it was also tiring. Instead of it something else like floating market etc. could have been better option. The other thing which probably most important for ladies in family was shopping which needs little more time and itinerary really doesn't permit options to explore various things. Although Shweta helped us out with her experience, else we would have not been able to do much with time provided Overall it was mesmerizing experience and I am thankful to whole Veena World team for it. Special note to Veena Madam (as respectfully called by Tour managers), you have great & passionate team which is key for any organization. These assets are important and will keep your name high.

Looking forward to many more trips in future with you.

Prashant Surve ASTJ 25 December 2015

Thank you for the nice tour arrangement - 'Thai Jewels'. We had a wonderful time with Veena World Team. The whole Veena World Team is fabulous! Special Thanks to our Tour Manager, Mayura Jadhav who was a task master but also very supportive, enthusiastic and encouraging person. Only due to her encouragement, all the people in the group enjoyed all the activities which otherwise some of us might not have enjoyed it. Really, Mayura is a wonderful tour manager and due to her able guidance our tour was one of the best tours we had enjoyed ever before. The time formula of 6-7-8 appeared to be harsh especially during vacation period for children as well as parents, but due to the said formula all the activities were managed within time. We appreciate the time management of Veena World. Still we feel that the time 7-8-9 will be more comfortable during vacation period. Other than the time issues, all other management including snacks and food was very good. Each year our group goes on a tour during Christmas vacation, but we go ourselves and not through any tour company. This is the first experience of our group with a tour company and it was our pleasure to travel with Veena World. Really we had awesome trip and we will definitely suggest Veena World for outside India tours. We had received very good service right from booking up to coming back to airport. Thanks to the team of Veena World at Pune office too especially Ravindra Kulkarni through which we have booked our tour.

Wish all the Veena World Team a very Happy and Prosperous New Year! Looking ahead to go with Veena World to such type of tour in future. Once again thanks to all the Veena World Team on behalf of our group.

CA Sarika Aphale ASTJ 25 December 2015

We recently went to Thailand for our 2nd Honeymoon tour with Veena World. We want to share our experience regarding the same.

Pre Tour Services: We were planning for our 2nd honeymoon abroad and this time we choose of Veena World as we have heard a lot from our friends and relatives. We went to Thane Veena World Office and met Namrata where she gave us detailed information regarding ASHA Tour to Thailand (Bangkok and Pattaya ). We were so convinced and clear about the itinerary and overall tour details that we immediately decided to go for it and booked on the same date. We got huge discounts also as per prevailing offers at that time by which the tour perfectly fit in our budget.

We also received periodic emails from back office giving us information and progress about hotels accommodation, flight details and other important points regarding travel and other details which was quite impressive and shows very professional approach. On a day before of our schedule departure we received call from back office as well as our tour manager to remind us once again about the things to be carried and to clear our doubts if any. At airport also Mr. Anil More was present at right time given by him and handed over our tickets and hampers having lot of tasty food stuff which was more than enough for our entire tour days.These all experience even before start of the actual tour ensured us that our tour is going to be the memorable one. Also during entire tour SMS about the updates were sent to our family which shows the care and hospitality.

On Tour Experience: Our tour manager Mr Sunil Yadav is very energetic and co-operative in nature with friendly and open approach which helps to build a confidence about him as he was going to lead us during the tour. At Bangkok airport we met Nok - Local tour guide was also very caring and friendly in nature so we all become friends rather than just a guide and travellers. Due to some weather issues in nearby countries there was sudden strong winds and rough sea in Pattaya which halted all activities like Pattaya tower jump and the one which we both including our tour companions were eagerly waiting for - Coral Island. on 2nd day in Pattaya as weather conditions were safe we managed to enjoy Pattaya Tower activities but again missed the Coral island as sea was still rough. But our tour guides Mr. Sunil and Nok assured us that they are trying their best to get the activity done during our stay in Thailand as soon as weather is favourable. Meanwhile we enjoyed Pattaya tower jump, 360 degree view of city from tower, famous Alcazar show and Noong nooch garden. On the day back to Bangkok as per itinerary as weather was not favourable we proceed to Bangkok without visiting Coral island but Sumil and Nok assured us that still we have 3 days more in Thailand and we will manage something. on 10th Feb we finally drive back to pattaya from bangkok to enjoy Parasailing and under water walk along with water activities to Coral Island. We would like to thanks and appreciate the efforts taken by Veena Tai, entire Veena World management, our tour guides Sunil and Nok that, as we all 10 couples (single family till date ) was very eager to visit coral island, you all managed to make that happen without considering the extra cost that would occur due to to and fro traveling from Bangkok to Pattaya just to visit the coral island.

The hotels which was offered to us in Pattaya and Bangkok was very comfortable. It would be more enjoyable if you can manage to give hotel in Pattaya near sea shore so that we can enjoy the sea view right from our room.We also enjoyed delicious India food at various restaurants which makes us feel that we are at not far away from our home as at beginning we were somewhat worried as getting Vegetarian food is quite difficult in Thailand but we even got Pav bhaji for dinner. The private dinner along with DJ at Pattaya and Cruise dinner made our tour memories more cherishable. Our local tour guide Nok gave us very detailed information about each and every destination or sightseeing places which has helped to increase our knowledge about Thailand also properly and timely managed the tour. The bus service throughout the tour was very comfortable and safe. Due to weather issues we changed itinerary plans many times in fact daily but Sunil and Nok managed everything properly and as per their assurance they complete all sightseeing properly without any hurry.

Thus we enjoyed our tour a lot and came back to India with lots of memories in our heart along with 18 new friends which will last forever and even we have started our next trip planning so that same group can be together once again to make another trip more enjoyable and need not to mention separately that it will be under Veena World.

Looking forward for enjoying more trips every year with Veena World and Wish you all good luck to become no 1 travel company throughout the world and come up with new and exciting holiday destinations and packages as we are ready with packed bags...

Thanks for making our 2nd honeymoon memorable

Shweta and Ankur Ajgaonkar ASHA 06 February 2016

We participated in the above tour and have fully enjoyed it.The arrangements for hotels, food, conveyance and tour perception were quite minutely taken care of , with eagerness to serve, by your team.

Mr. Kamlesh was a great motivator and help, with keenness to see that everyone in the tour enjoyed it fully. His personal attention to Senior citizens like us and particularly for my wife and sister in law who have knee problems is something we appreciate . God Bless. With Mr. Kamlesh in lead with the tour guides Fionatay,Ishwari and Udhamsingh made a great team indeed. Mr. Kamlesh would go to an extent and say that if we do not enjoy any moments of tour he will feel a personal defeat. That is the integrity and dedication with which he lead the tour and as we said before, we have enjoyed it fully .Next trip certainly with Veena World only and may be we will have Mr. Kamlesh again.

Rashida Kalyanwala ASJW 15 January 2016

It was indeed a memorable honeymoon tour arranged by Veena world. It was special tour for us as we have started our married life with such sweet memory. My wife Neha and I wants to say Thanks to you, tour manager Dheeraj, Thailand representative Ms. Chalini and all your backend team for their continuous support to make this tour more enjoyable. Starting from 2-3 days before the scheduled dates to till the tour ends your team kept us updated about the everything i.e. right from the things to carry with us to the airport security checks, Thailand weather details, hotel details etc. Dry snacks hampers helped us in maintaining the Indian taste throughout the tour. Dheeraj provided the continuous support for all airport formalities right from the boarding pass, visa and upto receiving the luggage back on Mumbai airport. Within the tour, guides gave us details about the areas we visited and also about the spots which were not in the list. We enjoyed the jump from Pattaya tower, the fabulous Alcazar show on day 1st. Parasailing, speed boat ride, undersea walk and coral island all this beach activities were icing on the cake. We were delighted to have Thai massage, a tour to the nong nooch village, safari world and Buddhist temples. It was so well planned program. Stay at the hotels were too comfortable. Within the travelling Dheeraj kept us entertaining with some games or antakshari. At the end to our surprise even he distributed the prizes for rocking couple and tip-top couple. We also got ample time for shopping. They tried to arrange the best veg food for us but I think Thai people couldn't cook good Indian food. We didn't see dishes beside aaloo, bhendi and chole, only at two restaurants we enjoyed the food, rest all was ok. One thing I should mention that your team took great care of us by sending regular updates to our family through sms who were worried about us. Thanks for that. We will rate this tour as five star. Though It was my 1st time to go with Veena world but now whenever it comes to travel anywhere I will surely enquire with Veena world first. Three cheers for the Veena world.

Santosh Gawali ASHA 23 January 2016

I was a part of your tour to Bangkok, Pattaya, Phuket. Hats off to you & your team in making the tour a wonderful & unforgettable experience; not to mention the excellent cruise on New Year Eve! Your thoughtfulness about providing instant tea/coffee --- even mouth freshener in the snack bag!! we enjoyed the food & stay. Everything was quite comfortable. Our tour manager, Mr. Samir Narkar did a great job. He was a wonderful guy making everybody come together as a family and feel at home. Suggestion not complaint - during travel to different places you may incorporate more details about the place like weather; what is the best time to visit; about the people & a little bit of their culture; a little bit of history about that place; its specialities etc. I understand it is easier said than done. But it can add some more feather to your already adorned cap!! I once again reiterate that we could not have asked for more. I appreciate the amount of thought you have put in to give us a wonderful experience. Awaiting to join you in one of your trips to Kenya. Let me know what will be the best time to visit as i am a lover of wildlife.

WISHING YOU & YOUR TEAM A VERY SUCCESSFUL,PROSPEROUS & ENJOYABLE 2016.

Usha Sundaresan. ASTW 24 December 2015

This was our second tour with Veena World. It was an excellent experience once more travelling with Veena World to Singapore, Malaysia and Thailand. Tour manager-Shri Aditya Bhoite was very co-operative and helpful and looked after all of us like a family. The tour was well planned and all the arrangements were executed perfectly. Looking forward to our next tour with Veena World.

Mr.& Mrs. Emmanuel H??????rding ASJW 27 December 2015

A BIG THANK YOU to you for making our (Tejas & Akshaya) first international trip simply awesome. Everything in the trip was well planned & the tour manager (Chetan Surve) well executed it too. The meals provided during the trip was good enough. The choice of tourist attractions was also great. Tour manager guided us very well. He was updating us on every small details regarding the tourists attractions, about the country & in general related to travel. He made our life simple in the journey. All in all we had so much fun, made new friends, clicked photographs & gained some memories which will be cherished forever. You guys are simply awesome! We look forward to another fabulous trip with Veena World!! :-)

Akshaya & Tejas Shende ASHA 30 January 2016

Our Thailand tour with Veena World was fantastic! I would recommend it to anyone. Weather was superb - not too hot and not too cold. The short stay in Bangkok was a real treat. The town is quite different from the Pattaya which we visited, and it was a good place. The rest of the tour was little busy, so the chilled atmosphere was a good start. Pattaya and Bangkok were a whirl of colours, sounds, wonderful tastes and new experiences. I particularly enjoyed visiting Wat Pho temple, Buddha temple, safari world and cruise dinner. The third last day (travelling from Pattaya to Bangkok) was very long but memorable. The tour itself was slick and well organised. In short we both me and my wife Asmita had thoroughly enjoyed a lot. Mr. Chetan and Ms. Peid, our tour manager, deserves special mention - they both went out of his/her way to make the tour a success and gave us happiness and memorable moments.
Chetan Khop khun kraap....

Vishal V. Waghmare ASHA 30 January 2016

Me and my family are very satisfied of your tour for Singapore, Thailand, Malaysia and we get best co-operation of Mr. Rajesh Salvi. He is very good in nature and care taker person. The guide also from Thailand Miss. Mona, from Malaysia Miss. Ishwari, and from Singapore Mr. Aandi. We are very much impressed. THANKS TO VEENA WORLD.
Thank You So Much.

Ashok Kapade ASJW 29 January 2016

I've just returned from my tour to South East Asia with my parents and sister with your esteemed tour company under the able guidance of our magnificent tour manager Mr. Rajesh Salvi. I've travelled around with different tour companies in the past. I've been to Kashmir, Himalayan camp etc. And then, to the fabulous trio countries of Singapore, Malaysia and Thailand with yours. And I must say, I am impressed. Your managing capabilities made the tour a huge success and a memorable experience for my family. And for that, am thankful to you.The success of the tour is frankly because of our tour managers Mr. Rajesh Salvi, Mr. Ambi (Singapore), Ms. Ishwari (Malaysia) and Ms. Mona (Thailand). I would especially like to mention the contribution of Mr. Salvi to our tour success. He's a great guy and we had a fun time with him. Apart from that, the way he managed the entire tour along with handling the senior citizens was par excellence. We faced no issue and Mr. Salvi was very thorough with his instructions and guidance every day. We could not have got a better tour manager. In the end, I would like to thank Veena World and I wish you all the success in the future.

Shardul Khade ASJW 29 January 2016

First of all a BIG THANK YOU to you for making our first international trip simply awesome. Everything in the trip was well planned & the tour manager (Chetan Surve) well executed it too. The meals provided during the trip was good enough. The choice of tourist attractions was also great. Tour manager guided us very well. He was updating us on every small small details regarding the tourists attractions, about the country & in general related to travel. He made our life simple in the journey. All in all we had so much fun, made new friends, clicked photographs & gained some memories which will be cherished forever. You guys are simply awesome! We look forward to another fabulous trip with Veena World!! :-)
Thanks again!
Cheers,

Akshaya & Tejas Shende ASHA 30 January 2016

We returned from the South East Asia tour .The Tour was a grand success, thanks to our Tour manager Mehul Ghosalkar who is so well acquainted to this tour, it was a delightful experience. He guided us in every aspect - about various visiting spots, shopping, currency exchange, timings of the shows and what not? Surely the best tour manager we met so far. Everything on the tour was so well planned and managed, it was a full paisa vasool tour ,thanks to the efforts of the local guides Mr J, Miss Gems, Hats off to your team for making it a wonderful and memorable tour

Arati and Abhay Puranik ASJW 23 December 2015

I was a part of your tour to Bangkok, Pattaya, Phuket. Hats off to you & your team in making the tour a wonderful & unforgettable experience; not to mention the excellent cruise on New Year Eve!
Your thoughtfulness about providing instant tea/coffee --- even mouth freshener in the snack bag!! we enjoyed the food & stay. Everything was quite comfortable. Our tour manager, Mr. Samir Narkar did a great job. He was a wonderful guy making everybody come together as a family and feel at home. Suggestion not complaint - during travel to different places you may incorporate more details about the place like weather; what is the best time to visit; about the people & a little bit of their culture; a little bit of history about that place; its specialities etc. I understand it is easier said than done. But it can add some more feather to your already adorned cap!! I once again reiterate that we could not have asked for more. I appreciate the amount of thought you have put in to give us a wonderful experience. Awaiting to join you in one of your trips to Kenya. Let me know what will be the best time to visit as i am a lover of wildlife.

WISHING YOU & YOUR TEAM A VERY SUCCESSFUL,PROSPEROUS & ENJOYABLE 2016.

Usha Sundaresan ASTW 24 December 2015

It was indeed a memorable honeymoon tour arranged by Veena world. It was special tour for us as we have started our married life with such sweet memory. My wife Neha and I wants to say Thanks to you, tour manager Dheeraj, Thailand representative Ms. Chalini and all your backend team for their continuous support to make this tour more enjoyable. Starting from 2-3 days before the scheduled dates to till the tour ends your team kept us updated about the everything i.e. right from the things to carry with us to the airport security checks, Thailand weather details, hotel details etc. Dry snacks hampers helped us in maintaining the Indian taste throughout the tour. Dheeraj provided the continuous support for all airport formalities right from the boarding pass, visa and upto receiving the luggage back on Mumbai airport. Within the tour, guides gave us details about the areas we visited and also about the spots which were not in the list. We enjoyed the jump from Pattaya tower, the fabulous Alcazar show on day 1st. Parasailing, speed boat ride, undersea walk and coral island all this beach activities were icing on the cake. We were delighted to have Thai massage, a tour to the nong nooch village, safari world and Buddhist temples. It was so well planned program. Stay at the hotels were too comfortable. Within the travelling Dheeraj kept us entertaining with some games or antakshari. At the end to our surprise even he distributed the prizes for rocking couple and tip-top couple. We also got ample time for shopping. They tried to arrange the best veg food for us but I think Thai people couldn't cook good Indian food. We didn't see dishes beside aaloo, bhendi and chole, only at two restaurants we enjoyed the food, rest all was ok. One thing I should mention that your team took great care of us by sending regular updates to our family through sms who were worried about us. Thanks for that. We will rate this tour as five star. Though It was my 1st time to go with Veena world but now whenever it comes to travel anywhere I will surely enquire with Veena world first. Three cheers for the Veena world.

Santosh Gawali ASHA 23 January 2016

We participated in the above tour and have fully enjoyed it.The arrangements for hotels, food, conveyance and tour perception were quite minutely taken care of , with eagerness to serve, by your team.
Mr. Kamlesh was a great motivator and help, with keenness to see that everyone in the tour enjoyed it fully. His personal attention to Senior citizens like us and particularly for my wife and sister in law who have knee problems is something we appreciate . God Bless. With Mr. Kamlesh in lead with the tour guides Fionatay,Ishwari and Udhamsingh made a great team indeed. Mr. Kamlesh would go to an extent and say that if we do not enjoy any moments of tour he will feel a personal defeat. That is the integrity and dedication with which he lead the tour and as we said before, we have enjoyed it fully .Next trip certainly with Veena World only and may be we will have Mr. Kamlesh again.

Rashida Kalyanwala ASJW 15 January 2016

We have completed the tour and I have found the tour very enjoyable and good. The tour manager, Mr. Sagar Gurav is a very kind person and co-operative person with a good nature. He was taking good care of Senior Citizens and also youngsters. He used to explain everything very nicely about the tour and games and tourist places etc with every minute details. He was also very entertaining during the travel in bus. All the members in the tour very co-operative with each other and of good nature. I will recommend all my family & relatives to travel by Veena World.

Kantilal H Sapra ASSM 10 January 2016

I really loved the details and Itinerary shared on your website and that's the only reason I choose Veena World for our first foreign tour. It was really an amazing experience to be a part of the Veena World family. The Vashi office team were hospitable and ensured that all our queries are answered. Our tour manager Mr. Amit Kunte took care of each and every person and made sure that we all have a good experience to cherish throughout our lifetime. All our country specific tour guides Mr. Daniel, Mr. Cairo and Ms Lucky were truly kind hearted and entertaining. We can never forget them as they were a gem of a personality. We all as a tour group had a little mixed up feelings in between because of a loss we faced at Pattaya but we saw Mr. Amit not only helped the family but he went out of his duty and was there in the hospital without even caring for his own sleep. He also made sure that we all as a group are on our schedule the next day, while he was the sole support for uncle at hospital. We both share our deep felt condolences to the family who are at huge loss as fate took its own course. Thanking you once again for a lovely tour.

Sindhu and Avinash Kariot ASJW 08 January 2016

I, along with my family visited Singapore. Sheetal as our Tour Manager. Firstly I wish to appreciate Sheetal for her responsible and disciplined management throughout the tour as it is very necessary for a group of almost 25 people. The tour was planned such that it was enjoyable at the same time not at all hectic. Our local guide Mr. Taufik was very informative and mixed with our group as a friend. It was a memorable experience for me, my husband Rajesh and My daughter Devayani.

Maneesha Agashe ASSG 12 November 2015

Me and my wife Rashmi had a wonderful tour of Thailand. We both are senior citizens. In my opinion this was possible due to sincere effort taken by Mr. Arvind Jadhav. tour manager, who made all of us comfortable throughout. His guidance was very helpful. I once again thank Veena World.

Prakashvhandra Nayak ASTJ 04 January 2016

I travelled with Suvidha Desai on the Singapore Thailand Malaysia. I was there with my sister and this was our first international tour with Veena World. Everything was awesome in this tour. The food, hotels, buses etc. Suvidha is very friendly girl because of her we all were very enjoying a lot. Suvidha is a very good tour manager & she handles any problem very easily. So the tour with Veena world was very nice with all the things & with Suvidha.
I think Veena world is the best travel company with all the comforts provided with which I have travelled.
Thank you.

Swati Chikankar ASSM 23 December 2015

We have returned from our Singapore-Malaysia-Thailand tour. We found the tour a very good experience. On tour we enjoyed various sites in Singapore - namely the flyer (wheel), cable car ride to Sentosa Island etc. Sea aquarium gives a different experience to view various types of fish and aquatic life etc. The proper guidance of our tour manager Amit Soman, has made the tour comfortable to us all. Of course, credit of the tour goes to entire team of Veena World. I will write again soon in detail.

Mr. Vijay Godbole ASJW 16 November 2015

Wish you all happy, hearty, wealthy and prosperous 2016. It was a great experience having international tour with Veena World & I am proud as a member of Veena World. Caring and loving officials. Excellent time and event management. Keep it up. NB: Insufficient time to spend money carried by us.

Appasaheb Kulkarni ASJW 24 December 2015

It's really a great feeling after this tour. It was my first International Tour and thanks to Veena World because it's with you. Thanks to our Tour Manager Mehul, he is really nice guy. I appreciate him about his time management. The best part of tour was 31st night celebration on cruise. Hotels and food were too good. The best Indian Restaurants is Jewel of India. Another thing I want to mentioned that, I was alone on tour but daily schedule was messaged to my parents daily. Thanks to VEENA WORLD for this. We enjoyed this tour a lot. I already suggest my friends and relatives to plan tour with Veena World. Next time we will only choose VEENA WORLD & specially Mehul should be with us.

Ms. Samiksha Diwalkar ASJW 23 December 2015

I would like to congratulate the entire Veena World team for making our Honeymoon tour so special, it's been a collective effort, from booking my tour till returning Mumbai airport. This was my first trip with Veena World as I have travelled a lot, but let me say something by far this was one of the best & thoroughly professionally managed tour I have ever experienced in my life. I booked my tour at your Vashi office all tour related information was provided to me in detailed by your Sales Associate Mr. Amar Singh, from their only bonding started to develop. Me & my wife were really happy with the courtesy mail we received pre tour & necessary information. Regarding the tour M/A Thailand, Bangkok, Pattaya, Phuket & Krabi I think this was one of the wisest decision I could have taken in my life & icing on the cake more importantly with Veena World because as said by my parents & their words '' it's safe to travel with Veena World? that sums up everything.

All the sightseeing, activities as mentioned in the tour were as it is in our itinerary, not even single place were missed. I would call it good luck or entire 17 couples were really lucky to have Mr. Amit Soman ( Man with Golden Heart) as our Tour Manager who made our tour happening & made it so special. Mr. Soman who brings in a lot of experience connected well with every single couple & really took care of everyone from Mumbai airport itself. His presence made our tour happening, funny & more importantly memories to cherish. Also because of Mr.Soman all 17 couples including him were one family for 9 days & for rest of life. I wouldn't say I'm satisfied with your service I would say ''Give me more'', more to follow in coming years.

Also on behalf of entire 17 couples I would like to Thank Mr. Amit Soman for his support, sincere effort & for those wonderful 9 days. We all Love you Amit, Hope to have you as our tour manager for all our coming Honeymoons. On last note, Veena Tai it is worth travelling with Veena World & would definitely visit again.

Sharvari and Sagar Pashte ASHP 26 December 2015

I along with my wife Vishitha were part of Thailand Honeymoon Special tour. I would like to rate the overall experience as 8 in the scale of 1 to 10. Tour Manager Mr. Akhilesh was excellent and demonstrated good tour management skills. As a suggestion, i would suggest that being a honeymoon special the entire tour was bit packed with sightseeing. So, streamlining the site seeing would greatly improve the overall experience. Overall we had happy holidaying !!!!!

Vishitha and Arun Shetty ASHA 31 December 2015

Well, we hardly know where to begin except to say a Big Thank You to Veena World and the tour manager. Words are way too less to explain the impeccable experience we just had.

Tour?? For us it was a very special and memorable as it was first international trip with our little prince (Smayan) and also first one after long time (since 2008). We are very satisfied with kind of service we have received before and during the tour from Veena World team.

Group?? In our group we had families from various age groups but one thing was very common that was excitement and enthusiasm in each and every member of the family including tour manager and local tour guide. Although there were kids in most families every one made sure to be on time which made this journey successful. Special thanks to Aatmaram for this who always motivated us to get ready on time by giving wake up calls personally.

Sightseeing?? Yes, we completely agree with Aatmaram when he told us about ??Asian Jewels?. I think ASJW itinerary was well planned to cover most popular places in each country. We enjoyed the Universal studio (highlight of the tour), Sea aquarium, Sentosa Island, KL tower, Pattaya Tower jump and Pattaya coral island the most. But definitely one of the unforgettable one was surprise Cruise party arranged on 31st Dec by Veena World. The arrangements, planning & execution was fantastic and well organized though it was 1st attempt. Highly impressed & the credit goes to tour managers. Hats off Guys.

Tour Manager.. Aatmaram BABA ????? (Nimesh) -- Energetic, helpful and informative. During any tour you cannot ask for more if you have a tour leader who is always there for you. Frankly speaking when we heard his name first we thought there we will be some serious guy who will be guiding us but was totally opposite and very well balanced in his personal and professional approach. He kept us on our toes throughout the journey. His tips about shopping and site seeing was very useful. Also he is very caring towards children. My son enjoyed his company and they have already made a plan to meet once after the tour.

Local tour guide.. Again they all were very good and informative as well. Especially we liked Naty who was full of life and Mr. Amby & Ms.Viji who were very informative & had professional approach, gave us more & more details about various sites we visited. We really enjoyed our trip. Thanks for making a trip a memorable one!!! In short Paisa Vasool Trip ??..

Kudos to u & ur team for attaining this kind of service levels which is very rare. Wishing you all a great ride ahead !!!

Shashank Rane ASJW 25 December 2015

It was a good organised tour conducted by Akhilesh Shinde and felt that he is also a family member. We wish him best of luck for his future. God bless him. Thanks to Veena World. We have informed our near and dearest ones to go for your with Veena World.

Hope to have many more with you all.

Satish Shetty ASJW 20 December 2015

It feels good to be back from such an amazing tour organised by Veena World and led by Ms Ankita Dhage with the help of Thao, the local guide in Thailand. All the arrangements including the hotels, the transportation, the food were taken care of by the leader and the guide and handled excellently. We have had the most amazing experience to stay in D Varee resort Pattaya and enjoyed the bumpy speed boat rides, underwater walk. Bangkok treated us very well with Madame Tussads and the Buddhists temples. Safari world was one of its kind. The Cruise dinner was the pick of the tour along with the Thai-Hindi host. A suggestion that would be from our side would be that the flight journey could be more comfortable. Thank you Veena World and Ankita Dhage for an unforgettable tour.

Hope to have many more with you all.

Akshaya Lele ASTH 25 December 2015

I recently came back from Veena World's Thailand tour. It was one of the most memorable trips me and my family had in last so many years. And all the credit goes to excellent arrangements taken care of by Veena World. While whole experience was amazing and since it was first international travel for my spouse and kids, they were thrilled with it. I would want to put on records my special appreciation for our tour manager Ms. Shweta Ahire. She has wonderful & charming personality. She is very passionate about this job and it was visible from first day till we returned back. While we were tired after day long tour/site seeing, Shweta never seems to be tired of fulfilling requests from most of us. The other things I like about the whole tour???s arrangement and although it's not visible to our eyes, I am sure there were lot of hands and brains that must have worked at backend to make this happen. Your guest relationship team was constantly in touch with us for confirming our documents, preparations etc. Our tour guide Vandy as well as driver of coach were too patient and good ambassador of the country.
While almost everything was good, I have few suggestions which I am sure will help Veena World to rise performance bar further. I felt that first day visit to Pattaya tower was not really gone well since it didn't had thrill that was expected and it was also tiring. Instead of it something else like floating market etc. could have been better option. The other thing which probably most important for ladies in family was shopping which needs little more time and itinerary really doesn't permit options to explore various things. Although Shweta helped us out with her experience, else we would have not been able to do much with time provided.
Overall it was mesmerizing experience and I am thankful to whole Veena World team for it. Special note to Veena Madam (as respectfully called by Tour managers), you have great & passionate team which is key for any organization. These assets are important and will keep your name high.

Looking forward to many more trips in future with you.

Prashant Surve ASTJ 25 December 2015

Veena World is an awesome travel company. Our first tour out of the country became successful only due to you. It was the best experience ever to Thailand with Veena World. Our tour manager Miss Ankita Dhage was mind blowing with helping nature. All over service of VEENA WORLD is excellent. Next time we will only choose VEENA WORLD & specially Ankita should be with us.. Thank you VEENA WORLD & HAPPY NEW YEAR..

Sudha Rokade ASTH 25 December 2015

We both nicely enjoyed our first foreign tour to Thailand . Veena World managed tour very efficiently. The tour managers Mr.Nilesh Joshi , Suvidha Desai , Peter , Pratima did their job very well . They cooperated in every possible way. One happiest thing , when I was unexpectedly got second runner up prize from beloved Veena madam , for moment I felt like real Miss World. Veena madam you are simply great. We both wish best luck to all your future endeavours.

Suhas Patange ASZA 02 December 2015

I have travelled with Veena World tour with my wife and daughter. I would like to inform few points about the tour. The traveling arrangements are excellent especially, our tour Manager Mr. Akhilesh Shinde did best job without any hurdles. I really appreciate our marriage anniversary celebration conducted by Veena World, thank you sooo much. Singapore sightseeing points were good but in my opinion "Water World" also should include in Sentosa Island. We have received the travel adapter on the airport and unfortunately my travel adapter observed faulty, the same was shown to our tour manager also. However, on the tour he also could not arrange the replacement OR another spare adapter. Finally, I have purchased new one in Singapore with high cost. I strongly insist, in future Veena world should hand over these kind of items(excluding food items), well in advance, like when we have received hand baggage's from you to avoid inconvenience. Overall, the experience with Veena World is excellent and self also promoted my friends as well as all family members.

Thank you very much.

Yogesh Chiplunkar. ASJW 20 December 2015

Myself, my wife Shilpa and 2 years old Gargi had gone to Thailand with you. We enjoyed trip and would like to say thanks to your team. Hotel arrangements, Travel arrangements, Food quality and arrangements were of high order. Gargi fell sick on tour and therefore we were very much concerned but cooperation and help extended by Shweta is really appreciable. Once again thanks and let us know your trip details.

Sanjay Joshi ASTJ 25 December 2015

Thanks for nice trip...It is memorable tour to me and my family. Nice management my tour guide Mr. MEHUL. We are really thanks for his valuable co-operation and his help to us. He has explained each and every day schedule with related information so clearly that there is no need to appoint local guide with him. We are really thankful for his planning. We have enjoyed each and every location and specially for new year celebration on cruise. We are also congratulate Veena World for achieving nice name in the market. Our next tour will be from Veena World only. Thanks once again for our memorable tour.

Rupesh Chunekar ASJW 23 December 2015

I travelled to Singapore Malaysia and Thailand with Veena world Amit Sawant's group. The trip was really memorable. Hotels were comfortable and the tour was well planned and very well managed. The highlight of trip was the 31st Dec cruise party. It was awesome and we had a great time there. In terms of suggestions, it would be great if you can allot a hotel once we reach at Singapore instead of getting freshen up at the airport and starting the site seeing immediately. In terms of food it would be great if we can add couple of oriental and continental dishes. Overall it was a really nice experience. Tour manager Amit was really helpful and guided us well throughout the tour. The international guides were also knowledgeable. I take this opportunity to thank Veena World for this great experience and it was a great way to kick start new year. Thank you guys!!!

Madhura Karandikar ASJW 24 December 2015

My parents were a part of the South East Asia Tour of Singapore - Malaysia ??? Thailand. I am providing feedback on behalf of them. My parents were very much happy with the tour, their first international tour with you , though they had done domestic tour of Kerala with you people. They were quite happy with the arrangements done, the help provided and the promptness and helpful attitude of Tour Manager Mr Amit Soman. He was very knowledgeable and used to guide the troop very well. They were impressed with the efficiency he operated the tour without any glitches.

The only so called negative part or suggestion from my parents is that because of the age factor, both being Sr. Citizens, they found the schedule a bit hectic. Overall their experience was good and satisfactory. They would surely like to tour again with you people and recommend Veena World to others.

Vaibhavi Palnitkar

We travelled to Singapore , Malaysia and Thailand with our group of 39 members. All of us have enjoyed the trip. Accommodation food and transport was excellent. Amit Soman has been very enthusiastic. He kept the group alive and active. Our group friends is 42 years old. We have travelled to various places in India with family. We were a group of 9 families. But this tour was a special as we travelled with Veena World and also with the company of close relations. Thanks and congrats for conducting such a nice trip and giving us a life time memory.

Mohan Tare ASJW 16 November 2015

1. Good itinerary.
2. Excellent co-ordination between the various tour managers at overcrowded places like the 31st party and safari park shows. I must say that was remarkable and extremely helpful.
3. Good choice of hotels for boarding.
4. Excellent pre-instructions at all places of sightseeing and the hotels taking into consideration the fact that some elderly people may have been travelling to foreign destinations for the first time.
5. Thank you for the surprise 31st cruise party! That was amazing. Enjoyed profoundly.

Areas of Improvement:- Improvement required as far as food and baggage management is concerned.

Amol Vaidya ASJW 24 December 2015

In appreciation to the work done by our Team leader Mr. Rahul Desai - - I would like to inform you that Rahul has provided an excellent service and possesses complete knowledge and excellent communication skill. I would like to narrate an instance which proves the point. I was at 'Indra Square' for shopping. Rahul had told us that if anyone asks for your details and demands for 'Passport' for inspection please do not entertain such persons; you can call me over the mobile. At the Square I came across such a situation. With instructions received from Rahul, I followed them. The person who enquired, immediately moved when I denied him any information. Had it not been the instructions by Rahul, probably I would have fallen prey to the person's intentions. On return I thanked Rahul. Some such instances should be directly informed to the head of the team and hence I have taken this liberty to inform you. I also believe that the head always makes one's team efficient in their work. Therefore, thanks to you too. Our family has enjoyed our tour. Thanks again.

V.D. Hiremath ASTJ 20 December 2015

I want to share my experience regarding my recent South East Asia tour with Veena World. The tour was excellent. It was value for money. The hotels were good. The itinerary was designed well. The best part of the tour was our tour manager Amol Salgar.He did an outstanding job. He mixed professionalism with hospitality extremely well. I thank you for choosing him for our tour. In fact, I would suggest you to send him for a tour when most of the guests are first timer. I am sure most of them will repeat tours with Veena World. I look forward to tour again with Veena World preferably with Amol as the tour manager. Thanks a lot for a great work.

Dr. Manish Arya ASHS 26 December 2015

We went on your Thailand Tour. It was an excellent experience travelling with Veena World to Thailand. The tour was very well planned and executed to perfection by Tour manager Mr. Chetan Surve. Special thanks to Chetan. The local guide took immense efforts to make our tour memorable. We enjoyed the tour to fullest. We will love to travel with Veena World again to various destinations.

Abhijit Ghaisas ASTJ 21 December 2015

This Diwali was a wonderful and one of the most memorable tours for my family. And this time it was our 1st International Tour. All the credit goes to VEENA WORLD. I was a little bit worried for my parents about how they would manage all. But really they enjoyed a lot and they gave out of marks to Veena World. At the time of deciding for our tour, to make a choice we visited two offices travel agencies but the kind of services given by Veena World ...excellent. To mention Miss Lata Salgaokar make us easy to decide for d tour. All the transactions were smoothly managed. Our tour manger Mr. Deepak Jadhav ...an extraordinary person...took all the care and responsibilities enthusiastically and politely. He played all the roles ...a friend , a brother, a son . For that 5 days he was the head of our all families. We celebrated all the event ...Laxmipujan , Diwali celebration , our Durva' s Birthday, children's day and the Cruise Dinner too. Traditional to Western. ...just WOW. Overall it was an amazing tour in homely atmosphere. Wishing a fabulous Success in coming years.

Seema Joglekar. ASTH 11 November 2015

Back from Singapore -Thailand ??? Malaysia tour along with my sister Mrs. Shubhangi Chore. Pleased to let u know I had best time of my life on this tour.. everything was well organised, user friendly. U have covered best possible places in all 3 countries., however I feel we could explore each place more ..I had best and safest time with your co-operative, friendly easy going and happy go lucky tour manager Mr. Kamlesh Devrukhkar..as well as all co-tourist Marathi people who have become my friends and families now ..Food was good and tasty however it was repeated many a times in all Indian restaurants which I understand u have no control. I would like to visit all 3 countries again also many more countries or possibly entire world with Veena World. As a person I am single and on my own and found it easy to travel in group of people.. and not only in ladies special..(Actually there was big question mark in front of me about how to travel abroad and within India being single person now that question mark and fear is disappeared )I am going to try ur ladies special as well sometime... Thank You

Minal Vishwasrao ASJW 04 December 2015

This was my first tour with Veena World, earlier we travelled with other travel agency 3 times & travelled on our own in India. But truly speaking, travelling with Veena World is a Memorable experience. Everything from sightseeing/hotels/food etc were the best ! Tour manager Mr. Amol Salgar was a fantastic person who actively get all group members participate in dance/Antakshari/individual introduction etc. Also your local Thai guide, Mr. A (short name we were calling) was of same Amols style. Both given us various information on Thailand. Both these guys made our tour more memorable/thrilling and were helpful in nature. Surely for my next tour, I will prefer Veena World !

Shrinagesh Phadke ASTJ 12 December 2015

I am writing feedback on behalf of my parents ( Mr. Suhas Vasant Patange & Mrs. Sangeeta Suhas Patange ) . Their feedback for their Seniors Special Thailand tour is as follows- We both nicely enjoyed our first foreign tour to Thailand . Veena World managed the tour very efficiently. The tour managers Mr. Nilesh Joshi , Suvidha Desai , Peter , Pratima did their job very well . They cooperated in every possible way. One happiest thing , when I was unexpectedly got second runner up prize from beloved Veena madam , for moment I felt like real Miss World. Veena madam you are simply great. We both wish best luck to all your future endeavours .

Ashish Patange. ASZA 02 December 2015

Tour arranged by Veena World was fantabulous although very busy and tight. yes...can understand that Veena World tried to cover maximum sightseeing in limited period. And more importantly not to forget the man who guided us all through the way , Mr.Chetan Surve .bcoz it is not easy to handle everyone in our group right from kids (youngest 5yrs) to Sr Citizens (approx80yrs).He was helping ,understanding, patient & as cool as an ice temperament yet meticulous. hats off to him ...doing so well . To end my mail. ..I would reiterate date the tour with Veena World was awesome & a memorable one. Kindly update us with your tours at different places esp Europe since looking forward to visit next year & of course with same guide.

Dr.Shilpa Khanvilkar. ASJW 15 November 2015

First of all on behalf of my family and myself I would like to say a big thanks for providing world class travel experience on this tour of Singapore (ASSG) conducted by Ms.Roshni Tiwari from 14th Nov 2015. It was Diwali time along with my family and kids, we really enjoyed each and every moment in this tour. Often we experience bad service at service oriented businesses. People often fail to live up to our expectations. However, there are times, when we do get excellent services and our needs are handled kindly and carefully. In such circumstances, we must acknowledge the services of the person and the business too. I am writing this letter as a humble note of appreciation for the quality service provided by your tour manager Ms. Roshni Tiwari. All my family and myself really enjoyed the company of Ms. Roshni Tiwari, I would also like to thanks her for a great group management and being a friendly tour manager. A complete dedication on her work, and careful watch on each member of the group during entire tour, she was amazing; at airports : either at the time of check in, or emigration, boarding the aircraft, customs etc ,she assisted very carefully to all the group members. All Sightseeing???s: Her very clear messages announced during tour made all our Sightseeing???s very easy. Even it was a vacation time and during huge crowds, she was managing the all group members very smoothly and comfortably. I also appreciate the services provided by M/S. Dreams Holidays-Kolhapur especially Ms.Urmila Khot. While making booking for this tour she explained all the details of tour Itinerary and made continue follow up until we left Kolhapur for this tour departure. My son Aareen would like to give an suggestion: During Singapore tour at least 2 days should be reserved for Universal Studios and you can adjust any other Itinerary of other day especially when we are travelling along with kids. Also you can introduce Singapore group tour especially for ??Parents along with KIDS? having 2 days for Universal Studios. Once again I Thanks to entire team of Veena World for making this tour a memorable and a life time experience; in near future I would definitely choose Veena World for any of my travel plans.

Vijay Dulhani ASSG 14 November 2015

This feedback is regarding our Singapore Malaysia Thailand tour. Many many thanks for itinerary. It was very well organised. Tour manager Mr Sagar Gurav has done a fantastic job. Everyone in the group had the same feeling. Thank a lot for wonderful holidays.

Dr Snehal Purandare ASJW 12 November 2015

I am writing this after having a wonderful time at the Hong Kong-Macau-Shenzen tour with Mr.Samir Narkar as the tour leader. Till date I have planned and executed all my family vacations by myself (plus my wife) and found this kind of a group tour quite interesting. I have travelled to Singapore , Malaysia , Indonesia , Australia, Dubai all organized by myself ( tickets , stay , food , sightseeing and hiring self-driven cars in some locations like Australia , Singapore , Malaysia). Honestly speaking I am travelling for the first time with a group of 20 people overseas on a holiday with my family and I would like to pen down my views. Hats off to Samir to start with for handling the entire activity which I must say was quite intense BUT executed very professionally. The group comprised of seasoned tourists and needed a satisfactory reply to their queries and concerns which were more than aptly addressed by Samir thereby not causing any friction or arguments. All of us were in total SYNC with the tour programme and the tour manager. Samir converted the general ambience of the tour from a formal one to more friendly and like a family with interesting discussions, opinions and light jokes en route in between site to site which reduced travel fatigue and got the group members involvement. The local support by the local guides too was good. Lastly I must give credit to the planners of this tour programme at the Veena World's back office to put up this entire act so that it could be executed with immaculate precision. Myself and my wife were in total switched off mode just flowing with the program unlike normally where I would be in the driver???s seat with my wife navigating in a new country. I want to congratulate Mrs. Veena Patil on setting up such an efficient organization in such a short period and can only ask the team to keep up the good job. We got to know from Samir about the signature holidays and the other group tours and are looking forward to vacationing with Veena World again.

Sanjay Valiya ASHS 07 November 2015

My experience with Veena World tour manager Shri Chetan Surve during the course of tour to Singapore, Malaysia and Thailand, was amazing, inspiring, fabulous and very very satisfactory.
Shri Chetan Surve is very sincere, adjustable and nice person. In future i will prefer to go with him.

ASJW Narayan Kabra 15 November 2015

I am Savita Atul Gujarathi from Baroda. We came back from tour Singapore, Malaysia & Thailand. It was amazing experience. We enjoyed a lot. Mr Sagar Gurav our tour manager was very helping & perfect in management, good in nature. We are satisfied with your management. This is our second experience with you. Before we visited Kerala. We are the only from Gujarat, I think. My suggestion to expand it in Gujarat!!

Savita Gujarathi ASJW 12 November 2015

A Big Thanks to Veena World & team. YOU gave us the most memorable experience of our life!! Our "Thai Jewels" trip. Our tour manager was Mayura Jadhav.
Let me first appreciate the professional manager in which the tour was planned, organized & executed. Simply wonderful. Hats-off to Mayura J for her efforts. She simply deserves a big cheer. We were stunned with her passion, enthusiasm & experience. Not an easy job living up-to everyone's expectations and keeping the folks together. But I believe she handled it exceptionally well. We felt cared !!! Wishing VW all the very best for future endeavours. We would love to plan our next vacation with Veena World.

Abhishek Warang ASTJ 12 November 2015

Thanks to Veena World for making our Singapore Jewels tour very wonderful and memorable......specially thanks tour manager Roshni Tiwari for arranging my birthday celebration. Excellent hotel stay.....nice food.....well planned city tour. There are no other words to say anything.....only Veena world. Again thanks a lot to Veena World

Santosh More ASSG 14 November 2015

We had a very wonderful and memorable trip. Everything was very well managed. Our tour manager Ajay Sundaram was very helpful. We have been part of various trips and would rate this very high. Also will rate Ajay very high and he is one of the best tour manager. Also Mama Tun at Thailand was very nice and helpful. She took good care of us. We completed all the sightseeing within time and with complete satisfaction. The group was good and we made good friends as well. Overall the trip was excellent and we surely look forward to such trips in future.

Few Points: a. Because we are Indians, you tend to book food at Indian restaurants, however it will be good if local cuisines are also available as an option.
b. More time would have been better at MBK Mall.

Suburamanian Ramchandran ASTJ 10 November 2015

We have just returned from our Thailand tour with Veena World. It was simply an amazing experience. It was our first foreign tour. So we were curious as to how it will be in terms of food and staying arrangements. But since it was Veena World, we were relaxed a bit. Because we had lovely experience for our Kashmir tour with Veena World. For Thailand Tour our tour manager was Mr Deepak Jadhav. He managed it very efficiently. He took care of each of us with personal touch. For all the small ones he became Deepak Dada. For us he was our friend. His hard work was admirable. Throughout the tour we got Indian food and staying was in luxurious hotels. We returned from tour with sweet memories. Thanks to Veena World & Deepak.

Awadhut Prabhudesai ASTH 11 November 2015

Our sincere appreciations to entire Veena world team including local tourist guides (Mr. Denial,Mrs Ishwari and Mr. Leo ) for making our ASJW (Singapore-Malaysia-Thailand) family tour grand success and memorable. We group of some families bounded in one family in this ten days. All hotels and its food is very good. Our tour manager Mr. Sagar took care of each individuals with extra ordinary patient and cool mind too. Overall our experience is excellent and in future we decided to travel through Veena World only. Once again thanks to all Veena World team including its all partners and greetings for happy Deepavali

Damyanti and Jitendra Kharde ASJW 23 October 2015

On our visit to your Mahim office, I got impressed for the positive vibrations experienced. Earlier same vibrations I had experienced at your Kandivli office. What a quick response by your receptionist !.She listen my problem, offered me a seat, offered water and within 2 minutes she set an appointment with Ms Sneha Baikar and took me to Sneha's table.I highly appreciate Veena World's hospitality and good professional team. Ms Sneha is sensitive and good knowledgeable advisor. She make good use of systems provided and within 5/10 minutes she personally brings our passports. I booked a south east Asia which is promoted by Ms Sneha Baikar. Hats off for her dedicated service. We are thankful to Veena World for considering nominal cancellation charges on our earlier cancelled Singapore tour. we are happy that with the help of Ms Sneha Baikar and your offices we are ready to enjoy tour. God bless Veena World and your team.

Nilam and Shripad Naik ASJW 24 December 2015

We have had very rejuvenating memories and thankful to "Veena World" for our such a wonderful first international trip. Our tour manager Ms.Ulka Patwardhan and the local guide had kept us engaged throughout the tour by giving relevant information. Due to their efforts, there was no inconvenience to anyone of us and made our trip a memorable with a family touch. In fact, due to our tour manager & local guide, our expectations are now very high from Veena World that we may start comparing the same in our future trips due to very high standards set up by them. Snacks provided to us was very delicious and specially readymade tea and coffee sachets. One suggestion which we thought of giving to you as vegetarian is, inclusion of vegetarian menu for breakfast at the hotel and spread of lunch / dinner at different places. Last but not the least, we would love to plan our next international trip with Veena World and spread good work being done by you guys in our friend circle as well.

Aradhana and Vananil Tiwari ASSG 01 October 2015

We have just returned back from the 6 days Thailand tour. it's been a wonderful experience throughout the tour. Initially we were excited, bit tensed about our first International trip, since this was our first Group Tour. However now we feel that choosing Veena World group tour was the best decision we have made. I would like to mention one thing about the whole team, that "Whatever was promised in the office was delivered in all these 6 days" which made memorable days of my life. I would like to thank our office representative Harshada for giving detailed information, support for the booking procedure. Special Thanks to Mr. Amit Dixit - Tour Manager. He made our life easy in the new country for all those days. Very supportive, caring, disciplined, also was giving right information at right time. I can't miss one name our local guide (Nock) who was super cool, caring and maintained lively environment. We never had to look for anything (except our personal belongings) since these two were taking care of everything. All Hotels, food (including Dry Snacks hamper), rooms, bus, and other services were up to the mark. Indeed was amazing experience with 100% satisfaction.
Finally to conclude I would just say the instructions we received for successful tour: Just "Follow the Veena World Flag"!! and enjoy your dream destination.

Prachi Dhamankar & family ASTJ 02 October 2015

I have no words to explain my happiness, satisfaction and joy. It was a fantastic tour to Singapore Thailand and Malaysia.Tour arrangements could not have been better than this anywhere. Bhushan, our tour manager was superb, right man to be a group leader. Cool, always co-operative, smiling. He was not VW man. He was among one of us. Hats off to Madam Veenaji for achieving such a success in short time. I wish you all the BEST. I am 67 years old and first trip with Veena World, If this would have been earlier, I would have spent my total life earnings in going to different places with Veena World. I have not still come out of the nasha of tour. I will definitely plan another tour to some different place in days to come.

Ganapati Bappa Moraya,
Mangal Murti Moraya
Undirmama Ki Jay.
Sarvakahi Bhushanavah.

Really happy guest

Sulakshana and Dilip Nadkarni ASJW 24 September 2015

I am writing this mail on behalf of me and my mother Ms. Sitalakshmi Mani on the amazing experience we had at the Singapore Jewel Tour conducted by your team. To begin with, I had made an enquiry about an individual tour to Singapore for myself and my mother and was advised by your Travel Advisor Mr. Vinayak Nayak about the said tour and he convinced me to join the tour... I would like to thank him for the excellent advise and truly appreciate the tour ended in an amazing experience for me and my mother. I sincerely thank Vinayak for his apt advise and also would like to thank him and Mr. Saurabh for all the support and help extended in making the required initial arrangements for the tour. Also would like to mention that all the staff at Dombivli Centre are extremely courteous and helpful. A big thank you to them for all the support extended.

Our Journey began with an excellent experience at the Airport where we were handed over with the Veena World's duffel bag containing snacks and other requisite items required for the tour. Then we met the our STAR of our tour, the one and only Ms. ULKA PATWARDHAN our amazing tour manager... She helped in doing our check in and other formalities at the airport and also guided on all the other formalities to be completed till boarding. She was a great tour manager throughout the tour be it managing the group, making arrangements at hotel while check in, giving all the instructions and advise while touring Singapore which helped in easy accessibility to all the sightseeing places without any hassles, helping and guiding all the tour members with all the requirements during the tour and making a bonding amongst the tour members and making them feel like a family... I am falling short of words to appreciate ULKA for the commendable efforts put in to make the tour a great success. THANKS A TON ULKA for all your efforts... I remember of a Marathi proverb " MURTHI LAHAN PAN KIRTHI THOR" which aptly fits your personality.... I wish ULKA all success in life..

With regards to the arrangements in Singapore, I would like to mention that the Hotel Orchard Parade was a amazing place to stay, the food joints where we halted for our Lunch and Dinner were good ( with Bay View at Singapore Flyer being the best), also the coaches arranged for travelling around Singapore were awesome and well maintained... Thank you for making such nice arrangements which made the tour a more comfortable experience.

One more highlight of the tour was Mr.Lal Bahadur Singh aka DON our amazing tour guide... The man with immense wit, fun and exponential knowledge about Singapore be it's culture, trade practices, it's history, shopping places and places of tourism visits. He gave us all the valuable information of the city and made the whole group felt comfortable at all the sightseeing places especially the senior citizens and people carrying infants. DON was of great help us in doing shopping at Singapore and guided us aptly on where to shop and which area to shop... Would like to thank him for being a great Tour Guide....

Last but not the least, I would like to Thank you Veena Tai and your team who have put in best of your efforts to arrange such a wonderful tour. I sincerely appreciate the efforts taken by you to build such a dynamic team who are well versed and are efficient to handle the tour in an efficient manner to the satisfaction of the guests. On behalf of my mother I personally thank you for gifting us with a cherished memory by arranging the tour as Singapore was the dream destination my mother had always wished to travel as her maiden international destination.

A BIG THANK YOU TO YOU AND YOUR TEAM FOR THE GREAT TOUR AND FOR THE GREAT MEMORIES BUILT DURING THE TOUR WHICH WILL BE CHERISHED LIFE TIME... THANK YOU ONCE AGAIN AND GOD BLESS YOU AND YOUR TEAM!!! I am looking forwards for a continued association with Veena World for my further tours.

Sriram Iyer ASSG 01 October 2015

It's been almost one week for our tour and I am back to my normal boring life but mentally i am still in Singapore. It was my very first International Tour with Veena World. I had great experience with Veena World from start to end including hotel, food, sightseeing, people and many more. The people in our group who were from different localities met in this tour and surprisingly we became one BIG FAMILY. Now we have our what's up group also :) and connected with each other on social site. Everyone in this group is very down to earth and caring towards each other like our real family member. I would like to appreciate the senior citizens and kids in our group. Senior citizens are very supportive and enthusiastic more than young stars. Our bachha company are very cute and joyful specially the 11 months old baby (Pranad). He is such cute n clam baby :* ....Firming this group credit goes to our Tour managers Ulka and Don :*. They are best tour managers i have ever seen. Ulka and me knows each other since school. She is doing good job in Veena World. Feeling proud to see her taking responsibilities of people on tour. Don is Hero of our tour. He is very funny, talkative, helpful and finely jelled with our group. He showed us every aspects of Singapore and given lots of information about Singapore. We had only 4 Days tour but these 4 days were quite enough to miss Singapore badly. I am still in a memories of Singapore. Missing Singapore badly :( I never thought that these 4 days would make me sooooo habitual of Singapore. Now i would love to do many more tours with Veena World. You guys are doing great job.. Keep it up the good work. God Bless u. Veena World ROOOOCCCKKKSSS...!!!! I <3 Siiinnnggaaappooorrreeeeee :* :* :*

Deepika Gandhi ASSG 01 October 2015

I just completed Singapore Jewels with Veena World. It was an amazing experience.Below is the feedback for the same. About overall tour- Itinerary, hotels, bus everything was very good and comfortable. Food was also very good except at some places. Don- He was very knowledgeable, very funny and helpful. One of the best tour guides. About Ulka - Ulka was so energetic and full of life. She was very helpful to all and kept everyone involved every single time. She was like one of us and took good care of all of us... from making sure we don't miss anything important to making sure everyone's photos are clicked at all locations without we asking her to do it, she took this initiative for each. I know her from school, it was good to see her energy getting channelized in this profession. Her leadership qualities, maintaining relations with all and keeping all together was awesome. I have not seen any tour leader getting as involved as her... She is born to do this. I have shared my suggestion regarding discount policy and complimentary items. Please note that this is not a complain , this is a feedback as a genuine and loyal customer of Veena World. This experience was best experience of my life. I would like to thank all the team in office, on tour for giving us this wonderful experience. Looking forward to travel with you in future as well.

@Veena Tai- As a woman , for me you are an inspiration. Thanks a lot for creating Veena world for us.

Krupa Joshi ASSG 01 October 2015

Myself and my family we were part of your Singapore-Malaysia-Thailand tour. We had an extremely great experience. The way Veena World organised the tour was awesome. The best part of the tour was our tour manager Mr. Bhushan Gupte. He was super awesome. The way he handled us was great. Would definitely choose my next destination with you.

Bharat Salvi ASJW 24 September 2015

It was a fantastic tour. Both Mandar and Tushar were fabulous. Superb coordination and time management. Everything was excellent and no complaints at all, except that the bad you provided needs improvement.

Pramod Prabhu ASMM 23 March 2014

To begin with heartiest congratulations to Veena Ma'am and Team Veena World for establishing a tours and travel company with world class standards and facilities at par with global players in less than 2 and half years. You people truly deliver what is promised in your office. My first meeting was with Miss Lata Salgaonkar at Veena World Thane Office and within 30 mins our tour was finalized and booked. She offered best packages with discounts (an excellent add on while booking with Veena World ????????????????? ). She made the entire tour finalization and booking process very smooth. It was like we walked in and booked the tour within 30 mins. So full marks to Miss Salagaonkar for the best of the customer service we see these days. On the date of scheduled departure, at the airport your representative was ready with tickets, dry snack pack and travel documents. Our tour manager Mr. Sandesh Wagh was one of the best tour managers in this industry because he was punctual, helpful and a disciplined person with zero attitude (it really matters when you are travelling abroad).He truly made a family, within minutes, out of people who were meeting each other for the very first time. We didn't have to worry for ANYTHING as everything was managed extremely well and there was perfect synchronization between Veena World and Thai Vision Holidays, local Thai travel partner; everything was as promised from the Hotel Rooms to Tour bus to the Indian delicacies at various Indian Hotels. I can summarize that, "When travelling with Veena World, all you need to do is pack your bags and carry yourself rest is taken care of, VERY WELL !! I would suggest everyone to travel with Veena World at least once in their lifetime. May you grow into the Best Tours and Travel Company in India and world all over.

Harshal U Chavan ASTJ 13 August 2015

I was a part of Singapore tour .The experience throughout the tour was amazing. We never had such a nice time before. Hotels food restaurants rooms were very nice and clean and were totally satisfied with the services. And special thanks to our team leader miss Jaswandi madam, she was very nice and polite throughout the journey. The guides were also nice. They explained each and everything in detailed. We are truly satisfied with this tour, team leader, crew, staff, guides, services and we are going to come again and again.
Thank you.

Sujata and Sadashiv Sarmalkar ASJW 28 August 2015

I went to Singapore, Thailand, Malaysia with Veena World between 13th to 23rd August. It was an excellent tour. I would like to thank you for the same. Right from the tour booking to the actual tour, services at every level were very good. Office person, Mr. Ravindra Kulkarni, was very co-operative, he guided us very well. Our tour manager, Amit Sawant, managed everything very well. He was very polite, smart and active. Accommodation, food was very good. Along with the elderly members in the group, everyone was well taken care of. I thank you again for a memorable tour.

Chandrakant Mungi ASJW 14 August 2015

Me and my wife, Sonakshi, were searching for a tour since mid-July, 2015 and that was our first interaction with Team-Veena World. We both were quite impressed with the itinerary (including lunch) that you presented and the tour pricing was also quite reasonable. I am sure you will keep up with the same in future! Must say that you were the best among all the options that we explored. Post booking as well, you ensured consistent communication and follow up and left no stone un-turned! Once our tour began, the experience got better with each passing day. Dheeraj, our tour manager ensured a smooth immigration (both in India and then in Thailand) and was always on his toes to serve the best for his guests throughout the tour. Pam joined us in Thailand and she was, later we realized, the best foreign guide we could have got! She was so caring, witty, jolly, informative and helpful that we felt like she was a part of our family so much so that both the guests and Pam were in tears while bidding good-bye at the end.
Just a suggestion, something that was missed in our tour maybe due to the change in our itinerary, introduction of all the tour guests must be done on the first or the second day at the most. People don't mix up quite well with each other until there is a formal introduction.

Sonakshi and Tanmay Deshpande ASTJ 15 August 2015

We joined the tour members from Malaysia tour onwards, as we had stayed with our son in Singapore. We are happy that we selected Veena World for our trip as we are fully satisfied with the services your company offered right from the day we boarded the plane at Mumbai. In fact , from the time we booked the tickets, the coordination, communication was excellent from your company. I was shocked when I was told that a refund cheque is getting ready for Rs.1512.00( as I already had a valid Singapore visa). I was amazed at such professionalism as I never expected the refund when the tour amount collected was never bifurcated and shown for different charges/ costs.

Now regarding the tour, Amit, the Tour Manager was excellent, very co-operative and was very patient as it is not very easy to handle 35-40 people with different background and different temperament. At times, some of the members did test his patience( as most of the members were Senior Citizens also) but he never caved in and kept his patience. This is what is required in a service industry and he will go a long way in his career. Kudos to him. We must say guests were fully taken care with regard to stay in good hotels, excellent food that too, Indian food, at all the places. We never felt hungry on any day / any part of the day as we were taken care of throughout the day. There was abundant food, drinking water made available to the members. So no complaints on the hotel stay and food per se.

Only thing, what we personally felt was that Malaysian tour was very very short. Out of the 2 days,almost half day went in bus journey, so we were left with 1 1/2 days only. We felt as if we paid a fleeting visit to Malaysia and could not explore much of Malaysia. According to us, Malaysian tour should be of at least 3 days by reducing 1 day of Bangkok/ Pattaya. By this at least Malaysia can be explored a bit more. By saying this we are not saying that 3 days are sufficient for Bangkok/ Pattaya.This suggestion was in case total no.of days cannot be increased by one more day.

Lastly, we will be failing in our duty if we do not mention about Mr. Leo, tour guide at Bangkok and Pattaya. He was really excellent, thoroughly entertaining, and took very good care of all the members. He was ever smiling, giving detailed information about the places we visited interspersing his talks with jokes. We shall definitely plan our next tour with Veena World at the earliest opportunity.

Ratnakar R Shenoy ASJW 14 August 2015

Awesome tour! Dhiraj Chaudhari is a great organiser, human being and good company.Thanks Dhiraj and Veena World memorable days.

Pramila & Dilip Malunjkar ASTJ 15 August 2015

I really thank Veena World for arranging our Honeymoon couple tour to Thailand so nicely, it was great experience. Our tour manager Atul Palkar and Shalini coordinated very well with every tour members. It was great fun with u all. Hope we will plan our next trip very soon with Veena world again.

Deepali & Chandresh Nandi ASHA 13 August 2015

We have travelled to Thailand last week on our honeymoon, it was a very good experience. We had great time with Veena World, our tour manager Mr. Atul conducted the tour very nicely along with the local guide Chalini. We never felt that we are travelling for the first time to Bangkok as both Atul and Chalini were there to help us. Hotels, food arrangements were good, it was a nice experience on cruise. Only suggestion is we can include Sea Life Bangkok Ocean World in the tour itself because we can't visit the aquarium as we had to do shopping. Will like to travel with Veena World in future.

Mayuresh Joshi ASHA 13 August 2015

I would like to personally say to the Veena World Team as I am Mayuresh Athalye recently opted for Your Tour Hong Kong Macau and Shenzen with my parents Ntitin Athalye and Nalini Athalye which commenced on 15th Aug 2015 to 21st Aug 2015 guided by Tour Manager Special Mention Mr.Rakesh Powar. We had an extremely great experience on the visiting 3 different countries even different cuisine as I am also related to the hotel industry of 5star based in Mumbai the food which we got in your selected restaurant were outstanding especially when you are travelling to Asian Countries especially China because your mindset is completely different when you are especially vegetarian .The tour was guided excellently as it was very smooth and informative from both the guides from local company Mercury Holiday based in Hong Kong Macau and Shenzen special Mention our first guide was Ms.Joe in Hongkong and Peter a very educated and informative guide from Shenzen which helped us a lot in many ways knowing the history of China and nearby areas of Shenzen. He introduced us to the mind boggling show of Water Light Music Fire which is new addition in Shenzen attractions worth spending 160 yuan and witness it so again thanks for that. The Highlight of the Tour was th Stay in The VENETION Hotel in MACAU which is world best hotel where we Indians cannot stay just like that if we plan to travel so getting an opportunity to stay in such a classic and unimaginable hotel is again on lucky side for us to get opportunity to stay there even if it was 1 night. Everything was so well arranged and smooth so we had a best time of life on tour. Last but not the list the food at Bollywood Restaurant in Shenzen was the Top Class all in all.Veena world thanks for making our vacation and happy ending with lots of memories and moment to share. Would definitely choose as my next dream destination with you.

Mayuresh Athalye ASHS 15 August 2015

I one of the member of the Honeymoon tour. I really enjoyed this trip. All the facilities provided by Veena World was too good i.e hotel, food, tourist spot etc. Me and Prachi is really thankful to Atul and Shalini for their guidance and enthusiasm. Hope in future also we can do out-of India tour through your travels.

Umang Lunavat ASHA 13 August 2015

We are appreciate the tour from Mumbai , Singapore, Malaysia. We fully enjoyed & very well hosted to us on the every location & for every required help. If in the future we required to go anywhere we will definietly go with the Veena World because of your "Prompt" service. Also we will give your reference to my other members who are interested to go on holidays. Also Thanks to Ms Reshma Madam for yor kind Guidance.

Ratnakant Yadav ASSM 16 August 2015

This was our first international tour & we are happy to choose "Veena World" for our First International Honeymoon tour. Itineraries were great, almost inclusive of maximum sightseeing & Tour manager Mr. Atul Palkar was very co-operative throughout the tour.It was not couple tour for us, but we got family on a tour away from family.We were really touched to know that our relatives got call to inform them that we were safe, when there was a bomb blast in Bangkok.Thanks to Veena World for such an excellent experience. We would like to plan our next tours with Veena World.

Kalpana and Nitin Waykar ASHA 13 August 2015

I would like to thank you from the bottom of my heart for such beautiful memories through my Thailand tour. As I was travelling alone for the first time without parents so I was initially little scared to manage things but through your team support I found out a whole new world once I was on tour. The experience which I got on this tour was very new and I felt somewhere I could gather courage to manage things myself. As time passed we got to know each other and mix with our tour members. The day we reached Pattaya was little tiring due to journey but as soon as I heard about the adventure activities I geared up to face it. What I enjoyed the most is coral Island and safari world where we got a chance to do the most unique activities. At the island it was a different world all together with different type of activities like parasailing and under water sea walk. The way animals are trained in the safari world was amazing. The gems gallery at Pattaya also had so many varieties of gems and stones. The fashion show was awesome where Veena Tai made everyone feel like a queen. I also did shopping at Indra Square and other places like MBK Mall. I could also see various mastery of sculptures at Nong Nooch Village with such a beautiful picturesque. Last but not least I would like to thank Shweta Ahire our tour manager and all tour members for wonderful coordination.

Jagruti Tuljapurkar ASWA 18 July 2015

Please allow me to express my sincere gratitude to all of you for helping me during my Thailand Women's Special tour and making it so special. Unfortunately because of some unusual instances I thought I shouldn't have opted for this tour...but salute to your employees humanism. My PSP Omkar Darashivkar did help me out on just an single phone call.. Adorable it was. Big thanks to Sachin Temak really you rocked it. The kind of support you gave me during my stay was commendable. Sachin is an excellent "atmosphere activator"..kind..gentle...damn good. Sachin is an asset to your team...truly he is just awesome and deserves to go further. Shweta Ahire...girl who manages everything with pretty smile.. I must say you are truly an inspiration. Last but not the least Ulka, Chetan and Deepika I may even change my profession by looking up to you all...you all are adorable and just mind blowing. Thanks a lot team for giving me uncountable special memories and new friends. Keep up the good work always and I will find another chance to join u'll for my new journey.

Madhuri Hawale ASWA 18 July 2015

My daughter Sayali and I had been part of the Women's Special trip to Thailand. We enjoyed a lot on the trip, didn't come to know how time flew and 6 days came to an end. All the group leaders- Deepika, Sweta, Ankita, Ulka, Subodh, Chetan, Manasi, Sachin did a great job of handling all of us 250 ladies. Leo was a naughty but entertaining guide in Thailand. The food and ambience was fantastic. There is just one small suggestion from my side. It would be better if you would give the people booking a 6 day tour some more time for shopping in MBK mall because I feel the time given was a little less. Also I would appreciate if you could book airlines other than Air India as their ply tends late pretty frequently. Our overall experience was amazing and we look forward to enjoy more trips with you.

Sayali & Pratibha Chikhale ASWA 18 July 2015

I along with my wife Samita were on South East Asia tour with Veena World and I would like share our feelings about tour as under. When i visited your office at Thane ,we have received a warm welcome. Lata Salgaonkar has helped us a lot n given proper information. She also updated us from time to time about the tour programme. Entire office staff is very cordial n co-operative. Akhilesh Shinde was appointed as an tour operatator. Akhilesh has nicely operated the tour without any single complaint, Not only he has taken care of the old people but also he has given attention towards everybody. He is an Asset to ur Company. This was my 6th foreign tour n i can definitely say here that Akhilesh is one of the Best tour manager i have seen. I would also request u pl let me know the tour programme for Month of FEB n MAR 2016 Where Akhilesh is tour manager so as to plan accordingly

Sudhir Ghate ASJW 24 July 2015

I took the opportunity to tour Singapore, Malaysia and Thailand with Veena World. I have traveled Europe, Iran, Egypt, Hong Kong & China with various tour operators but the tour management and service was found best with Veena World and I am sure this type of dedication and approach to customers will make Veena World - The World Class in time to come. The tour Manager, Mr. Sunil Jadhav took care of everyone very well and covered all the sightseeing places in short duration of 10 days. The hotels selected were of high standard and the guides selected for each country gave very good account of each and every place we visited. Specially the guide at Thailand was very sweet and jovial keeping the whole crowd laughing during the journey (she also tried to pick up some Marathi words and learn more from us). The system of following seating arrangement in bus as per the booking was fantastic as in my past experience there was always misunderstanding amongst the members about seats during travel. Your rain protection wear was very cumbersome to use as it had no front buttons and hence became very stuffy when there was no rain.Please improve on design. The food provided during the tour was highly satisfactory and enjoyable. Your system of updating our relatives in India while we were travelling was fantastic and amazing. Before I could call my daughter she was briefed about our itinerary. Many of your customers are first time travellers to travel abroad and need some detailed instructions of Do's and Dont's for security check etc. I suggest a common printed procedure manual to be given to each family while booking.The well satisfied customers will be your best advertisement and will surely recommend Veena World to other relatives and friends with pride.

Thank you for a wonderful trip.

Nariman Fatakia ASJW 10 July 2015

I was a part of your Senior Citizens trip to Thailand, it was very well organized. Your team has taken care of all of us. You have attained the get together function it was the great moment for us we will remember the tour forever thanks to all

Sharad Kulkarni ASZA 16 July 2015

I had a family tour with Veena World to Singapore-Malaysia. I am contented with the tour and especially with the tour manager Mr. Amit Dixit who made our tour successful and co-operated with us and all tour members throughout the tour. Looking forward for many such tours with Veena World and strengthening the bond. Thank You.

Dhananjay Malu ASSM 18 July 2015

Our Thailand Jewel tour was extremely enjoyable and memorable. All the days were exciting and the itinerary was followed to the dot. Our special thanks to our tour manager Yogesh Nichite and tour guide Mrs Tiffin for the excellent way in which they executed their task. We are looking forward to be a part of another Veena World tour. Thanks & Goodluck to Team Veena World.

Mr & Mrs Gavankar ASTJ 12 July 2015

Had a wonderful experience in Thailand. All thanks to Veena World! Had an amazing tour manager, Ms. Ulka Patwardhan. Would definitely recommend Veena World to family and friends.

Netra Jadhav ASWB 18 July 2015

My experience with u was awesome . I feel I have lived my life in those 6 days . Would definitely love to join you with more friends. Tour managers were really very good . Good job . Food was lovely . Only thing I would like to suggest that every day one local food would have been highly appreciated . I got all the guts to do parasailing, tower jumping and diving. The freedom of being a free bird got in this voyage .shopping experience was great . Fashion show .. Fantabulous arrangements done . Would appreciate that . Hotels were high class. Travelling was convenient. I would personally like to thank our tour managers Shweta Ahire and Noina. Very cheerful and responsible. Sachin Dheeraj Ulka were equally good. Over all I rate my experience with Veena World 10/10

Arti Chauhan ASWB 18 July 2015

The Women's Special Thailand tour was a great experience for me. We really enjoyed a lot , some pros and cons were there as too many ladies but that's negligible as compared with the entrainment we had from Veena World. And our tour manager Sachin was really good he gave us perfect information and guidance throughout the tour he was really helpful for us. See you and your team soon on next destination with women's special only.

Shubhangi Harpale ASWA 18 July 2015

I am one of the lucky ladies who visited Thailand on Women's Special in July. It was a great experience for me. I would like to share my true feeling about this tour. Firstly, the training you have given to your tour managers was reflecting in the way they were handling such a huge mob. Very clear in their instructions, caring the elders, patiently facing the occasional disputes. Great. The food, accommodation, bus and other facilities were worth for the paid amount. Enjoyed a lot. Wore all the possible costumes. Danced a lot. Ate so much. Enjoyed site seeing. I must congratulate you for taking women to the adult show. A daring step indeed but with a decency. Do you intend to end up men's dominance in this area. I really appreciate you for your courage. Thanks for everything. I would definitely like to travel with you in future.

Love and regards

Arpita Kale ASWB 18 July 2015

I am Pratibha Chikhale from Panvel, Navi Mumbai. My daughter Sayali Chikhale and I had been part of the Women's special trip to Thailand.We enjoyed a lot on the trip, didn't come to know how time flew and 6 days came to an end. All the group leaders- Deepika, Sweta, Ankita, Ulka, Subodh, Chetan, Manasi, Sachin did a great job of handling all of us 250 ladies. Leo was a naughty but entertaining guide in Thailand. The food and ambience was fantastic.

There is just one small suggestion from my side. It would be better if you would give the people booking a 6 day tour some more time for shopping in MBK mall because I feel the time given was a little less. Also I would appreciate if you could book airlines other than Air India as their ply tends late pretty frequently. Our overall experience was amazing and we look forward to enjoy more trips with you.

Sayali & Pratibha Chikhale ASWA 18 July 2015

My experience on Women's Special Thailand was very nice. I enjoyed the trip .All your arrangements were good and the group leader was very helpful in every respect. Wish you more prosperity in future. Convey my regards to Deepika and all others

Neelima Karandikar ASWA 18 July 2015

We had the privilege to go on tour to Thailand with you. We visited Pattaya & Bangkok in this tour. From the time we reached to Mumbai airport to the point of return at Mumbai airport your team of Pratima Phadke, Arvind Jadhav, Amit Sawant n Karishma took very good care of us. The tour became memorable due to your presence in Bangkok & sharing the time with all of us. It was certainly a joy n will be remembered all our life. All the tour program was very well designed& executed to perfection by giving attention to the all minute details. In this tour we really enjoyed every bit of the moment. At no point of time we had any complaint to make. Generally it is said that those who try to please all are sure to please none but you proved this wrong. This makes me say that Veena World achieved all it's goals with a glory. We take this opportunity to wish you n your organisation all the best for future. We will like to see you as the best tour operator in the world. All your tour operators & their efforts are highly appreciated. Our blessings are with them for their career. God bless all of you Thanks & best regards,

Sujata and Ajit Mulekar ASZA 16 July 2015

I had been with Women's Special tour to Thailand this July. ......it was a great experience. ....got to meet new friends as well....only thing it's it was a bit hectic tour....it's would definitely like to join again....i will prefer small group of ladies.....but hats off to tour guides n the team....they did an excellent job....thanks a lot to them....our guide SUBODH N LEKY were very helpful n informative.......at the end thanks to all who took great effort s to make it enjoyable......hope u take my suggestion sportingly. ....as VEENA TAI has already told why she takes so many ladies for tour.....but u also consider of taking small groups n unusual destination s.....thanks.

Amita Dewal ASWB 18 July 2015

Recently I went to Thailand with Veena World's Women's Special tour. Those 5 days were the best days of my life. Every day brought something new, something exciting for us. Pattaya tower jump, alcazar show, elephant show, dinner & dance cruise; it was all great. The best part of the tour was the fashion show. From 7 to 70, every girl was a queen and had a blast on stage. Special thanks to the tour managers ??? Subodh, Chetan, Sachin, Ulka, Deepa, Ashwini. They all took good care of us. This tour was just awesome fun, an unforgettable experience and it definitely was a value for money tour. Thank you Veena World.

Shraddha More ASWB 18 July 2015

First and foremost, I would like to thank Veena World for arranging a great tour. I had a blast on Women's Special Thailand tour. it's due to the perfect planning and execution and the management of the tour managers that the tour was a grand success. Due to the support of Sachin and Deepika I participated in the sky jump and parasailing activities and also danced on the cruise. It really was a fun-filled trip.

Manisha Sawatkhedkar ASWA 18 July 2015

My mother had taken a Thailand trip with you. I wish to thank you for fulfilling our wish of first foreign Tour of my mother. Your messages gave me feel of safety even though I was not with my mom It is true that there is nothing to worry if you are in Veena World. Thank you to all & especially to Shweta Madam.

Kshama Vipradas ASWA 18 July 2015

I am from Jaysingpur, and I had a family tour with Veena World to Singapore-Malaysia. I am contented with the tour and especially with the tour manager Mr.Amit Dixit who made our tour successful and co-operated with us and all tour members throughout the tour. Looking forward for many such tours with Veena World and strengthening the bond. Thank You.

Dhananjay Malu ASSM 18 July 2015

Thanks to Veena World for the great tour. We really enjoyed a lot. First of all we really thankful to Deepika, Sachin, Ulka and all the team managers who really done a wonderful job. They took lot of pains for this tour. To control 250 ladies is difficult task. there is one suggestion for ladies special the group of 120 or 3 buses are comfortable, its create a big problem everywhere. Problem starts from morning breakfast till night dinner. Any way thanks to all.

Varsha Dandekar ASWA 18 July 2015

It was my first trip out of India and Veena World made it my most memorable trip till date. It was superbly managed fun filled trip.. It is not at all an easy task to handle so many women.But our tour guides were really really very patient, enthusiastic and always ready to help us and always there for us.. I was in sachin's group and he absolutely rocks as tour guide.. It was almost like travelling with a friend.. All tour guides took care of smallest of details while instructing us which made things easy for us even in unknown country , among unknown people.. Local tour guides were also great.. Peter, noyna, leo everyone made us feel at home.. Their marathi n hindi was fun.. Hotels chosen were very good, food provided was good... Events were supafun.. It was a great privilege being with Veena mam.. The way she was encouraging each and every lady on tour to get best out of us, it was jst great.. Its difficult to pen down n express everything experienced n felt..
Overall it was "Assaa".. New word taught by my new friends... Thanx to veena world team for such lovely wonderful memories... Thanx a ton.. Will miss evry1 on tour..

Aparna Mane ASWA 18 July 2015

Hello, I really enjoyed Veena World Thailand tour. It was great and amazing experience for me.

Snehal Gharat ASWB 18 July 2015

We really had a great experience travelling with Veena World. All the managers and the guide help us a lot to know many more new things. The food severed during our tour was also good. I and my Family enjoyed a lot and the credit goes to Veena World. Last but not the least our tour manager Mr. Chetan Surve made us all feel familiar...and he was always there for us...whenever we needed any help...As it was our 1st international tour we were unaware of many things...which he made clear to us.
Thank you.

Apurva Parab. ASWB 18 July 2015

Thanks for the most memorable tour. Indeed it was one of the best moments in our life. Hospitality was commendable ,entire staff was very cooperative, food was sumptuously served and quite satisfying. Indeed it was home away from home. Overall experience was very nice. We hope for similar tours in future. Thanks!

Sunita Kulkarni ASWB 18 July 2015

We have taken a trip to Singapore Malaysia and Thailand. It was an excellent trip of 10 days. Well managed and we enjoyed the fullest. Tour manager Sunil Yadav was with us all the time and guided our tour in an excellent manner. Keep up the good work. Looking forward for more trips with Veena World.

Ramchandra Babladkar ASJW 10 July 2015

I was a part of your Senior Citizens trip to Thailand, it was very well organized. Your team has taken care of all of us. You have attained the get together function it was the great moment for us we will remember the tour forever thanks to all

Sharad Kulkarni ASZA 16 July 2015

It was my first international South East Asia tour with Veena World thoroughly enjoyed a lot??every arrangement was in time from the first day in Singapore till the last of Thailand was made memorable. Great efforts were taken by our tour manager Mr Sunil Yadav and also the other 3 guides of Singapore , Malaysia & Thailand.......Thank you Veena World once again for all.

Vrushali Patil ASJW 10 July 2015

I still remember the day, I walked in your Mahim office just to enquire about various tours you conduct but thanks to kind courtesies extended and detailed information provided by your team member Aarti Mohite, surprisingly I walked out of your office by booking a South East Asia tour. Since then we were so happy and excited about our trip to South East Asia (Bangkok -Singapore-Malaysia ??? Hong Kong) that we wanted to write you a thank you note as soon as we returned home.

We do not find the words to express our truly exceptional experience throughout our recent 13 days tour during which thoroughly enjoyed our vacation; the people, the food, the hotels and sites visited were all excellent. The service offered by the representatives of your company both in India & the countries abroad was impeccable. We want to let you know that the above trip figures among one of the most well-organized and enjoyable travels that we have ever made over the last 50 years. Your company???s attention to every single detail has made us feel quite comfortable and have allowed us to see more at a relaxing pace. At all times the daily itineraries were clearly set out and explained. The internal travel arrangements went like clockwork, as did the hotel bookings and room assignments. All the hotels were of a very good standard. The itinerary was excellent, in terms of selection of places interesting to all age groups, a perfect blend of knowledge, enjoyment & leisure. Furthermore, your effort to provide luxury at a very affordable cost has shown us how competitive you are and how much you have your customer???s interest at heart.

Finally, a word of praise for the tour manager Akhilesh Shinde. It is impossible to be better than he was. His compassion, concern, kindness and sincerity were outstanding. His friendliness as a tour leader as well as his very timely, intelligent, efficient and smooth way of solving problems when there was one, have given all of us the very sweet and secure impression of being well cared for during the whole trip. Thank you dear Akhilesh, for everything????

You had some wonderful local guides & always picked us up on time and also gave us some great information on the respective places / countries. The hotels you selected for us were all very good & we received excellent help from the hotel staff. We found them all to be in excellent positions to walk to a lot of the local attractions markets & restaurants etc. The meals that were organized for us were superb- meeting every one???s need and taste ( Even on fasting day of Sankashti Chaturthi). Transport arrangements were of a high standard & travelling around with just a guide & a driver for the last 12 days made us feel special. All we can say in conclusion is thank you for all your help .The entire trip was a dream come true, a long awaited voyage. It was indeed a wonderful trip. We enjoyed it so much, that we started planning for the next destinations with your esteemed travelling house. Many, many thanks for a great time.

Pratibha and Dilip Telang ASGR 29 June 2015

This feedback is to let you know about our appreciation of the professional way in which our last month???s tour to Malaysia & Singapore was arranged. We (myself, wife & two kids) really enjoyed it and cherish sweet memories of the week spent on the tour. The tour was managed by Mr. Akhilesh Shinde in a very systematic and responsible manner. He was able to manage the entire group of 27 people very well. The hotels where we stayed were good and the restaurants where we had our meals in Malaysia were also good. The only suggestion, if you let me make, is that in future you should avoid some restaurants in Singapore where we had our dinner on the night of 12th June. It is very dirty, especially the hand-wash & wash room area and the food also wasn't so great. It was the only black spot in an otherwise wonderful tour. I would also like to thank Ms. Sneha Baiker for her assistance in completing the registration process and periodically updating me on the travel requirements. I appreciate her patience and politeness in answering my doubts and queries about the tour. I heard that there is a loyalty discount for those guests who book for another tour from Veena World. If there is such a loyalty programme, we would definitely like to go for another tour next year. Three cheers to Veena World

Shibu Nainan ASSM 07 June 2015

Tour was awesome. We enjoyed a lot. All the members had actively participated. they lived like family members. We visited all places as per the itinerary and our tour manager Mr. Dinesh guided as very nicely and he was fully involved in it. In the tour which ever place we visited he explained each and everything. He had taken care of senior citizen and guided them properly.. He treated them as his parents only. we enjoyed very much n we are fully satisfied with this tour.

Smita Sawant ASTJ 19 June 2015

We were part of Veena World's Singapore Malaysia tour. it was our first international tour and we would like to thank you for making it memorable. Our tour manager, Nilesh Mhaske and the back office staff of Veena World's Ghatkopar office played a major role in making our tour special. From hotels, to food, local transportation & local tour guides, everything was excellent. It was a top class experience to travel with Veena World. We will be happy to come back with you to cherish more memories in future.

Sushama Rajesh Matkar ASSM 21 June 2015

Thanks to Veena World for a beautiful and memorable Thailand Tour.We cannot forget those outings, adventures. All sightseeing places in the itinerary were covered in our tour which was a good thing to all of us. Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. Thank you Sandesh Wagh ( Nok Tour guide in Thailand) & Team Veena World. He was taking care of us like a family members. The best part was staying at D varee Hotel at Pattaya and got the room with the view of coral island & beach. Also grand howard Hotel at Bangkok and got the room with the view of city Bangkok & historic river. Also, had a best time on Crux Ship & a lovely dinner. Had an awesome water and air sports & under water at coral island which will be memorable for years. We enjoy with wild animal during safari world .the best things alcazar show, monkey boxing show ,dolphins show, sea lion show,Thai cultural show, elephant show, tiger show and crocodile show, and the best stunt man show with bumping house are fantastic. Pattaya Tower sky jumping, experience it was very thrilling & adventurous. All in all we really enjoyed, Tour Manager Sandesh Wagh took good care of us. He got along well with everyone in the group across all age groups right from 4 year old children to senior citizen. There were many in our group who were first time international travelers yet she made everyone comfortable. Always smiling and cheerful she made our tour memorable. Right from the tour booking till the end of tour, each and every person was demonstrating positive attitude, willingness to help, taking care of all the details to make sure that guest has comfortable pleasant journey, creating family environment, celebrating birthdays, anniversaries. I remember one incident, when I depart from Terminal 2 the emigration officer caught me for some passport issue.I never understand what is wrong with me I first time travel international tour .after some time I talk with them they people not said anything to me. what is issue they collected my papers from passport office ,crime branch mumbai,local police verification papers at this procedure about 45 minutes consume . Then I call to sandesh he came and he also talk with emigrations officers understand issue politely.They completed their procedure and pass it and they allow to me to go.ok I say thank god .but still we not understand the issue. At the time of arrival same things happened with me the emigration officers caught me and same doing the procedure .again we confuse what is wrong with us .myself and my wife and mr. sandesh we three are in emigration office about 30 minuts .we talk with them they hint some issue about the passport and help to us what is next. they guide us some procedure for me. This is first experience for me and sandesh also. At this time sandesh has done crucial role stay with me till last moment .specially thanks to him.Thanks to all Sandesh Wagh , Nok, Veena World staff and all my tour group members

Dhanashri and Yogesh Mhatre ASTJ 23 June 2015

Right from the tour booking process till we returned from the holiday to Singapore Malaysia, everything was meticulous. The office staff at Thane was very helping and efficient. They handled everything excellently, from explaining Visa, immigration processes to getting foreign exchange and providing pre-departure information. Food, hotels, sightseeing, local tour guides, everything was excellent. Our tour manager, Nilesh Mhaske was well organised, always ready before us, always ??on toes???, quick and super decisions at times, truly a really great tour manager to be with. He has shared his experience in the tour and was playing a tour guide wherever required. Excellent Experience with Nilesh is all I can Say! Thank You So much for all your hard work. Overall a great memorable tour. What we have got from this tour is refreshing moments and great friends for a long time.

Sagar Vikas Deshpande ASSM 21 June 2015

We had been on South East Asia with Sachin Temak as the tour manager. We really enjoyed the tour. We found the tour was well managed, nowhere had problem. Our colleague tourist were also nice.The tour really was memorable because of the local guides also. Thanks to all. Hope to have a chance again!

Madhukar Paradkar ASJW 19 June 2015

I have recently been a part of the trip arranged by your company to Singapore Malaysia. I highly appreciate the service which we have got throughout the trip. Although I have done the booking at last minute, but I am very much thankful for the co-ordination which I have received. I specially appreciate you for the INDIAN food which was served to us. I would like to express my gratitude to Mr. Nilesh for helping us throughout the trip. His friendly nature made us feel comfortable. Group member of the trip made the trip cherry on the cake. The local tour guide also helped us a lot by giving information of the places. In future I would be happy to be the part of this beautiful family. Thank you for all your efforts, and those of your staff.

Sunil B More ASSM 21 June 2015

My family of 4 was a member of your Singapore-Malaysia-Thailand tour of 25 members. Firstly, I thank you and your team for the overall arrangement including itinerary, hotel selection, travelling, food arrangement, etc. Of course, there were some shortcomings but looking at the overall planning, they were negligible.The group was turned from unknown entities to a homogeneous family within no time. According to me, the credit for this goes to our tour Manager, Ms. Ulka Patwardhan. She was very enthusiastic and energetic and kept the group always alive. Her knowledge about the locations was impressive and she was almost at par with the local guides. I along with my family wish her a great success in her career at Veena World.

Amar Deshpande ASJW 28 May 2015

Our sincere thanks to the tour manager Mr.Sandesh Wagh and also Thai guide Noke who helped us with the minutest details to make the trip easy. At the same time we would also like to make a special mention about your team member Ms. Lata Salgaonkar who is very patient, polite and extremely helpful to select the budget of our travel within the requested time period and her suggestions were very helpful. She is also very fast in her work and a thorough professional. We look forward to many more trips with our entire family and our extended family too in the near future.

Vishwanathan Ananathanarayanan ASTJ 23 June 2015

Thanks to our tour manager Sagar Gurav. He was with us as a team manager for Singapore and Malasiya tour he is very co-operative he was with us whole tour. He always took care of all members .We are 34 members on that tour .We decided our next tour for Europe by Veena World we hope our next tour manager will be Sagar Gurav.

Raju Kasbe ASSM 31 May 2015

It was our first trip abroad!! Prior to the tour we were very apprehensive about what were in store for us in an unknown place!! On reaching the Sahara international airport we met some families who were to travel along with us to Thailand. While interacting with those families it instilled some confidence on us about the trip. Our tour manage Mr. Sandeah Wagh met us at the airport and handed over our air tickets and dry lunch package and guided us in the check in activities which was very fast. On reaching Bangkok airport we were introduced to Thai vision holidays tour guide Ms.Kanchana Nok. We were guided to our bus. From then onwards our full confidence returned!!! With respect to our tour and the wonderful experience we will be having with Veena World tour. We were shown all the places as per the itinerary. We thoroughly enjoyed the safari world especially the sea lion and dolphin shows!! We were provided with Indian food on all days. All the sightseeing were wonderful. The paragliding was superb experience. Our tour manager Mr. Sandesh Wagh looked after us very well and also entertained us throughout our tour. He was a big morale booster. Our special mention regarding our tour was the Thailand tour guide Ms. Nok. Its commendable about her command in explaining Thai culture and was a real guide who explained each and every aspect of the places we visited. In short she became a family member of our group!!! She made our stay in Thailand quite interesting and her briefing about the places we visited was marvellous. She knew about her job very well and is a professional in her job exceptionally great!! All in all Mr. Wagh and Ms. Nok looked after us very well during our stay in Thailand. We were very happy with Veena World in giving us an extended family of 40 members. All the group members felt like an extended family and the credit goes to Veena World!!! Who has arranged a wonderful trip. We eagerly looking forward to join some other tour through Veena World. Our sincere thanks to Veena World for giving us excellent tour of Thailand which is unforgettable and memorable

Vishwanathan Ananathanarayanan ASTJ 23 June 2015

I thank you very much for the warmth and hospitality you showed me and my family during the Thailand Tour (16 the May 2015 to 23th May 2015). Not for a moment did we feel uneasy or unwanted guest. I couldn't have asked for a more enjoyable time than I had at your Jewels of Thailand tour party. The decorations were marvellous, the food superb, and the company fabulous. You have an ideal home and family. I don't think we'll ever forget Amy's informative stories during tour. It is said that a fish and a guest begin to smell after three days. We stayed for one week and not a single murmur of protest from any of you. We cannot forget those outings, adventures and those games. The delicacy of the food you served to me and my family is still lingering on our tongues. Your colleagues Ami and Nuai are such sweet things.

My wife and children are willing to extend their wishes to all of you

SUDHIR BORATE, ASTJ 17 May 2015

Thanks for such a nice and favourable trip from Veena World to 3 most beautiful countries. It was a good experience to travel with Veena World ( A special thanks to Veena Tai) and I will be most thankful to Rashmi (not calling her a tour Manager), as I had got my Younger Sister in this trip. I think because of her only we all had enjoyed these 10 Days of trip. We all had pleasant experience throughout the trip and Rashmi was taking care like a Mom & Dad take care of their child. All sightseeing places in the itinerary were covered in our tour which was a good thing to all of us. My special suggestion that Rashmi should get a chance to travel to Europe, so that we can travel to Europe with Veena World and with Rashmi which is most important to us.

Thanks again to Veena World for a beautiful and memorable tour.

Deep Mahajan, ASJW 15 May 2015

I and my family ( wife n Son ) spent our Summer vacation with Veena World from 1st May to 10th May at Singapore, Malaysia and Pattaya with Bangkok. The tour was really amazing, exceeding our expectations. Special thanks to our Tour Manager Mr. Akhilesh Shinde for giving us such a royal treatment at all destinations. I here specially say that Mr. Akhilesh has all these qualities i.e. good leader, punctual, soft-spoken, knowledgeable, down to earth and smart in all aspects. I must say he was a SMART LEADER working with Veena World. Once again I would like to say thanks to Ms. Veena Patil & supporting staff for giving us such wonderful memories. I hope we meet soon on a next tour to some new destination with lots of Fun. Thanks & all the best for your future Journey.

Rajesh Gurjar, ASJW 01 May 2015

Once again thanks for your wonderful Hospitality during our South East Asia Tour with caring and loving tour manager, Rashmi. As this is our first international tour we were apprehensive but now we proudly tell it to everyone that if you are thinking to go on a world tour think of Veena World first. As we enjoyed everything from food to many activities and games. We also expect same wonderful hospitality in our next tour to Kerala in Diwali vacation.

Mrs. Deepti Deep Mahajan, ASJW 15 May 2015

We had very good time with Veena world and thoroughly enjoyed 10 days with wife and 4 kids ??? Children and Parents J. Initial preparations were so smooth and without any hurdles which is really amazing. Starts from deciding destination till travel date. I will definitely plan another one with Veena World and contact you for same. Also I will recommend Veena World to my relatives and friends. In fact, I have already started spreading word with colleagues. All the Best and Keep up the good work!!!!!

Mahesh Patil, ASJW 14 May 2015

Thank you Veena World. We experienced the best holiday with you. We really enjoyed to the fullest. From the day one Mr. Yogesh Nichite, our tour manager made us very comfortable & because of him all of us bonded together and now we are missing our companions even after so many days. Yogesh was a great guide & was very caring. About tour, definitely the arrangements were very good. We liked the gesture of yours to provide us with snacks, poncho, and adapters, Thank You. We really liked sightseeing, also the foreign tour guides were also very cooperative, especially Natty in Thailand. She was hands on while shopping. My family enjoyed parasailing to the fullest. Apart from this Singapore flyer ride, all rides in Universal Suidios, even Pattaya Tower sky jumping, felt scary but after experience it was very thrilling & adventurous. All in all we really enjoyed, so much so that now we would not like to change our tour manager whenever we decide to travel.
Thank you Yogesh nichite & Team veena world.

Shailesh Bode, ASJW 09 May 2015

Hi, our tour was booked by Ms. Ankita and our tour manager was Arvind, He took care of us very nicely. Trip arrangements were awesome only feel that instead of air India any other flight booking you should have done . Thanks for all arrangements.

Asha Fatnani ASJW 10 May 2015

"It's taken me a while to find the time to sit down and write to you. I want to thank you for the vacation trip to Thailand() that was arranged for me and one of my friend.Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. The tour was very much enjoyed thanks to the Veena World team Mr.Mahesh Katke and Ped (Tour guide in Thailand) and It was like a family tour and I hope no one felt alone. Now a days we are missing a word Good Morning Mandali, Mage awaj yeto ka, Ganpati Bappa, Undir Mama ki, etc.etc... It was my first experience with Veena World and our tour was like a family tour. We enjoyed great food and tours and had great walks on the beach. I have already recommended you to a number of my friends. It was easy to work out the details of the trip and everything went better than expected. To a great surprise was the birthday celebration of my wife Prajakta on the cruise. she was over whelmed by such gesture.

Special thanks to Mr.Mahesh Katke and Ped as they have the tremendous leadership quality which is very much required for a tour manager and guide. They have got a tremendous knowledge base as far as tour is concerned and best one is they are easily approachable. The way they treated everyone is really appreciable .. All the best guys for your bright future... Thank you Veena World.. Thank you so much for such a wonderful journey and experience... and making us part of your big Veena World family... Looking forward for many such amazing trips from you...All the best to whole Veena World team!

Tushar Chitale ASTJ 26 April 2015

My family and I have just completed the Singapore Tour . We were 6 of us including my parents, my wife and my kids. This was our first trip through Veena World and also the first foreign trip for my family members. I did most of the research on the net before visiting your Ghatkopar office. I had shortlisted two options - Veena World and other travel agency.The pricing was more or less the same. The other travel agency offered me 6 nights stay at the same cost, more sightseeing options but included only breakfast. I was tempted to go for that deal as it seemed better in all other respects.
The way Asawari from your Ghatkopar office made us feel at home and treated us with utmost courtesy made me close the deal with Veena World in our first visit itself. Mangesh had been interacting with me for the visa requirements and I was pretty pleased with his services and prompt feedback.
The tour itself went off very well without a single problem. Tour Manager Roshni Tiwari Bagwe took good care of us. She got along well with everyone in the group across all age groups right from 6 year old children to senior citizen. There were many in our group who were first time international travelers yet she made everyone comfortable. Always smiling and cheerful she made our tour memorable.
While I am pretty happy with the overall experience, I have a few suggestions. I understand that most Indians would like to eat Indian food during tours especially senior citizen, It would be great if some local flavour is added to the menu. You could include one or two local dishes in the spread or treat the group to local food once in a while. The food across most of the Indian restaurants across the world tastes the same and tends to be pretty boring and monotonous.
Secondly I think now travelers chose package group tours primarily from a cost perspective but while they are willing to compromise on travelling with a group they like to be given their space. Sometimes the group activities tend to invade on your privacy. While we didn't feel this issue on our Singapore trip as Roshni gave us our space but have faced this problem in some of our earlier tours.

Swapneel Patil ASSG 08 May 2015

My last trip with Veena World (HPGR) exactly one year ago had me writing you a long mail full of irritants and suggestions along with only a few good points...do you remember? Your reply was short and polite ...to the point assuring me of the best practical changes possible. Taking this as your personal assurance, my family ( my parents ??? both senior citizens, my 2 kids, my wife and myself) decided to entrust our holidays once again to your company. I am glad to say that I do not regret our decision to travel once more with Veena World as we have had a wonderful and memorable Holiday.
We selected an international tour this time i.e. ASJW - Singapore / Malaysia / Thailand and were enjoying ourselves all the time in the capable hands of Mr. Amit Dixit our Tour Leader. 10 days flew by and we were very exhausted (in a good way) and sad that the tour was ending. Amit not only managed the planning perfectly but kept us informed at all times and places thereby giving us the best outcome. While he ensured that we were on time he did it very diplomatically without hurting anybody in the process. He also made sure that all people were taken care of in the best way possible and even coaxed the reluctant people into para sailing and other adventurous activities with confidence. The icing on the cake by Amit was at the end of the tour..... on our way to the airport in the bus, he re-collect and re??create all the moments we had during the last ten days in a precise, concise and interesting manner that had all of us 23 members of the tour listening in pin drop silence and a smile / grin on our faces....Hats off to him for making the tour a really memorable one....
Coming back to suggestions from my previous mail following are the points that I found were addressed to my liking
1. Buses were good and comfortable and more importantly clean
2. Itinerary was well planned with few modifications from Amit for best use of time and comfort.... considering the packed itinerary.
3. The dry snacks hamper was a great improvement from the last domestic tour and I was very happy to see zip lock pouches on quite a few of the packets

Hotels:
1. All hotels were good but Montien Riverside at Banglok (inspite of being a 4 star property) did not provide free Wi-fi which was a slight let down and also their main desk people were very rude.. you may want to speak with their authorities regarding the same.

Food: 1. Very thoughtful of Veena world for providing snack boxes after reaching Bangkok by plane and also before leaving Bangkok to board the flight.
2. A really upsetting point of the food in the hotels was the fact that in 10 days in various hotels / places we had dishes like Chicken-do-pyaza, fish curry, rice/seviyya kheer, sheera, & bhindi repeated a whopping 8-9 times in 18 meals!!! Wow....you really need to work on the menu since it is impossible to eat the same preparation over and over again....
3. Also a point mentioned last time also...no local cuisine made available during our meals....for reasons best known to you! I do understand that many come to veena world since they serve Indian food on tours but i am sure that on and off atleast one dish can be local cuisine and the same can be chosen by your experienced tour leaders since they have an excellent knowledge of the good local food available....
I have to mention at this point of time, that Amit, knowing my liking for food, helped me enjoy local thai food (at my own cost) based on his knowledge. Me and my family really enjoyed this local popular cuisine that actually added to the enjoyment value of the trip. I really request you to explore this facet more in designing your tours....btw....Genting was not multi cuisine...but Indian food with just 1 foreign dish!

While we had the above points to say about the food, we most certainly say that we did indeed enjoy our trip with veena world since the good points outnumbered the bad by quite a way unlike last time. I must appreciate the fact that you have reacted positively to a few of my suggestions to you in my last mail and that has added to out enjoyment value on this trip. This time we can really say that this trip has unwound us and helped us to relax and enjoy the locations helping us have a really good time. This is exactly what I expect from the ??Mrs. Veena Patil to surprise us (in a good way of course!) and to ensure that we have a memorable time with lots of good memories! This time I can confidently say that my next holiday WILL BE with you and your company. Kudos to you and your teams for delivering in nearly all areas and I really look forward to experiencing another great and perfect holiday with my family with VEENA WORLD! I do look forward to understanding your views on the suggestion points mentioned above and of course ensuring that the Good points become even better. I look forward to my next trip with you and till then all the best to grow to become the best holiday provider and Ciao!

Terence J Fernandes ASJW 21 April 2015

Just to say an enormous thank you for organizing the most amazing holiday for us! it truly was the holiday of a lifetime! Everything went like clockwork, from check in to arrival. Thank you for making it such a memorable experience for us. We will definitely be recommending Veena World to all our friends and family. Special Thanks to Sandeep for everything you did for us, your attention to detail and kindness is very much appreciated. Also thanks to the tour guide Mr. Somket Looking forward to the next one already!

Swapna & Siddharth Mane ASHA 03 May 2015

I am very happy about our Singapore tour. The hotel, food, Itinerary, travel arrangement was almost perfect. Your experience in handling such tours for years was quite reflected in all these areas. However the highlight for us is the attitude of Veena World team. Right from the tour booking till the end of tour, each and every person was demonstrating positive attitude, willingness to help, taking care of all the details to make sure that guest has comfortable pleasant journey, creating family environment, celebrating birthdays, anniversaries. All has that special Veena World touch. I must mention that the way Snehal (Kandivali branch) handled all the processes very efficiently keeping us updated and on tour Roshni was so caring, helpful and cheerful is exemplary. Tour guides from your travel partner Pacific trail, DON was very informative and superb in forming connect to the people from all walks of life. I would like to take this opportunity to thank you all (front and back office staff) at Veena World to make our short holiday wonderful. Your efforts are well appreciated. I am sure this bond which Veena has created with us will go a long way.
Thank you once again to Veena World.

Ajit Kamat ASSG 08 May 2015

We are happy to inform our Singapore Malaysia 7 days tour was very well managed. We had an excellent tour. Special thanks to Mr. Kaustubh Walwalkar our tour manager. The entire group including my family have enjoyed every moment of our tour. Once again Thanks to Veena World and Gangadhar Tours Nagpur .

Hemant Chafale ASSM 03 May 2015

It was really a fantastic experience to tour with Veena World. You are really a through professional tour organiser. We lived the finest moments of our life with you. You made our tour memorable. With Veena World we came to know that there is something beyond only travelling. Everything given by you during the tour was of the best to best quality including your dry snacks n ponchos. The arrangement of food was also good, but this is one of the area where you may work n do some improvements. I feel this because we were getting repeated menus. You may arrange Marathi food at least once or twice during the tour, as you arrange the tours mainly for Marathi community. Also I felt that it was slightly hectic tour as we were getting very little time to relax and also less time for shopping especially in Bangkok. You may also work on this.Last but not the least, our Tour Manager Mr. Sagar Gurav was very attentive & Cooperative. He was taking care of us like a family members. He is very patient guy as there were some incidents happened at that time he has shown his presence of mind and handled it properly. I remember one incident, when we arrived at Hong Kong airport and unfortunately he met up with a small accident and got his left leg injured. He was not able to walk properly. We suggested him to directly go to the hotel and check in and cancel that day's scheduled programme, but he has completed the programme as per the itinerary in a planned manner. Hats off to him.I must say you have an asset in form of Sagar Gurav for your company. I wish you a bright future for him. Once again thanks Veena World for giving us a friendly treatment.

Ganesh Dolas ASGR 27 April 2015

I would like to thank Veena World for designing such a wonderful trip to Pattaya - Bangkok. It was a great and we'll arranged trip. I shall surely consider my future trips through Veena World. The best part was staying at Dwaree Hotel and got the room with the view of coral island & beach . Also , had a best time on Crux Ship & a lovely dinner . ( specially sea food- Prawns) .Had an awesome water sports & under water at coral island which will be memorable for years. Overall we would like to say that you arranged for a memorable holiday for us. Hence, I thank you from bottom of my heart that you arranged the best trip for me. My special thanks to Mr Sandeep Joshi, our tour Manager without him our journey to Bangkok was incomplete.He treated us like a family which we rarely see these days. Also, thanks to the tour guide Mr. Somket who gave us proper information of the site visits.

Manali & Sandesh Phadke ASHA 03 May 2015

Bangkok and Pattaya with Veena World - the most fantastic holiday experience!
The itinerary was well chalked out and every activity was well planned and equally well executed. The place is awesome, no doubt but the excellent amenities, accommodation and food arrangements provided by Veena World was outstanding. A suggestion, though, is to include Ocean World in the itinerary. Our tour manager, Yogesh Nichite, took great care of the group starting from Mumbai airport till we touched Mumbai at the end of the tour. He contributed majorly towards making our trip such a huge success. Thank you Veena World. Looking forward to my next trip with you.

Praveen Kunder ASTJ 20 April 2015

It takes me immense pleasure to thank Veena World for such a grand Trip. It will be remembered for lifetime, heartfelt thank you from my side, for making this trip the best of my entire life..!
And your teammate "Mahesh Katke" has put 5 stars to this trip.

Mangesh Taras ASTJ 26 April 2015

At the very outset, I would like to thank you for organizing great tours worldwide and we were able to choose from various options. We regularly read your articles being published in newspapers which are really exciting and give interesting information on various tourist destinations.We had been to Singapore Malaysia Thailand for 9N-10D and the experience was simply great & wonderful. All destinations are awesome and we had great family time.
We appreciate the way tours are designed and being conducted. The experience with Veena World right from getting information to actual tour completion was very pleasant and satisfying. The stay in the Hotels was comfortable and ambiance was great! Breakfasts just awesome..! We very much liked the designs of the bags given by Veena World and thoughtfully arranged snacks hamper. Veena World exhibited piece of intelligence through every product & service offered to us.
Our tour manager Akhilesh Shinde is an asset to Veena World. He managed the tour skilfully and wholeheartedly. He has deep knowledge & lots of tourist information & is very soft spoken & caring person. He ensured no time is wasted in making the arrangements and also gave tips on how we can make most of

Ratnakar Limbkar ASJW 20 April 2015

I want to thank you for the vacation trip to Thailand(ASTJ Thai Jewels) that was arranged for me and one of my friend. Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. The tour was very much enjoyed thanks to the Veena World team Mr.Mahesh Katke and Ped (Tour guide in Thailand) and It was like a family tour and I hope no one felt alone. Now a days we are missing a word good morning Mandali,Mage awaj yeto ka,Ganpati Bappa,Undir Mama ki, etc.etc... It was my first experience with Veena World and our tour was like a family tour. We enjoyed great food and tours and had great walks on the beach. I have already recommended you to a number of my friends. It was easy to work out the details of the trip and everything went better than expected. To a great surprise was the birthday celebration of my wife Prajakta on the cruise. she was overwhelmed by such gesture. Special thanks to Mr.Mahesh Katke and Ped as they have the tremendous leadership quality which is very much required for a tour manager and guide. They have got a tremendous knowledge base as far as tour is concerned and best one is they are easily approachable. The way they treated everyone is really appreciable. All the best guys for your bright future... Thank you Veena World.. Thank you so much for such a wonderful journey and experience... and making us part of your big Veena World family... Looking forward for many such amazing trips from you...All the best to whole Veena World team!!!

Tushar Chitale ASTJ 26 April 2015

This is our second trip with Veena World...this year been to Singapore, Malaysia, and Thailand with my family...Bestest days of our lives.. ..had a wonderful, fascinating, experience for the last 10 day's all thanks to akhilesh shinde our tour manager...it was really fun to be with a tour manager like him...fantastic planning, punctuality and guiding and helping everyone, he have done everything wholeheartedly...at every sightseeing we didn't have to wait in queue for tickets, Thai massage was really relaxing, enjoyed parasailing, sea walk ..dinner at chao phraya cruise with live Hindi music songs n dance...overall a very good experience. Just a small suggestion please add jurong bird park in your itinerary...it's a must visit place.. Thank u very much Veena world and Akhilesh shinde in helping us making the most precious memories of our lifetime.

Tejasvi Kokate ASJW 20 April 2015

I myself Mangala Kale participants of VW special Thailand, just concluded. I take this opportunity to express my feeling about the trip. I read Veena Patil???s column in leading daily newspaper about dream destinations of various conducted tours. I was impressed and decided & convinced my friends for joining your VW special to Thailand. just concluded the tour . We received very good co-operation right from and arranging other logistic by Viva Holidays Aundh Pune. Ulka Patwardhan kept us well informed about trip and pre -departure formalities. we touched upon your association, friendliness , personal touch ,various hospitality such as comfortable stay, delicious for snacks/lunch /Dinner, conveyance in A/c bus, personal care etc. Let me thank your staff , specially Ulka Patwardhan . My special thanks to you and prey God for your good health , so as to arranging such wonderful tour. Given the opportunity , I myself like to be associated with you in the years to come and like to give the mouth publicity to my friends and relatives.

Mangala Kale ASWA 18 April 2015

The trip was good and comfortable and the food was excellent but a bit of planning should be improved after all everything was fine our group leader Harshal was kind and generous and Mr. A form thai vision was very informative and helpful.

Sandesh More ASTJ 19 April 2015

We decided to take a short tour of Malaysia/Singapore through Veena World.Our overall experience was quite good and satisfying. The choice of hotels, Indian food provided, hotel accommodation (particularly Orchard Parade in Singapore) were all very good. Veena World lived up to its reputation. The tour Manager Mr. Sagar Gurav conducted the daily proceedings very well and efficiently. He gave instructions/briefings in a polite and clear manner each day regarding the next day's programme, shopping tips etc. that were quite useful. He patiently handled all our queries, while being politely assertive about the importance of being on time/punctual in a group tour, so that the itinerary could be fully covered. He mixed comfortably with the old and young alike. We enjoyed his company. He also supervised the fun time while traveling, leading Antakshari etc. The local guide in Malaysia, Ms Sally was also a very warm and cordial person, with whom the group felt quite comfortable. The cake cutting at Singapore on the last day was also a sweet gesture and we gather this is a tradition at VW. The dry snack hampers provided during departure from Mumbai were also sumptuous and tasty. We would also like to mention about Dipeeka Mulik and Sneha at the Mahim sales desk for politely handling the enquiry to begin with and subsequently for patiently attending to us through the booking/payment/visa documents submission processes. We would certainly recommend Veena World to friends and look forward to taking tours in the future as well.

Vinod Krishnan ASSM 12 April 2015

I have travelled South East Asia tour with Veena World I would like to say that this tour had really memorable for me, it has great experience with Veena World. All the sightseeing were good which you had selected. Arrangement also very good like hotels, food, etc.. I really enjoyed this tour.Our tour manager had Mr. Atamaram Lad. He has given 100% justice to his role. He is very nice person as tour manager and human being also. He is helpful, co-operative person. Really I am satisfied with Veena World. Now I seemed I have become part of Veena World family. ASJW was my 2nd tour with VW My 1st tour was Europe Escape in that tour also got good experience. Best of luck to Veena World and family and hearty good wishes.

Markandey Koshe ASJW 03 April 2015

It's a pleasure to tell that we have enjoyed lot & lot ASJW tour. We have returned back with taken good memories. Veena tai very thankful to u & your hospitality. Our tour manager "Aatmaram Lad" he played his role very perfectly, every times he has support to our group, like to guide correct place for shopping, about rules of immigration, information about which good places..etc means exactly tell to he has done perfect pre guidance at that time of next moments... Anyways, once again saying very thankful to u & best future wishes to veena world & team.

Shruti Koshe ASJW 03 April 2015

I travelled with Veena World on the Singapore Malaysia Thailand tour. This was our first trip with my wife Hemlata. Starting from airport receiving at Mumbai to departure from Bangkok was best in class service management. All throughout 10 days travel to Singapore, Malaysia and Thailand was thrilling and full of fun and joy with all-time caring support and personal touch by Mr. Amit Kunte.
Mr. Amit's all time management with your country based representative was really nice in selecting excellent hotels and all time full efforts to organise site seeing. It was not only restricted to tour itinerary but going beyond in organising visit to Jurong bird park in Singapore -with full support from all tour members was really appreciable. Mr Amit is jewel in Veena World holidays. Meeting Veena Patil at Avani Hotel in Bangkok was nice add on with excellent interaction. We really appreciate your all management efforts in delivering the best in class service and all time continual improvement to upgrade in next visit is fully appreciated. Hearty congratulations for your success in establishing well against brand service partners in very short time and look forward to see you on Dubai- Abu Dhabi trip.

Hemlata & Prakash Shelar ASJW 10 April 2015

I had been to Singapore, Malaysia, Thailand tour. The trip had been wonderful. Even minute things during tour were taken care of .Management of things starting from bus upto the hotel was really appreciable. The things which were needed were made available every time. In the journey from Malaysia to Bangkok through airways, food was only served to Veena World group. I salute to your management. Tickets were purchased before sightseeing. Because of which there was no need to stand in queue anywhere. As the first preference was given to group we all enjoyed a lot. Nimesh kaka was a perfect tour manager. He always reminded us to recheck our valuables, passport when we were back to the bus. the cruise party on last day was fabulous.

Vedashree Bodas ASJW 03 April 2015

I had travelled through Veena World to Singapore, Thailand and Malaysia. The tour was amazing.my family and i had a blast and it will be the most memorable tour .Thanks to Veena World for the wonderful tour and the well balanced itinerary The Thai massage and river cruise added to the itinerary added to the fun. the Indian food offered in the restaurants was excellent. the quality as well as the taste was good. also the other families in the tour was very friendly and we have bonded very well with them. also last but not the least this tour would not have so happening without our excellent tour manager Mr. Atmaram Lad and the 3 local tour guides. Mr. Atmaram was very informative, patient and positive throughout the tour. he conducted the tour extremely well. also thanks to the weather in the countries that helped us complete all the sightseeing satisfactorily. truly it has been a fantastic experience.

Sanjay Jain ASJW 03 April 2015

I have just returned yesterday from Veena World's Singapore, Malaysia and Thailand Tour, our tour manager was Mr. Sachin Mayekar. I am happy to say the tour was very well organised and there were no hitches. I am impressed and I have recommended same to my parents. Our tour manager was extremely helpful and co-operative. I was travelling alone but I never felt alone.
As a qualified product designer I would like to make a small suggestion to reverse the colour scheme of the cap to make it more relaxing (especially in hot weather) and visible. An enjoyable experience and memorable trip.

Ketki Deshpande ASJW 21 March 2015

Our Tour Manager was Mr. Sagar Gurav. The tour was very well managed. I and my family are satisfied and very happy with the arrangements of the tour. I appreciate the work our tour manager Mr. Sagar Gurav. He guided and conducted the tour in very properly and organised way. He was very polite, patient and helpful throughout the tour. We would prefer and like to have him as our tour manager if we plan any tour with Veena world in future.

Yojana & Aniket Ghatol ASST 27 March 2015

Had a wonderful, fascinating and enchanting experience for the last 10 days. Bravo to the team leader who managed both, time and people, young and old extremely well and kept everybody in a happy and joyous mood all through. His entertainment skills are an added advantage. He was available all the time to each and everybody right from Mumbai Airport back to Mumbai Airport as he takes his job as a commitment and not work. One small suggestion I know it may be difficult but not impossible. The Indian food available locally ,like here in Mumbai. tastes the same as if cooked in a central kitchen and distributed everywhere especially the vegetables and rotis. All the hotels and breakfast in them were really good.

Mr.Suresh Kale ASJW 28 March 2015

Being Senior Citizens, we had a fear in our mind before starting the tour, but it was totally away when enjoying the tour. Team leader Mr. Amol Salgar's personal attention ,time management, proper guidance and his energy are definitely appreciable which will improve faith with VEENA WORLD. We have in mind to go for another tour with Veena World. Finally tour was successfully enjoyed more than our expectation.

Vijay Waikul ASJW 28 March 2015

I went to Bangkok, Pattaya in Thailand with Veena World along with my wife Dr. Pallavi and my six year old son Soham. We are from Pune. This was my first tour with Veena World and our first international family tour. Mr. Kamlesh Deorukhkar was tour manager along with us. Our Thailand trip was simply superb. All the group members who accompanied us were very nice, just like our own family. Within 2 days we felt like we know each other from years. We have created one Whatsapp group and are in touch. We are planning do get-together in coming days. Hotels in Pattaya and Bangkok where we stayed (D Varee and Grand Howard) were superb. The tour management was very good. Bus was very nice. Tour manager Kamlesh and Thai Guide Somket were simply superb. They give us information from time to time and did very good time management in the whole tour. We enjoyed all the tourist spots very much especially Tower jump, Parasailing, Nong Nooch village, Marine Safari world etc. One thing that can be improved is the food quality (lunch and dinner) in the restaurants. In Pattaya, Mumbai magic restaurant was very good, but others were not. In Bangkok, the restaurants were not at par.
We adjusted this, but my son did not eat many times. My son Soham often asks us to take him to restaurant in Pune and he likes Punjabi, South Indian as well as Maharashtrian restaurant food. But he did not liked it in Thailand, except Mumbai magic. We enjoyed the tour very much and are looking forward for another tour with Veena world.

Sachin Adkar ASTJ 30 March 2015

Singapore Malaysia Thailand tour. Thanks Veena World. It was mind blowing experience. Well planned tour. Sightseeing hotel stay food ,everything was excellent. Now about yr tour manager javaaaab nahi. So caring & helping, we enjoyed every moment. Really Amol Salgar a great asset to VeenaWorld. All our future domestic/Int. Tours thru Veena World only. Thanks again.

Mr.Suhas Shenvi ASJW 28 March 2015

This has reference to our subject tour with Veena World. Our Tour Manager was Mr. Sagar Gurav. The tour was very well managed. I and my family are satisfied and very happy with the arrangements of the tour. I appreciate the work our tour manager Mr. Sagar Gurav. He guided and conducted the tour in very properly and organised way. He was very polite, patient and helpful throughout the tour. We would prefer and like to have him as our tour manager if we plan any tour with Veena world in future.

Yojana & Aniket Ghatol ASST 27 March 2015

Hangover ASJW ka, hangover Choa Phraya dinner cruise ka ! Literally it was sweet hangover for us. Fantastic planning, punctuality, complete package of snacks inclusive food items during fast like rajgeera chikki, bannaana wafers lushy, delicious, mouthwatering breakfast, dinner, lunch(BLD) ,medicinal items like amala, cloves etc. Above all VEENAWORLD chooses world famous beautiful spots for us. VEENAWORLD exhibits THE DREAM UNLIMITED with Mr. Perfectionist Amol Salgar ,the Tour Manager was like "ghee mein shakker". Now onwards it opens the doors for us to fulfil our dreams unlimited to travel around the world with VEENA WORLD. Thanks The Veena World.

Priyadarshini Wagh ASJW 28 March 2015

Hangover ASJW ka, hangover Choa Phraya dinner cruise ka ! Literally it was sweet hangover for us. Fantastic planning, punctuality, complete package of snacks inclusive food items during fast like rajgeera chikki, bannaana wafers lushy, delicious, mouthwatering breakfast, dinner, lunch(BLD) ,medicinal items like amala, cloves etc. Above all VEENAWORLD chooses world famous beautiful spots for us. VEENAWORLD exhibits THE DREAM UNLIMITED with Mr. Perfectionist Amol Salgar ,the Tour Manager was like "ghee mein shakker". Now onwards it opens the doors for us to fulfil our dreams unlimited to travel around the world with VEENA WORLD. Thanks The Veena World.

Priyadarshini Wagh ASJW 28 March 2015

Recently we returned from our Singapore Malasia Thailand tour Dt 27/March with Veena World. It was an excellent trip. It was truelly value for money tour and all things are well thought and organized Specifically I must appreciate the team manager Amol Salgar. He was very caring and they looked after all the details very well.
He is also seems to be multi skilled personality. His lawani, song has added to the entertainment factor of tour . Every small job right from clicking guest pics uptill guiding and helping guest on airport , he has performed very sincerely and whole heartedly Last but not least he also has excelled marketing skill, he has never lost any single opportunity where he can stress on best part of Veena world tours and services Veena World will surely exceeds its business targets in comming year, if they have tour manager like Amol Salgar

Pallavi Patwa ASJW 28 March 2015

Recently we travelled to Thailand ASTJ with Veena World a group of 34 members ??it was fabulous!
Everything was taken care of in a very systematic way. It was a home away from home. We got additional family members with us and we enjoyed every moment in the group.
We look forward at another amazing holiday in future with Veena World. Thank you Veena World and our tour manager Kamlesh Devrukhkar!

Srilata Sampath ASTJ 30 March 2015

I along with my wife Kavita Takane and daughter Shalmali Takane went for the Bangkok Pattaya tour through your company. This was our first International tour which we did and I have no words to express the kind of fun we had. In short it was 'PAISA VASOOL". All the arrangements and facilities were absolutely up to the mark. Our tour guide Mr. Kamlesh Deorukhkar was very very cooperative, kind, soft speaking and fun leaving. He was taking personal care of everybody and giving all instructions from time to time. Your tour was Value for Money. Our entire group has now become one family and as per Kamlesh immediately a WA group was formed whereby we all share our pics.It was a very nice gesture shown by Kamlesh so that the entire group remains close. I had one very small bad experience at Bangkok's Rasoi Hotel, over there the owner was very rough and manner less to talk, have shared the incident with your team.I feel henceforth you please remove Rasoi Hotel from your list because if this person has no audacity to behave properly with his guests, Veena World's name will get spoilt. I hope we keep getting such kind of tours at the most affordable price covering all important places WE ARE ALL VERY VERY HAPPY AND EXCITED THAT WE DID OUR FIRST INTERNATIONAL TOUR THROUGH VEENA WORLD.
HIP HIP HURRAY VEENA WORLD.

Nitin Takane ASTJ 30 March 2015

Thank you much Veena World. This was one of awesome tour, we have enjoyed a lot all we were like one family each and every member have enjoyed. Our tour manager Mr. Kamlesh was so helpful right from Mumbai airport -Bangkok- Mumbai. He was giving us guidance every time was very useful. The Hotels Food sightseeing and shopping all were wonderful.We are fully satisfied. Veena world and Kamlesh have made our this foreign tour lifelong memorable. Thanks to Veena world and Thanks to Kamlesh.

Hunkarswami Mali Kamlesh Devrukhkar ASTJ 30 March 2015

It was a great experience to travel through Veena World. We experienced beautiful journey of Singapore - Thailand - Malaysia.Everything was well planned right from beginning. Booking Executive Ms. Deepika Mulik was very cooperative and convincing. On tour experience was also amazing. We could see the most beautiful places of South East Asia. Tour Manager Mr. Prashant Potdar was bit strict but we understand that it is essential to do so. Overall it was a great journey. Just a small suggestion- try to keep the color of the cap less faint. We would like to plan our future travels by Veena World.

Mr.& Mrs. M.B.Sawant ASJW 14 March 2015

No doubt, "JO BOLTE HAI WO KAR KE DIKHATE HAI" This is just possible because of veena tai and the team she has selected. Among them Amol Salgar is very much competent as TM. We are lucky that he was with us and he takes care of every individuals. Hats off to him. Every Itinerary was successfully completed. The hotels, food, buses and guides. everything was excellent. If such standard is maintained, no doubt VEENA WORLD TOUR. COMPANY will be the number one Tour company in Maharashtra and in India. Thanks very much.

Lahu Kamble ASJW 28 March 2015

It was just an out of the world experience for all three of us. All the management and cooperation extended to us by our tour guide Sagar Gurav was excellent. He was very kind and caring. Food was good and sightseeing wonderful. Hopefully we'll travel with Veena world soon.

Kamlesh More ASST 27 March 2015

It was indeed a good time to spend with all friends in memorable honeymoon tour to Thailand with Veena World. All planning was awesome. Sightseeing was very good. Hotel accommodation and locomotive arrangements were cozy and lavish. Tour manager Amit Soman and Thai guide Mrs. Chalini were very cooperative. We enjoyed their company. Thank you for the wonderful journey

Tejal & Suyog ASHA 22 March 2015

Our Honeymoon Tour to Pattaya & Bangkok was an absolute memorable trip planned by Veena World. We still just can't get over with the whole wonderful experience! A true bang on the buck! Our trip coordinator Mr. Amit Soman was very friendly & prompt throughout the tour. The tour local Guide Chalinee too was a Gem of a person! During the entire course of the journey Amit & Chalinee were always there with us and for us to make things easy and provide guidance & support. They both are the epitome of professionalism and had great sense of humor. All the transport arrangements were excellent. Tour itinerary was also very well planned. No hectic schedules. Completed major sightseeing and had time for enjoyment too. All the meals (breakfast, lunch & dinner) were on time & as best as possible. Both the hotels were really good. Our hotel in Pattaya was barely 300 meters from the shore with the balcony of the room offering a great wide view of the sea. Overall was a really pleasant tour. There was absolutely no scope for complaints. A great experience! Thank you Veena World!

Ketki & Rohan Kodre ASHA 22 March 2015

Thank you so much for making our honeymoon so special. It was great pleasure with all. And our tour manager Amit Soman he was very supportive.So overall nice experience.Surely will connect with you in next trip.. Thanks to veena mam.. All d best.

Pratiksha Naik ASHA 22 March 2015

We travelled to Thailand with Veena World honeymoon tour recently. We must say, the tour was very well designed & Veena World team was well prepared. We enjoyed it to the fullest.Tour manager Mr. Amit Soman was very enthusiastic, friendly & fun loving. Local guide Shalini was very helpful, patient & knew the right meaning of word- "HOSPITALITY". Amit & Shalini guided us through the trip very well. Probably they both have inculcated all the qualities to be right face to do branding for Veena World. We wish all the tour managers working with Veena World are well trained like Mr. Amit. Best things which I observed about Veena World in this tour- Under promise, Over delivery (inclusion surprises). We would definitely like to go for another tour with Veena World & with Mr. Amit Soman as our tour manager. Keep up the great work. Wishing you similar growth in future as well.

Surya & Shreyas Kulkarni ASHA 22 March 2015

I am glad to say that the tour arranged by you guys was really awesome. I can't get over the tour, the sightseeing, the hotel property, the guide, the bus service, and every small thing that has been taken care off. Really the trip was mesmerising. The tour manager Prashant Potdar was really an experienced guy. He handled the tour so very well. I should say because of him we could have managed to explore all the sightseeing that has been included into the tour. He was well known about the place so very well that the meeting point and the landmark was very easier and simpler to remember.
This was my Honeymoon tour so was really excited for it and on the same time it was my first tour with Veena World so much more excited. But should say it was just up to my expectations or may be more than that. Every small thing is taken care off. I just hope this was the journey i have started with Veena World and much more to come. Will surely recommend this to family, friends.
My special thanks to Mrs Shilpa More who really helped me in selecting the best possible tour for my honeymoon as well as making it bit adventures. I would also like to thank team Dombivili (Vinayak, Sneha, Saurabh) for all the documentation and passing on all the necessary information on time and always have a positive attitude for providing service to customers. Really hats off to them.
Finally i would like to thank Prashant my tour manager & Veena World because of them this tour could not have been so comfortable, adventures, full of fun and enjoyment.
Looking forward to maintain a good and healthy relationship with you guys for future travel. Cheers to Veena World

Ronak Sharma ASJW 14 March 2015

My Mom (Mrs. Shaila Patil) and Dad (Mr. Baburao Patil) were the members of the Singapore - Malaysia-Thailand group tour. The tour was organized professionally and was managed very nicely by the Tour Manager Mr. Prashant Potdar, He is very much competent to manage the entire tour to the satisfaction of the entire group. Prashant has kept the time schedule to cover all the site seeing. He was very co-operative in every aspect, also special thanks to Shreya Raut and the team and booking person Janvi they did wonderful job to provide excellent package for this Tour. Thanks Veena World Team to provide memorable movement to my Mom and Dad. We look forward to participate in your tours in future.

Amit Patil ASJW 14 March 2015

I could not send feed back to you immediately after when we returned from the trip as I got busy with some important commitments. First of all I would like to thank Veena World for giving an opportunity to people who look for touring in the areas where they have no clue how to start. Before I report other views I would like to bring it to your attention that It would not have been possible for me to enjoy this Tour without whole hearted cooperation & support from Tour Manager Amit Sawant. I was carrying my 79 years Old mother with me with the intention of giving her an experience of outside world at least once in her life time. She was able to walk only with the stick but fortunately, before booking with Veena World, I got an idea that if I have to take her along for site seeing, in order to keep pace with rest of the team members, I purchased a wheel chair & carried with me from India. I pushed Wheel chair & maintained pace with the others so that we can take the maximum benefit of this tour. It was Mr. Amit Sawant who use to ensure taking her over the escalators holding her hand like his own mother/grandmother & I use to be on the back stairs (Leaving 2-3 steps for landing because she cannot walk quickly after reaching to Top/bottom) with the wheel chair in my hand. Every time whenever there was some special attention was necessary, Amit was present with us. I am deeply indebted to Mr. Amit for all his support during our this Tour. Our blessings are there with him for his great future. As regards planning, I would like to suggest that carrying wheel chair should be advised to the guests by your front desk whenever they come to inquire for the Tour if there are old aged people touring. I believe because of lack of site condition knowledge, they do not advise. Seeing us with wheel Chair, many felt that if we were knowing/advised, we would have also carried it with us. As regards currency, we found that, many shops used to accept Indian Currency also. This information also should be given to the Customer so that they can carry some money in Indian Currency & do the purchasing. As we did not knew, we carried Indian Rupees only for Taxi from Residence to Airport & back along with Malaysian Ringgit & Singapore Dollar which was not sufficient as we had no idea of the costs of the products there. If possible, you may disclose to the Tourist the possible shops, their products & approximate prices so that if they wish, they can go prepared with extra money.As regards, Complementary food by Veena World, it was good & sufficient. As regards, local Restaurants at Malaysia/Singapore, I believe Indian Restaurants where we were taken were lacking in Hygiene & Quality. We found that other than Indian Managed Restaurants were able to give good quality, hygiene food. Indian food is enjoyed by every Indian back home so we can try some other/similar preparations made by non Indians I am sure most people liked Genting Highland, Pearl International & Copthorne King's food. There is a good ambiance in the Hotels/Restaurants managed by outsiders. Guides were also very good & cooperative/supportive. Vehicles used for local travels were also good. All our Guests Touring with us were also very cooperative/friendly throughout the Tour. Due to long delay on my side to prepare the feed back, maybe I might have missed some points but overall it was good experience to Travel with Veena World. I will not hesitate to recommend others also to Travel by Veena World. Once again, I request to accept my sincere apologies for extremely long delay in sending the feed back.
Wish you & Veena World all the Best!!!

Suhas Mule ASSM 25 January 2015

At the outset, I wish to state that it was a great pleasure for me and my family travelling abroad through Veena World. Since it being a maiden abroad venture, I was not too sure of the location / duration to be selected. However based on my requirement, the sales team gave been adequate inputs and guidance which helped me in selecting the right package. The entire team was very helpful from the time I made by initial booking till the date of travel. During the actual travel our tour manager Mr Akhilesh Shinde and Ms Ped (Thailand) were very kind, courteous and jovial. Proper guidance / instructions were provided on regular basis to ensure that each and every sight visit / location was enjoyed by us thoroughly. All the arrangements with regards to hotel stay, inbound travel and food arrangements were simply amazing and it exceeded the expectations me and my family had. To conclude, I would like to state that I would travel through Veena World only in future also.

Prashant Desai ASTJ 16 March 2015

Myself and my husband had been to above tour. We had a good experience with you . It was our first tour with you. Nilesh Joshi, who was our group leader was superb.
Anyways naveen varshachya tumhala sarvana khoop shubheccha.

Shilpa Modak ASJW 31 January 2015

We just returned from our Bangkok Pattaya tour with Veena World. Hotel, accommodation, transportation, food were excellent. The tour managers were friendly and informative. The tour was really enjoyable and memorable. I will definitely recommend Veena World to my friends & relatives for their holiday packages.

Jayashree & Satish Potdar ASTJ 02 March 2015

My wife and myself, just came back from the 'Singapore-Malaysia-Thailand' tour organized by Veena World. We joined the tour as a group of six. I am writing this to convey our appreciation for excellent tour planning, very valuable, cheerful and friendly tour guidance by the tour manager Kamlesh Devrukhkar. I believe he is one of your assets and deserves all the encouragement possible. He did an excellent job! We wish him all the success in his future endeavours! We also appreciate the services of Singapore tour guide (Serene) and Thailand tour guide (Gudom). We are very happy with the experience...Sure, I shall spread the good word in my social circles! Keep up the good job... and wish you all the best!

Prakash Paithankar ASJW 07 March 2015

We were on guided tour Thai jewels. We travelled to India from US to visit family members and joined the trip. We had a blast. Wanted to write to you before but life got busy. Now it is time to plan our spring vacation here and all memories from the last trip flooded my mind. Rahul Desai is a great tour guide. Professional, knowledgeable and nice guy in general. Tour guide is a big part of making the guided tour enjoyable and he did an outstanding job.I wanted to write to him after coming back but copying him on this email now. Anagha Joshi helped my sister book the trip and was courteous at every visit to the office. We will definitely take one of your tours when time and money permit.

Kumudini Fulay ASTJ 22 December 2014

Myself and my wife were the members of the Thailand group tour. The tour was organized professionally and was managed very nicely by the Tour Manager Mr. Rajaram Gavas. We enjoyed the stay and sightseeing at Pattaya and Bangkok very much and returned back to India with sweet memories. Mr.Gavas was very co-operative. We look forward to participate in your tours in future.

Meenal & Rajendra Pradhan ASTJ 02 March 2015

My friends and i returned from our South East Asia trip. This was our first time with Veena World and we all are very very happy with our tour , food, hotels, and other services provided by Veena World. Our tour manager was Mehul Ghosalkar, he is very sincere and dedicated towards his work, he has all quality to make guest happy. In our tour total 37 guests and we became like family. All were very happy and satisfied. Definitely I will recommend your tours to my family and friends, near future we would love to join Veena World. My best wishes to Veena madam and her team. All the best and good luck .

Manisha Khakhar ASJW 28 February 2015

It was an excellent tour arranged by Veena world. All the arrangements regarding hotel stay, food, sight-seeing were very good, except the A/C problem in the bus in Thailand twice that too the long journey. A suggestion to include Jurong Bird park in the itinerary because it's a must see place for everybody. We were very happy with Mehul as our tour manager. We will surely consider travelling with Veena World again in future. Thank you.

Dr. Neeta & Dr. Hiten Furia. ASJW 28 February 2015

We are writing this feedback to express our gratefulness for the most fantastic and amazing experience we had on our honeymoon to Thailand Tour. Our first foreign tour to Thailand happened because of your fantastic services and sincere dedication and support of Mr. Akhilesh Shinde (Tour Manager) and Ms. Ped (Thailand Tour Guide). Mr. Akhilesh was very helpful and has given us the most awesome and best experience of travelling abroad. Their Planning, Co-ordination and making us feel together like one family are the best points to highlight. We really appreciate and are deeply thankful to them for the good management of time, reaching out to everyone's needs and making us feel comfortable in a different country. As to give any feedback regarding the Tour, we would like to put it in one sentence :
" Well organised, safest , full of fun and most memorable foreign tour of our lives ". It was the best experience and a good decision to choose Veena World Group as our travel partner. We are eager and waiting to plan another trip with Veena World in future.Heartfelt thanks and greetings to Mr. Akhilesh & Ms. Ped for making us feel like family & giving us such an amazing experience.Thank You so much!!!

Mr. and Mrs. Mestry ASHA 22 February 2015

Veena World is simply awessoommmeee....!!! That is what we have been telling everyone ever since we returned from our Honeymoon to Thailand.Everyone wishes to have an memorable honeymoon!! We too had the same dream... We compared various quotations from different travel partners, racked our brains to decide which shall be best suited to our needs, which shall be great combination of sightseeing as well as leisure time - our time ;). Plus, this was the first international trip to both of us, so it made us more anxious. After going through various options, we zeroed on Veena World. The best part about Veena World was that, there was no overhead cost over-&- above the quote given and plus it included all the important sightseeing places.The sightseeing chosen in the trip were just awesome. The minute details about every place. Right from the places to the suggestions provided where to take the seat while watching the shows (elephant show, orangutan show, dolphin show, etc.) ..to the refreshments provided during the sightseeing. Everything was too good.
Our tour manager - Mr. Akhilesh Shinde was very enthusiastic & pleasant person. We all honeymooners felt like he was one of us.. our friend, more than just a guide! His vibrant personality and ever smiling face, made us feel energetic even at the end of the hectic day. His patience with us.. is again what we want to appreciate.The Thai travel partners & the local tour guide - Ms. Ped (Krantip Siri) was also just too good. Her excellent comic timing and sense of humour made us break into laughter thought our journey. Last but not the least, thanks to Ms. Veena Patil. Her vision & commitment to deliver quality was truly experienced by us on our Thailand trip.

Mr. & Mrs. Rohit Khadye ASHA 22 February 2015

Awesome!!!! Too Good !!! Lovely !!!! The words are very less to describe my Thailand Tour. Firstly, Dinesh (Tour Manager) , what to say about this man. He is a great & lovely human being and we were lucky to have him as our tour manager. Dinesh impressed me in a lot of ways. The day, I reached Mumbai airport, I called him on his cell and he directly, greeted me with my name. That was really so impressive. I thought this guy is a true gentleman with all homework done. His sense of humour was a lot to admire to. He had a perfect knowledge about the places. He took care of each individual in tour personally. His useful tips while travelling, shopping, eating proved very very helpful. It was as if we were not travelling with strangers but with a lovely family. Secondly, the local tour guide(OM) which was provided to us was very impressive and a fun-loving lady. The main and the foremost thing FOOOOD. I would tell you that I was enjoying a foreign location with home-cooked food. The food was really awesome at each location. Hotels, too were of 5 star standards. In all I would say the tour was a "PAISA WASOOL".

Vishwanath Meghnath ASHA 15 February 2015

Excellent tour organized by team Veena World. Thanks for deputing Mr. Sagar Gurav as our tour leader. Very good planning & and time management of Sagar Gurav noticed.
Kind suggestion as tourist - local guide contact numbers and site contact numbers in printed format given to all members at airport e.g. Disney World Singapore , Missing visitor control room numbers etc for senior citizen or FAQ in Marathi language for ladies & rural tour participant. Enjoyed the tour with Sagar. Best wishes to all Veena World members.

Dr. Ravindra Kode ASGR 17 January 2015

I am one of the tourist of your tour to Singapore, Malaysia and Thailand. It is my great pleasure to inform you that we enjoyed entire tour under the leadership of Mr. Nilesh Joshi. He is very much competent to manage the entire tour to the satisfaction of all the acc. tourists. Nilesh has kept the time schedule to cover all the site seeing. He was very co-operative in every aspect. I would like to quote one of the incidence where Nilesh had done the great job. One of our group tourist had forgotten his Bag containing valuable things inside ,in the hotel at Malaysia and we had already departed to Airport to fly to Bangkok .When that tourist noticed that, one of his bag is missing, he had informed Nilesh about the same.The Nilesh had immediately taken the rapid action to bring his bag from the hotel, just few minutes before boarding the Aircraft. The entire credit goes to Nilesh ,as the said tourist was under great tension, till he received his bag. Dear Nilesh deserves promotion in your co. Secondly, this is my second tour abroad ,with VEENA WORLD, .Last year we went to Nepal ,Bhutan with Veena World. Good experience both the times, and i hope VEENA WORLD Will come on top within next few years. Best of luck dear Veena.

Deepak Rele ASJW 31 January 2015

Thanks to Veena World for making our honeymoon tour really special and to give us a tour leader like Kamlesh.

Snehal & Swapnil Chaware ASHA 08 Febsruary 2015

The tour was just amazing. We never expected to cover these activities in such a small time. Your itinerary was really good, well planned and well executed. We enjoyed a lot. Your both tour co-ordinators were great. Kamlesh coordinated/managed very well.
We enjoyed trip. Thanks a lot.

Vinita & Amit Dange ASHA 08 February 2015

We were one of the couples who visited Thailand on the Honeymoon tour. We would like to thank your entire team from bottom of our heart for giving us a wonderful experience and memories for our honeymoon trip. The Itinerary, food, the places for sightseeing is simply awesome. We enjoyed every moment of it. And very special mention for our tour manager Kamlesh Devrukhar for being very helpful and supportive throughout the tour. By having such an memorable experience we will definitely plan our second vacation with Veena World group only and also recommend the same to my family and friends.
Once again thanks to entire team of Veena World for giving us wonderful memories for our honeymoon trip which will be there in our hearts forever.

Preeti & Vikrant Singh ASHA 02 February 2015

I have finished my trip with Veena World to Singapore and Malaysia. I would like to say that me and my friend enjoyed the trip very much and thought it was well organized and enjoyable. I would definitely recommend it to my friends and family. Because we joined the trip from Mumbai, we couldn't manage to collect Veena World hand suitcase but Nilesh managed the same for us. Nilesh Joshi was brilliant tour manager we enjoyed with his company & the rest of the group.

Sunila & Bharti Patel ASJW 31 January 2015

I chose the Singapore Thailand Malaysia tour and Sagar Gurav was our Tour Leader. It was my 1st international trip & it was wonderful. Sagar & all the local guides were very supportive & managed the trip really well !! I met some good people on the tour !! Thanks to you, Veena world, Sagar , local guides Naty, Mr. Francis Roch, Mr. Ratna, Daisy & Wong & all the wonderful people I met on the trip !! It was an unforgettable trip that I'll cherish for the rest of my life !!

Virendra Patil ASGR 26 January 2015

It was very nice and wonderful experience travelling with Veena World. Choosing Veena world for our tour was a perfect decision. Our Tour manager Rahul Desai arranged by Veena World made us very comfortable throughout the tour. Veena World I can say pampers everyone throughout the journey. I also assure you that I will inform about Veena World and the experience I had to my colleagues and make them choose the same.

Shreyas Athavle ASHA 01 February 2015

Thank you Veena World for making our honeymoon a very memorable which would be cherished by us for our lifetime. Akhilesh, wht to say about you. I can only say Thank you Thank you and a big Thank you. I Thank you for ur patience, tolerance, dedication for your work and care for each person and also for capturing our pictures when we used to ask you :) Sorry for keeping you running behind us to come fast. Our group has disturbed you lot for pictures, always coming late, giving multiple wakeup call etc but you always handled all positively and with a big smile :)
Thank you for your care and medical support when I was not well. Be the same the way you are and wish you reach new heights in your career. All the Best.
Would be in touch with you always. Leekie, you are amazing human being. At the age of 53 also you are energetic. I wish we would be same energetic at your age :)
We miss the way you used to say "Chalo Chalo Veena World". Thank you Veena world for a lovely surprise and gift on my Birthday. You made it special in other country which won???t be forgotten ever.
We had gone with you alone but came back with a lovely friends who will be with us always. Thank you once again..:)

Rahul Malve ASHA 25 January 2015

It was a unique and marvellous experience on my first ever foreign tour with family. Though the duration was short it went like dream trip due to planned organisation by Veena World, which was all inclusive. The tour manager was very helpful and informative and good guidance was given. Within short san the things were well managed covering maximum possible spots. airlines, hotel, were excellent. The restaurants were different all the time which provided change of taste.
we feel to recommend other for tour and also wish to be with Veena world for any future tours.

Girish Bhangui ASSG 23 January 2015

Excellent experience on our Honeymoon Special Thailand tour. The tour manager Mr. Rahul Desai was very cooperative. All the arrangements were outstanding. Thanks Veena World.

Nilesh Nagawade ASHA 01 February 2015

It was a unique and marvellous experience on my first ever foreign tour with family. Though the duration was short it went like dream trip due to planned organisation by Veena World, which was all inclusive. The tour manager was very helpful and informative and good guidance was given. Within short san the things were well managed covering maximum possible spots. airlines, hotel, were excellent. The restaurants were different all the time which provided change of taste.
we feel to recommend other for tour and also wish to be with Veena world for any future tours.

Girish Bhangui ASSG 23 January 2015

I thank Veena World and your team manager Amit for my specially arranging Jain food for me. Many special moments spent with all mandali as a one family members i appreciate your management as a wonderful trip, i will plan in future any tour with only Veena World.

Sudha Lotankar ASSM 25 January 2015

We arrived from Sri Lanka Maldives tour last week. I am thankful for the wonderful hospitality your team has offered us during our visit to Sri Lanka Maldives. We were extremely touched to see that our trip was fruitful. The hotel stay was excellent and especially the tour manager Mehul Ghosalkar was very cooperative and good. We enjoyed our trip thoroughly and the sweet memories will go in a long way in our life. Thanks once again for everything and wish you all the best in your future endeavor.

Dilip Kunkolienkar ASMS 24 January 2015

We just completed your tour to Singapore, Malaysia & Thailand with our tour manager Samir. I have had a very good experience & fond memories to share with you. Since the tour was a very long one, we were concerned about how we would manage and how the experience would turn out, as we were traveling through Veena World for the first time. But from the moment we landed, we were greeted by our very helpful tour manager Samir, and he helped us through the procedures with a breeze. From the beginning of our tour, to the end Samir was extremely helpful, caring & attentive to our needs. At the very beginning of our tour, two of our senior citizen co-passengers were taken ill & had to be taken to the hospital. Samir was present with them throughout & the way he handled the situation was commendable. So special appreciation is due to Samir from all of us who took the tour. The hotels, the food , the sightseeing, the local guides, especially miss Fiona in Singapore , & the entire journey was made very comfortable for us and special appreciation is due to Veena World for the very comfortable arrangements made for us, so we could enjoy the trip to the fullest.
We would however like to suggest that another day or two be added to the trip so that its more comfortable & not as hectic as it gets towards the end. By the time the tour arrives in Thailand people are too tired & exhausted to actually consciously enjoy the trip till the end & it's not likely that people will visit the same country again.I would like to appreciate once again the efforts taken by our tour manager Samir Narkar to make our journey as comfortable & enjoyable as it was for all of us. Thank you Veena World for the amazingly planned trip & we would love to travel with you again.

Archana Ghatak ASJW 24 January 2015

Me and my aunt, we just competed Singapore-Malaysia tour with Veena world. I would really like to thank you for this awesome tour. Being first time international traveler, I was little bit nervous about all the airport proceedings and packing. But people at Veena world college road office and Amit Sawant, the tour manager really helped in those matters. Though we all were from different places, on this tour we became one big family of 33 people. The environment was friendly, joyful and just great. From the travelling coaches to food, hotels everything was the best. We also enjoyed company of Our Malaysian (Ms. Sally) and Singaporean (Mr. Shahajan) tour guides. Last but the most important person to be thanked is Amit. From his morning greetings of Mandali namskar to the playful environment he created on tour is very memorable. So kudos to Amit. We enjoyed this tour a lot. I am going to recommend Veena World travel to my friends and family so that they also can have marvelous travel like us.

Mrunalini Lotankar ASSM 2015 tour

My wife Anuradha & I had a blast on our Malaysia & Singapore tour. We clicked more than 1000 photos. Our tour manager Amit was really nice. He made sure that all of us had a good time on tour. He kept the atmosphere charged. We would always cherish this experience. We hope we get to travel with Veena World again & again. All the best to you. May you scale new heights.

Ashok & Anuradha Tamhankar ASSM 24 January 2015

We just completed our tour to Singapore, Malaysia & Thailand with our tour manager Samir Narkar.I have had a very good experience & fond memories to share with you. Since the tour was a very long one, we were concerned about how we would manage and how the experience would turn out, as we were traveling through Veena World for the first time. But from the moment we landed, we were greeted by our very helpful tour manager Samir, and he helped us through the procedures with a breeze.
From the beginning of our tour, to the end Samir was extremely helpful, caring & attentive to our needs. At the very beginning of our tour, two of our senior citizen co-passengers were taken ill & had to be taken to the hospital. Samir was present with them throughout & the way he handled the situation was commendable. So special appreciation is due to Samir from all of us who took the tour. The hotels, the food , the sightseeing, the local guides, especially miss Fiona in Singapore , & the entire journey was made very comfortable for us and special appreciation is due to Veena World for the very comfortable arrangements made for us, so we could enjoy the trip to the fullest.
We would however like to Suggest that another day or two be added to the trip so that its more comfortable & not as hectic as it gets towards the end. By the time the tour arrives in Thailand people are too tired & exhausted to actually consciously enjoy the trip till the end & it is not likely that people will visit the same country again. I would like to appreciate once again the efforts taken by our tour manager Samir Narkar to make our journey as comfortable & enjoyable as it was for all of us.
Thank you Veena World for the amazingly planned trip & we would love to travel with you again.

Archana Ghatak ASJW 24 January 2015

My trip is very awesome... Our tour manager Amit Sawant guided us and managed the tour very well. We enjoyed a lot with Veena World, waiting for our next trip with you.

Poornima Rule ASSM 25 January 2015

We were on a 10 days tour of Veena World. Firstly we would like to thank you Veena World and specially thank for Samir (Tour Manager) because of his lots of effort, arrangements and friendly behavior in the tour that makes our tour memorable. In this tour we enjoyed holidays. Also we are likely to do next all tours with Veena World in the future.

Neha & Sujay Kumbhar ASJW 24 January 2015

First of all thanks for adding beautiful moments in our life. Thailand trip is going to be very wonderful and amazing memory throughout our life. This was our first trip outside India, that's why we were little bit tensed but Veena World made it so easy! We enjoyed a lot. Hotel stay was very nice. Everyday activities were nice and exciting.

All Pattaya tower view, alcazar show safari ride, cruise dinner was very amazing. We liked island very much. Para sailing was exciting. We done lots of shopping in Indra mall. All travelling was very comfortable, we didn't face any problems. Everything was smooth and easy. Thai massage was so relaxing! We will never forget these moments. All trip bought new enthusiasm in our life. Such a wonderful trip. And about tour manager Kamlesh. He is very nice guy. Very helpful and humorous. He made all trip very funny and interesting. Thailand guide (kim),she was also very nice. All group was very cooperative. We enjoyed a lot with all group.

We made few friends. We shared our experiences. And we will surely come back to you for our next big trip. Thanks for everything. Thanks Veena world.

Sindhu and Siddharth Waghmare ASTJ 26 January 2015

This tour was well arranged and very well managed. We the senior citizens enjoyed the tour. The credit goes to our very efficient and caring tour leader Mr.Rakesh.

Neela and Ravindra Bhide ASSG 23 January 2015

There was just one day for you to arrange since we had decided our vacation plans one day before but the arrangements were just so perfect thanks to Snehal and Sneha.
The entire trip was a great experience. Thanks for such a well-planned and co-ordinated tour. The experience with Veena World was far above our expectations.
The car was very comfortable and always on time and the entire staff in Thailand was very helpful and co-operative. Special thanks to Ms Neena too our one touch point in Thailand. About Eastin Hotels they have great service and served very good breakfast. Chao Phraya Cruise is a worth visit as suggested by you. The Noong Nooch Village also very beautiful place, Coral Island is mesmerising beauty. We have travelled with various tour operators but none were like Veena World. Also great customer service by the entire Veena World Team. Awesome Overall Signature Holiday. Thank you once again for the wonderful memories. Will soon be with you for my next tour.

Uday Kamath Signature Holiday - Thailand

Here's what we would say about our experience with you. It was our (mine and my friend's) first international tour and being so it was very special for us.

We did face some issues during booking with your PSP (at Badlapur),as the lady was not well versed with all the processes. Leaving that aside,it had been a great experience. Tour itinerary was good, We would suggest you to include the aquarium at Bangkok in itinerary.

Tour manager(Mr. Ajay Ghag) was a very jolly fellow. He managed the group very well and kept all the members entertained all the time with his knowledge of the places, personalities and incidences. (And ofcourse his lectures, as we used to call it at times ????????) Special event planned for 31st was very well executed and kudos to you for making our new year memorable one. We noticed that you have thoughtfully selected indian restaurants for meals, but the issue that we observed is the menu was repetitive many times. If possible, make it a point to set the menu for each meal by yourself (this will avoid repetition of items) after checking the items available at chosen restaurants. Thank you once again thanks for a great kick start of new year. Looking forward to travel with you again.

Mugdha Dhopavkar & Deepshikha Singhal ASTJ 09 December 2014

I , with my wife and daughter, have just finished the tour of Thailand & Singapore which started on 26 Dec 14 with Veena World. This was my family's maiden trip overseas and we enjoyed every moment of it. The itinerary was very well designed by Veena World and superbly executed by the tour manager Suvidha Desai. The hotels, food, 31st December celebrations??everything was just superb. Over all an amazing experience which me and my family will remember for years to come. GOOD JOB done Team Veena World. Also, my sincere thanks to the people who work behind the curtains and manage the show (your guys who arrange ticketing, Hotel Booking ,etc.)

Vishal Gokhale ASST 26 December 2014

First of all we wish the entire team of Veena World A Very Happy and Prosperous New Year. Thanks for giving such an excellent tour package for us. Veena World stands for-
V-Vibrant
E-Excellent
E-Energetic
N-Never the less
A-Affectionate
W-Wonderful
O-Overwhelming
R-Responsible
L-Loving
D-Disciplined.
Our wonderful experience and smooth running of our tour depended on our Tour Manager Mr Atmaram Lad (Nimesh) who deserves all this. He was very loving, caring, disciplined, with excellent communication, proper time management and quick decision making ability. The group members in our tour were excellent and caring for each other. We all enjoyed the tour and had great fun. Please convey our sincere thanks to Nimesh for making the tour very memorable. A special thanks to Veena World for organising the most memorable and lovely event on New Year's celebration at Bangkok. Lastly we wish Veena World Organisation all the best for their future.

Shailaja Vaychal ASJW 26 December 2014

Thought of penning down our thoughts around Thai Jewels tour organised by you. Fantastic, well done, you guys rock! You deserve every word of appreciation for this tour which has all the ingredients required for successful vacation; fun n frolics, adventure, curiosity, knowledge, relaxation and most importantly people with good TQ (Travel Quotient) around. There was this "WOW" factor which has made this vacation memorable for all of us. Ajay Ghag, our tour manager is very smart with good EQ, knowledgeable, good sense of humour, accommodating, and a very thorough project manager who deserves special mention for making this tour nearly spotless. There is so much good to share, however there is some areas to consider or ponder for us: 1. It would be probably better idea to provide an alternative choice to enjoy local cuisine, Thai in this case. As they say 'In Rome do as Romans do'. I m travel and culture enthusiast and explored most part of Europe but always insisted on eating local. I understand some people may have preference for Indian food but may be you could give more options for people like me.
2. Hotel at Bangkok did not provide complimentary Wifi. In this global village when Facebook is a continent and people care for their smartphone more than their lives, Wifi has become a basic necessity.

With the discount vouchers in our pockets and some special offers till 07 Feb as advertised by you, we have started thinking on our next vacation. We would like to visit Bhutan with you. Thank you very much.

Mandar, Shweta, Dhruv and Vriddhi ASTJ 29 December 2014

I take this opportunity to thank you for the lovely experience I had during my Thai Jewels tour. It was a very well organized trip right from the day, we decided to go with your travels. I booked mine and my daughter's along with sister and family, then friends added in. We were all pleased with the service of your travels and to boast of we had Vivek Salgaonkar as our tour manager. He was ever so patient when needed and equally professional where timing was concerned. I feel we enjoyed the trip more so because of his management. Thanks to him too. He took great care of everyone and our sightseeing was added fun due to the Indian songs and dance at safari world and cruise. We equally enjoyed the new year eve at no extra cost, And got your lovely gift of discount coupon, thanks once again for encouraging me to take the trip and Vivek for making it an forgetful one.

Naina Salunke ASTJ 27 December 2014

We went to Singapore Thailand tour. For the first time we were travelling by Veena World. Our experience was very good. All the arrangements were very fine. Our tour leader Suvidha Desai was too young but too capable to lead the group. She handled the group very well. We would like her as a tour leader for our next trip also. Thanking you.

Vibha and Prakash Kane ASST 26 December 2014

Thank you for all of your hard work to ensure that we had a wonderful time in Thailand during my recent vacation. I really enjoyed my tour of Thailand especially coral island, safari world and many more. I would want to thank personally that our tour manager Mr. Chetan Surve....was one best guides we have ever had. He was knowledgeable, he had a great sense of humour and so pleasant to be with. I shall gladly refer all my traveling friends to your travel agency, thanks again for everything & especially to Chetan dada from my son Jay.

Ravikiran Kulkarni ASTJ 12 January 2015

We had our most memorable experience on Veena World's Jubilee Special Thailand tour. These memories will be cherished for a lifetime.

Varsha & Sanjeev Mahajan ASJA 02 December 2014

I, along with my wife Hanu & 2 daughters Nimrit & Gunika, had recently gone to the Thailand tour with Veena World.

This was my first trip with a tour company & I was very apprehensive about how the other members of the group would be?how the service would be?

But all these apprehensions were laid to rest by the royal treatment we got from your side.

First of all the kandivali office from where we had made the booking were very helpful & cooperative.& the tour guide Mr.Vivek who I would say is the kohinoor diamond of your organisation, was very friendly, caring & always smiling. I would personally like to thank him on behalf of the entire group for the utmost care taken by him. God bless him with all the success in life.

The group members were so friendly & we all bonded like a extended family. Again thanks to Veena World along with seeing new place we have made new friends. Wishing your organisation all the best for future. Keep spreading happiness & joy.

Pawandeep Singh Pruthi ASTJ 27 December 2014

We just returned from Thailand tour with Veena World. The tour was well-planned and perfectly executed. Both Mr sagar and madam Pam were courteous and very helpful throughout the trip. My wife and I look forward to make a trip to Hong Kong next year. I will surely recommend Veena World to my relatives and friends. Both Mr Sagar and Madam Pam deserve high praise for the trip well worth. Our best wishes to Veena World and its staff.

R. D. Gangolli ASTJ 15 December 2014

It was really amazing to visit Thailand with Veena World. Would like to appreciate the tour manager Amol Salgar for making it so special for us. His efforts were really awesome to make each and every moment of our tour memorable. Going forward in future years, we would like to travel with Veena World again and surely with Amol Salgar as tour manager if possible. It was really a great experience for all of the 22 couples on the tour.

Pranit Somne ASHA 15 December 2014

My parents Mr. Madhukar Sukalal Bagul & Mrs. Vimal Madhukar Bagul were part of your Seniors' Special Thailand tour. It's my pleasure to communicate that they had really beautiful holidays & they enjoyed a lot. I would like to thank you for the the hospitality extended by Veena World during above tour, specially tour manager Mr. Akhilesh Shinde & Team. It was our dream (me my siblings) to send our parents to such memorable foreign tour. Thanking you once again!

Manohar Bagul ASZA

Just back from Women's Special Thailand tour. It was a very very wonderful experience with Veena World. All the arrangements were upto the mark. I really thank all the co-passengers for helping me from time to time & the tour managers trio Pratima, Ulka & Shweta are the gems of Veena World. Your ground handlers & coaches were standard & comfortable. Natty, Udansin & Umaba were very co-operative & enthusiastic. I thank the booking staff Karishma Gomte & Mehul for handling the booking procedure & staff of guest relation department for giving all the necessary prior departure information much in detail. All the instructions were clear & helpful at the time of actual travel. it was my first international tour & a complete fun filled experience. All the sightseeing are really worth visiting & it was a complete new learning experience. All the ladies were like free butterflies in the garden. We were wearing nice dresses each day, eating even if the stomach is full & literally frolicking. I enjoyed all on tour games & activities to the fullest & of course presence of Veena Mam was a cherry on the cake. I would like to travel with Veena World again & again in near future.

Jayashree Barve ASWA 23 November 2014

Our trip to Thailand, Bangkok, Pattaya and Phuket was a very memorable one! Thanks to Veena World and our tour manager Mr. Ajay Ghag who managed our tour so well. As it was our first trip with Veena World we had an amazing experience with Veena world. Hotels and quality of food was really good. Also very important time management done during each day was good. We did not get tired as we were not made to go sightseeing for the whole day at a stretch. Sometime was always given for rest and then we could go to all places fresh. The Tour Guides were also very cooperative and friendly.

All Island in Phuket are really beautiful and worth watching .Thanks to suggestions about visiting this place given by Veena World team. Hoping to do many such trips in future!

Shirin Joshi ASTW 26 October 2014

First of all I must thank you for the excellent service provided to me & my family during our South East Asian Holiday. To begin with, the tour manager - Chetan Surve is excellent at his job. He is friendly, courteous & knowledgeable too! He has the ability to make the tour, which can become slightly hectic, relaxed & enjoyable to everyone. He guides the people very well & is always there to help you. I have traveled abroad before too with my family through other major tour companies, but I must admit, this tour with Veena World was by far The Best. Right from my first call to enquire about the tour, to my visit to your Mahim office, till the end of the tour, I had a very good experience. My family (wife & daughter) has also enjoyed the tour thoroughly & it was really a very welcome break from the hectic Mumbai life.
Congratulations & Keep Up the Good Work! I am already planning my next vacation with Veena World.

Shantanu Soman ASJW 18 October 2014

My husband Pankaj and I had taken the Thailand ,Malaysia and Singapore tour. I must say that we had a great time. The hotels, arrangements, food, transfers and everything else was perfect. I celebrated my birthday on the tour and was very happy to know that Veena World had already made a note of it. It felt special.
Our tour manager was Amit Sawant. I would like to take this opportunity to appreciate his dedication and sincerity. He was extremely helpful and took very good care of the group. He did a great job. He went out of the way to ensure that all of us were comfortable. He became a part of the group family. I have a small suggestion, almost all Indians have a craving for tea/coffee in the late afternoon. Hence, if Veena World can take care of this, it can make a huge impact. It is a small inclusion but it can generate amazing satisfaction. I would love to travel with Veena World again and am hoping to hearing from Veena World regarding great deals and early bird discounts. I am looking at traveling to some other international destination in May,2015.

Nivedita Wagle ASJW 20 October 2014

Thank you, Amit Sawant (tour manager), and Tuktha (Coach)& obvious Veena World for planning a garden tour beyond our dreams. It was a pleasure travelling so far with you, and your attention to detail made our trip much easier than we imagined it could be. All the Places included in our tour is awesome & drinks & food for indian peoples was arranged so properly . Even the Hotels in both the city (Pattaya & Bangkok) we stayed at, was good. My husband and I look forward to planning our next trip to Europe with you!

Pranali MurkarASHA 04 Oct 14

I just returned from South East Asia tour with our group of 28 People. The tour was very well planned by your company. We had an unforgettable experience and all our senior members, youngsters and children enjoyed this tour. We would like to extend our special thanks to our tour manager Prashant Potdar who was very co-operative & friendly. Thanks to your back office staff from Ghatkopar branch specially Ms. Vallari Chavan & Mr. Deepak Jadhav for their extended support. Kindly keep us updated on your future group planned tours...! Cheers to Veena World!!

Gaurav Raorane ASTJ 10 November 2014

It gives me a great pleasure to inform that our recent Thailand trip with you was fantastic. It was really memorable mainly due to the best support & continuous efforts taken by our tour manager Ajay throughout the entire trip, because of that all our group members enjoyed the trip a lot. We look forward to joining another foreign tour with Veena World of course with our great tour coordinator Ajay. Thanks a lot.

Prakash Jadhav ASTW 26 October 2014

We travelled to Singapore, Malaysia and Thailand with you. Your office team has cooperated very well right from our first call to you. Your tour manager Rajesh Salvi extended good cooperation at all the places.All the hotels were excellent , all the guides were quite caring , well mannered & detailed deeply of every country/sites. The Sight-seeing selected sites were quite good. The food was good baring Pattaya, however it was noted by the tour manager & an action was taken at the next food joint. Rajesh Salvi amalgamated with our team as family member. He is a well behaved person , quite attentive , really this person is an asset to Veena World . We wish bright success to Veena World in future. We have enjoyed this tour.

Ashwini & Avinash Gupte ASJW 06 November 2014

Thanks for being part of our happiness and for all arrangements before and on tour. Tour manager Ajay Ghag... Yes, I had to start from him as he took care of everyone and shared lot of information about places etc. We liked his patience level where I thought if I was in his place would have been angry but he kept smiling and helping. We got 9 full days thus our tour was relaxing compared to tours of few other tour operators. We were extremely lucky to get excellent tour companions and all of us enjoyed a lot together in bus journey and on river cruise. What can be improved:
You can break Phuket stay of 3 nights into 2 nights Phuket and 2 in Krabi. Additional day can be adjusted by reducing 1 night in Bangkok. Add phi phi island in Krabi attraction. Hotels were of average quality. Look to improve hotel quality at least for premium tours which includes Phuket. No one will mind to spend few thousands more for that. At least give option to guests. Extremely happy with services of group tour but guests should get 4 star hotel options. Happy to choose one more Veena World group tour in future.

Ajit Rokde ASTW 26 October 2014

We had travelled with Veena World to South East Asia. The tour manager, Sagar Gurav is a very kind hearted and loving person. He helped us a lot on our tour.
He has a super quality knowledge, we rate him 9 out of 10.

Mr. & Mrs. Gadkari. ASGR 25 October 2014

My wife and I were on your Bangkok, Pattaya, Phuket, Krabi group tour from. The entire tour was a great success. The Tour Manager Amit Sawant was very helpful, caring, informative, positive & ever enthusiastic. He ensured comfort for everyone & that all sightseeing points are covered with enough time. Moreover, local guides were excellent.

Hotel rooms were comfy except in Pattaya, where it was rather low on amenities & service. Food was good. Coaches were clean & comfortable. Sites seem to be carefully planned by you, and tour manager strived to show them with enough time .Our group was also very hilarious. Thanks to VEENAWORLD. We expect more association with you in future. May I suggest you one thing? In your tour schedule if you give one free day at a suitable place after every 3/4 days of activity, it would be helpful. Senior people can take rest & other people can repeat the places they liked or explore the places not covered by you.

Shriram Salvekar ASTW 02 November 2014

This is to inform you that we are 4 family members and we just returned from your South East Asia tour. We are really satisfied with your services and specially our tour leader Mr. Sagar Gurav had taken lot of efforts. He managed all senior citizens as well as young families also. Specially he extended a lot of care and concern to me because of my fractured leg. Once again thanks to all members of Veena World team for making our memorable, smooth and successful tour. I hope you and your team will become no.1 in tourism sector. Best wishes for your bright future.

Prashant Desai ASGR 25 October 2014

It's my honor and pleasure to inform you that I & my husband Mr Vijay Gunthey went to South East Asia Tour on 25th Oct.We visited Pattaya, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Macau, During our journey our team leader Mr. Sagar Gurav was with us, he is such a nice, meticulous and a humble kind of person. If we ask anything to him he always answered politely without any fury. We are fortunate to opt for Veena World and the tour leader too. Thanks for the best service given by you, we are overwhelmed

Varsha Gunthey ASGR 25 October 2014

I take immense pleasure in writing to you about the tour we had just undertaken with you. This was our first international tour with a travel agency and I must say that it was a very wonderful experience. Firstly, I would like to thank you and your team for the well-organized tour. The tour covered all the major sightseeing. Our tour manager Akhilesh Shinde was a gem of a person. He was very knowledgeable and caring for each and every family members in the group. He made it a point that in spite of bad weather we could cover all sightseeing places. My special thanks to Akhilesh. In future too, we would like to go with him as our tour manager. We started as a family of 3 (I, my husband and my daughter) but we came back as a family of 23. We are planning to have a tour next Diwali too and for sure would like to go through Veena World again.

Naseem Rocky D'mello ASJW 19 October 2014

Firstly, I would like to congratulate you for creating this wonderful venture Veena World. My parents & I happen to choose Veena World for the Rajasthan tour. We are highly impressed by your services. The quality of your service was top notch. I especially would like to appreciate the efforts of your team, Sachin Netke, Vinay Mishra and Manoj they made our trip all the more special. The team leader (Sachin dada) is one of the reasons we will choose Veena World for our future tours. Vinay's funny attitude and Manoj's work-comes-first attitude was awesome to experience. The games conducted, lead to team bonding and we have made some good friends for life. Your employees had added a personal touch of care to the extremely professional tourism industry. The Diwali celebration did not make us miss our home. Fortunately my dad had his birthday on one of the tour dates, the way it was celebrated on tour ... it touched our hearts. My Parents have considered Sachin dada as their son now. Your team had guided us excellently during times of shopping and at Ajmer, It was an essential. On the whole, Kudos to your team!

From our end, we assure you that you have reached 100% customer satisfaction. Veena world has definitely entered our good books. We really did celebrate life.

Cheers!

Vinaya Joshi ASTJ 26 October 2014

Me and my husband, Pankaj had taken the tour to Thailand, Malaysia and Singapore. I must say that we had a gr8 time. The hotels, arrangements, food, transfers and everything else was perfect. I celebrated my birthday on the tour and was very happy to know that Veena World had already made a note of it. It felt special.

Our tour manager was Amit Sawant. I would like to take this opportunity to appreciate his dedication and sincerity. He was extremely helpful and took very good care of the group. He did a great job. He went out of the way to ensure that all of us were comfortable. He became a part of the group family.

I have a small suggestion. Almost all Indians have a craving for tea/coffee in the late afternoon. Hence, if Veena World can take care of this, it can make a huge impact. It is a small inclusion but it can generate amazing satisfaction. I would love to travel with Veena World again and am hoping to hearing from Veena World regarding great deals and early bird discounts. I am looking at traveling to some other international destination soon.

Nivedita Wagle ASJW 20 October 2014

I would like to take this opportunity to thank Veena World team for our successful maiden family vacation. We had an excellent experience with Veena World right from inquiry to the end of our tour.

Our special thanks to Chetan Surve our tour manager. Great planning by Veena World team but it needed successful execution by Chetan. We could complete all the sightseeing in time as planned. Chetan even took our feedback, provided us tips to enjoy sightseeing, lighten our mood by sharing funny incidences from his previous tours and especially tolerating our children Sara (6) and Aadi (5). Hope our children will remember him for long time to come. Overall a great experience. Hope to travel with Veena World again in future and if we can , definitely with Mr. cool, Chetan Surve.
Chetan you ROCK!!!!

Mr. & Mrs. Dhanavade ASJW 20 October 2014

Please accept my heartiest thanks for making my holiday trip a grand happy event. I liked your management and appreciate your skill to deal with the travellers. We all members of my family were treated very warmly and were looked after specially .The hotel selection and meal arrangements were up to the mark .We enjoyed the stay and the services rendered.

I must make a special mention about our tour manager Viraj Guhagarkar. He was very polite and active .He was available with his smiling face whenever we or anybody required him . He attended old persons and children. Due to his skill in tourism and knowledge of places made us satisfied. May I request you to convey our thanks to him as well as to all working for the success of our trip. I thank you and wish you and your company grand future.

Aravind Chaudhari ASTJ 20 October 2014

I really want to tell you that our Thailand trip with Veena World was awesome. All things u provided was excellent and the main thing is our tour manager Chetan Surve... a very nice person as well as a leader. He is a very responsible person. I think because of him we did our tour safely and we enjoyed a lot.. Thanks Chetan and Veena World.We will definitely meet again for our next trip.

Shweta Kamane ASTJ 30 October 2014

We had booked a tour to Thailand. Our tour manager Samir Narkar (uncle SAM) was excellent in his work. He was kind, humble and ready to solve any queries instantly. From day one we had a great time during the tour. The planning and execution made by you was spot on. The idea of theplas at the floating village and Haldiram bhel in the evening were pleasant surprise for us. The time management was perfect by Samir during the tour. The itinerary was planned perfectly and was not hectic. After the day's sightseeing when we felt like having something to cool down, we would find coconut water or ice cream waiting for us! Sweet, juicy pineapple during the sightseeing was a treat for us! The one place included in the tour KRABI was WOW! The natural beauty of that place have no words! The hotels at all the places were good, but the service at Pattaya's Woraburi The Ritz was slow and not up to the mark. Also the dinner in Phuket was the worst we had. Request to you from all the tour members to delete the same from your future tours. We had a gala time at the river cruise with delicious food. Not a single member stopped dancing till the cruise stopped! Samir treated us like we were his family. Please find a suitable bride for him(ha, ha, ha). The local tour guides, Max at Phuket and Natty at Pattaya and Bangkok were also great. We(all the tour members) had a great, great time together. Moti soap and attar on Diwali morning was super hit! All of us had faral that morning. The food packets given by you before and also after the tour concluded at Bangkok airport were exceptional! Please let us know any new destinations you will be planning in the future. Overall me and my family had a wonderful time.

Yogesh, Alpana, Aditya Apte ASTW 19 October 2014

We had the best experience with Veena World to Singapore, Malaysia and Thailand. The tour arranged by your company was perfectly managed. The selection of the sightseeing places were nice. About the tour manager, Aditya Sathe, he explained us each and every sightseeing place in detail. The cooperation from the tour manager was excellent. I strongly recommend Veena World to all my friends and family members. Thank you!

Vaishali & Nitin Kothari ASJW 25 October 2014

Our Thailand , Malaysia & Singapore tour with you was well managed .Veena World tour is the best travel company in world. I am so happy with this tour and your tour manager Amit Sawant did a fantastic job, he works with complete devotion. I will plan my future trip soon with you again.

Dinkar Patil ASJW 20 October 2014

I just returned from Thailand - Malaysia - Singapore tour. It was an awesome experience .The entire tour was very well planned and well organized. Food was good too .Great effort and keep up the good work !

Anjali Yawalkar ASJW 20 October 2014

My mother just came from Women's Special Thailand tour and I found tremendous changes in her. I never seen her this much happy ever before.
This all happened because of you only. My sister had honeymoon package at Himachal in May. Now my mother. Both travelled by Veena World only. And both are very satisfied with your hospitality. My mother never ever travelled alone ever before. But now she is with full of confidence. She just shown me her photo with you. And continuously praising you. I just want say you THANK YOU. Now you are part of our family.
Thank you once again. I wish grand success to Veena World. Last but not least Jaswandi your tour manager, thanks to her a lot for making my mother to feel special and boosting her. Now it is my turn in family. ...let us hope for best. We are always with you.

Milind Umape ASWA/WB 10 September 2014

We have just arrived from your Singapore Thailand Malaysia tour. This tour was a surprise gift for me from my wife on the occasion of my 60th Birthday.
She booked the tour in your Dombivli Office. After completing the tour I wish to inform you that, the services such as Bus, Hotels, Breakfasts and food quality was excellent. Our tour manager, Ashish Dandekar who is very enthusiastic and smart, managed the tour excellently. Ashish celebrated my 60th Birthday on Cruise, which I will never forget. The quality of services rendered by guides in each country was very good. We enjoyed our first foreign tour and also first tour with Veena World.

Prakash Badve ASJW 11 September 2014

Recently we returned from our South East Asian Jewels tour with Veena World. We had a blast. Everybody was very happy with the experience. We thank you for the able management. Our tour manager, Deepak Jadhav, deserves all the accolades on managing the tour very well. I wish Veena World all the very best.

Mr. & Mrs. Shrotri ASJW 3 June 2014

I recently concluded the South East Asia tour with Veena World. It was a wonderful experience to visit three countries i.e. Singapore,Malaysia & Thailand in 9 nights and 10 days. The tour was well managed, guides were informative and co-operative, hotels excellent.The tour manager, Mr.Aditya Sathe was like a family member, taking care of senior citizens and children, In short, it was a wonderful experience.

Vishwanath Bhave

I always wanted to take my parents on a foreign tour. When I booked this tour I was a bit worried as my father, who is 74 yrs of age, has undergone total knee replacements, spine surgery, prostate enlargement, cataract surgery in 2011-2012. Moreover both my parents have hypertension problem. A few of our friends and relatives made matters worse with their doubts and suggestions.I literally harassed Manasi Thite with my queries and concerns but she assured me that my parents would enjoy the tour to the fullest. And she turned out to be so right. My parents had a blast on the tour; sky jump from Pattaya tower, safari world, water sports, sea lion/dolphin show, orchid botanical garden cable rides, songs of the sea show, 3d shows, Sentosa Island were too much fun. Food, hotels, tour managers Chetan, Lucky & Sarah were very efficient and really nice. Everything was well-planned and smoothly executed. It really was a memorable experience

Neeta Shivgan ASJW 18 Oct 13

We had a great tour recently to South East Asia -ASJW14042014. The Group was friendly and our friend, tour manager Aditya Sathe, made every moment of our tour enjoyable and memorable. We got a chance to meet and have a word with Veena Tai. Thank you Team Veena World for great tour experience.

Saurabh Thorat

Recently i had an awesome experience with veena world while travelling South East asia. We had so much of fun any joy starting from Thailand Hong Kong and bombardment of surprises in Singapore with glimpse of Malaysia also. Apart from food and travelling the kind of accommodation provided by you was really more than what we have expected. All an out it was really worth travelling with you. i am looking forward to have an another trip with you very soon.

Akash Shukla

Wish you and your team a very Happy and Prosperous New Year!! I travelled to Thailand, Malaysia and Singapore with Veena World during 9th December to 18th December 2013. (South East Asia Jewels ??? ASJW).Thanks to Veena World for making this tour enjoyable and unforgettable with good memories!! The entire tour was really well planned, managed and executed. The itinerary was planned in such a way that all the major sightseeing and activities were covered. The tour was easy, comfortable and hassle-free.The hotels were decent and food was also very good. The munchings given to us were simply superb! The tour was for 10 days and the time passed really very well.All credit goes to Mr. Chetan Surve, our tour manager, who was very cooperative and courteous since the first day. He was very friendly, supportive and took care of every single member in the group. With his effective communication skills, discipline and service, he managed the tour so well that it went off just perfectly.
All in all it was a wonderful experience and an enjoyable vacation! I would like to travel with Veena World soon.I wish the Veena World Team and Mr. Chetan Surve all the very best for their future endeavors!!

Gauri S. Bedekar

We visited South East Asia
It was our first group tour
IT WAS AN EXCELLENT EXPERIENCE
ENJOYED EVERY BIT OF IT
THANKS TO OUR TOUR MANAGER MRS PRATIMA PHADKE
AMAZING CO ORDINATION ON HER PART
THANKS TO VEENA WORLD FOR SUCH A BEAUTIFUL EXPERIENCE
GLAD TO BE A PART OF IT

Maanika H Chugh

I do not want to book any tour at present but i just wanted to check your service so I called for enquiring about Rajasthan and South East Asia tours. I got excellent information from your team members. They almost took me to each and every sightseeing place through the telephonic conversation. What an experience ! I am proud to say you have already proved to be the best travel company. I will surely travel with Veena World in future.

Prashant Patil

Congratulations! Well done. I am one of your first tourists to go to South East Asia. It was a mind blowing experience, superb hospitality. Now my friends and me are planning to go to Kashmir on 23rd march 2014.

Hemant Gawankar

A family vacation abroad was on the cards, and when we heard of Veena World we decided that our first trip abroad to South East Asia, will be with them. And they more than lived up to our confidence. Small thoughtful additions like the travel bags, passport pouches, the travel adapter and the food packets were hinting to a trouble free vacation and each of the item was fully utilized during the tour. And the feather in the cap was our Tour Manager, Prashant Handore , who used his 12 years of experience to get us together as a team and travel in a disciplined manner so that we were never late and never missed any sightseeing . In peak vacation season with thousands of tourists everywhere, because of Prashant???s management and our co passengers cooperation, almost everywhere we were the first to arrive, enjoy the location and leave before it got too crowded. Small suggestions by him, like which exits to use, where to spend less time were immensely helpful. The strong tie ups with the local agencies and restaurants were excellent and everything operated like clockwork. And the surprise party on 31st managed by Veena World was the cherry on the topping and proved to be a Grand Finale for us ! This tour will be cherished in our memories for a long time!

Chandan Joshi

Our South East Asian Jewels tour was an incredibly awesome experience made unforgettable.Special thanks to our tour Manager Mr.Chetan Surve who was very knowledgeable, helpful and also humorous in his presentations. We thoroughly enjoyed the tour because of the excellent arrangement of food, hotel, transport, sightseeing. We wish Veena World all success.

Satish.K.Mendon

Last week I had been with our family group of 9 persons to your South East Asia tour along with your tour managerAmit Sawant. It was a trip of 9 nights.It was a great experience to tour with Veena World team. It was excellent though very hectic tour. Your tour manager is an asset to the company, I feel he was new to this field but was very calm and composed and with a very good
temperament. The places to visit were well chosen and worth visiting.I felt some problems in the tour which I write below. The confusion of travel Insurance was avoidable as many people did it on their own as information was not available. The supply of less water is also not good as in these areas we need more water. In one place the dinner was not at all good for a family visit. I have decided to use your services for all my further tours due to good arrangements, good hotels to stay, good dinner and lunches and the last very good well known tour manager.

Sudhir Gangawane

We had concluded our tour Jewel to Thailand, Malaysia & Singapore on 18th December 2013. It was my first tour with the travel Agency like Veena World. So far, I have been travelling every where with my family by doing my own arrangements like Flight tickets, Hotel booking & Local Site seeing. I always prefer that my family should not face any trouble during transit & make their trip comfortable, memorable. But how much pressure & tensions I used to take it & again without any budget constraint, that I only know. Hence first time I decided to go with Veena World & enjoy my holidays with my wife. My assumption about the packaged tour has totally been changed. We really enjoyed & celebrated our 25th wedding Anniversary in Pattaya with the other members who is now our Extended family. The tour was well organized , covered most of the sight seeing locations & meeting time line.

I want to put it on record & I appreciate the efforts , patience & affections shown by our tour Manager Mr. Chetan Survey to all of us . We appreciate that the way he was taking care of all Senior ladies ( Aajis) & ensure that they all will enjoy the Trip at the fullest of their satisfaction. He has made our tour very comfortable & memorable. He is very nice human being & his way of giving even small instructions to all members in a very soft language. He is really a good Assets to Veena World.

Last but not the least hence forth we will prefer Veena world for all our tours.

Our best wishes to Veena World & Mr. Chetan Survey in their future assignments

Prafulla Summanwar ASJW

Apan sarvajan alat Veena World chya sahali barobari
Videeshi phirnyacha anand gheltla kharokhari
Mehulchya vyavasthapanane mann zhale thakka
Tyamule pudhil sahalisathi consession cha amhi milavla hakka
Swaad ghetla vividha prakarchya ruchkar nashtyacha ni bharatiya jevanacha
Khup khup aashirwad ahe mehul la amchya sarvancha
Vividha hotel madhil soups,juices,sarbat piun dile truptateche dhekkar
Pudhil sahalila janyachi tarikh nakki kara lavkar
Bangkok-Pattaya yethil sarva show hote khupach chan
Mall madhe kharedi kartana haraple amche bhan
Malaysia madhil Gentingla gelyawar,tethe phirlyawar man gele harkhun
Vidnyanachya sahiyane manavane javal aanle gagan
Swachata va shista hya vabtit Singapore ahe khup fine
World Park madhe phirtana va Bird Show baghtana man zale prasanna
Ashich theva Veena World barobar tumchi ye-jaa
Changlya aathwani tumhi gheuni jaa
Ni vait aatwani visaruni jaa
Amchya sarva group tarfe Veena World la khup khup shubhechha

Mrs. Malati Ramesh Kelkar MASJW 06 Dec 13

WE HAD A GREAT TOUR WITH YOU TO SINGAPORE MALAYSIA. PRACHI PURSWANI FROM YOUR GHATKOPAR OFFICE GUIDED US WELL WITH ALL THE REQUIRED INFORMATION.THERE WERE SOME PEOPLE WHO FACED PROBLEMS,BUT OUR TOUR WAS GOOD AS WE WERE INFORMED WELL.
WISH TO TRAVEL WITH VEENA WORLD AGAIN. THE EXPERIENCE WAS TOTALLY PAISA VASOOL. THANKS.

PRANJAL B.MAHAJAN ASSM 10 Nov 13

Our trip was excellent!!! We all enjoyed the trip. Hotels were very good. Food was very tasty especially fruits.
Rajesh was a very good tour manager. Even local tour guide TU was also giving us guidance time to time.
We all decided that next tour will be with Veena World Only.

Ramesh Dharap ASTJ

We had booked a tour to Thailand. Our tour manager Samir Narkar (uncle SAM) was excellent in his work. He was kind, humble and ready to solve any queries instantly. From day one we had a great time during the tour. The planning and execution made by you was spot on. The idea of theplas at the floating village and Haldiram bhel in the evening were pleasant surprise for us. The time management was perfect by Samir during the tour. The itinerary was planned perfectly and was not hectic. After the day's sightseeing when we felt like having something to cool down, we would find coconut water or ice cream waiting for us! Sweet, juicy pineapple during the sightseeing was a treat for us! The one place included in the tour KRABI was WOW! The natural beauty of that place have no words! The hotels at all the places were good, but the service at Pattaya???s Woraburi The Ritz was slow and not up to the mark. Also the dinner in Phuket was the worst we had. Request to you from all the tour members to delete the same from your future tours. We had a gala time at the river cruise with delicious food. Not a single member stopped dancing till the cruise stopped! Samir treated us like we were his family. Please find a suitable bride for him(ha, ha, ha). The local tour guides, Max at Phuket and Natty at Pattaya and Bangkok were also great. We(all the tour members) had a great, great time together. Moti soap and attar on Diwali morning was super hit! All of us had faral that morning. The food packets given by you before and also after the tour concluded at Bangkok airport were exceptional! Please let us know any new destinations you will be planning in the future. Overall me and my family had a wonderful time.

Yogesh, Alpana, Aditya Apte ASTW 19 October 2014

The tour was nicely arranged by Veena World and the team. Tour manager Mr. Samir Narkar is an excellent guide and has taken lot of efforts and personal care towards the group. The tour was nicely framed in following facets of any tour : 1) Travel arrangements - Air as well as Super Luxury buses were very good, 2) Site seeing - Although some improvement is possible, the site seeing was nicely arranged. Suggested improvements are mentioned in form. 3) Hotels - Quality of hotels selected was very good.4) Food - Variety of food was served. Indian food of good quality was served every time. 5) Pricing - Tour was nicely fitted into price. 6) Time table - Tour was planned very nicely. All the time was utilised fully. Overall experience was very good. Wish to see you all on different tours.

S. S Mulye. ASTW 19 October 2014

I would like to thank you for arranging a smooth & amazing tour at Thailand. Our first tour with Veena World was memorable & we wish to have many more, it was a memorable tour in my life, and I would like to share the great experience we had during those 5 days. I have been a part of Thai Highlights tour from 26th Nov 2013 to 30th Nov along with my friends Omkar Warang & Abhijit Khodape and would like to convey that we enjoyed this tour to the fullest. I would like to inform you that we had a very good experience with Veena World. Hotels, food, sightseeing, adventure activities, and overall itinerary were excellent. Our small suggestion to Veena World Team for extra 1 night stay in Pattaya.I can't forget to mention the name of one person, our Tour Manager Mr. Amit Sawant (Right from Mumbai Airport). He is really a hardworking and a nice person. He treated us like his family friend & second person is our Tour Advisor Bhakti Chitnis. We would like to thank you & your entire team (Specially for Mr. Amit Sawant ??? Tour Manager & Miss. Bhakti Chitnis ??? Tour Advisor) & not to forget the Thailand Tour Manager Mr. Rojer for making it a memorable experience. Thank you for a memorable tour of Thailand. I wish you All the Best and wish to see you again in my next trip.

Mr. Sachin Tawde ASTH 26 Nov 13

I highly appreciate the thought for arranging the Women's Special tour to Thailand. It was very nice to see Veena Patil herself with us giving her valuable time and sharing her experience. Keep it up. Our tour manager the great Ulka Patwardhan, God has blessed her with extra energy. Over all the tour was marvelous. We all enjoyed. Everything went nice and smoothly. Breakfast, Lunch and Dinner all was arranged well. Specially we working women need a break from our routine life, and your tour for only ladies gives us positive energy to our life. This tour gives us many good friends also in our life.

Lucy K. Dias ASWA 10 September 2014

My mother just came from Women's Special Thailand tour and I found tremendous changes in her. I never seen her this much happy ever before.
This all happened because of you only. My sister had honeymoon package at Himachal in May. Now my mother. Both travelled by Veena World only. And both are very satisfied with your hospitality. My mother never ever travelled alone ever before. But now she is with full of confidence. She just shown me her photo with you. And continuously praising you. I just want say you THANK YOU. Now you are part of our family.
Thank you once again. I wish grand success to Veena World. Last but not least Jaswandi your tour manager, thanks to her a lot for making my mother to feel special and boosting her. Now it is my turn in family. ...let us hope for best. We are always with you.

Milind Umape ASWA/WB 10 September 2014

Me & my wife, just completed our first Foreign tour to Thailand & Singapore!!
Great experience!!
Thank you Veen World!!

Jitendra Phadke

It was a wonderful time we have spent in Singapore-Malaysia-Thailand. All the hotels and the food arranged was excellent. The tour manager Sachin was very good.
God bless you.

Prabhakar Kotkar

I went on Veena World's Singapore Malaysia Thailand tour, all the arrangements on tour including travel, hotels and food were excellent. We thoroughly enjoying without experiencing any kind of hassle whatsoever on tour. I had told you the same when we met in hotel Dwari. I, along with my wife, would like to thank your tour management Amit Kunte and the team Veena World for such excellent management. We would love to book a Europe tour with Veena World in July 2014.

Suhas Joshi

I went on Veena World's Malaysia, Singapore tour.We were 6 members from our family out of that 5 were senior citizens. When we initially met at Mumbai CST Airport we were provided dry snacks which was very useful after check in and before flight take off. I like the idea of dry snacks. We were provided International / Global adaptor which was also very useful to charge the mobile or camera batteries.
We had no problems during the stay in Malaysia nor during travelling. All the Hotels were fantastic for example, First World hotel in Malaysia (Genting Highlands), The Pearl International in KL Malaysia and Studio M in Singapore. We enjoyed Indian food in Malaysia and Singapore also. The selection of Indian Restaurants was perfect.
Our tour manager Amit Sawant supported us very nicely. I appreciate his support during the whole tour to senior citizens and also friendly behavior with all. Time management was perfect which helps to cover all the points. The tour guides Ms.Sabrina in Malaysia and Mr Shankar in Singapore were also very nice. Overall experience was fantastic. All the members of my family are very happy for selecting Veena world for foreign tour.
All the back office/ support staff also supported us and guided us very nicely (Mahim and Thane branch also).I would like to thank Veena World for giving us a great foreign tour.

Mangesh Gadre

First of all let me congratulate you for such marvelous achievement of organizing overseas tours within short span of time successfully.

Me and my wife Kavita Bhalerao had been to Thailand, Malaysia and Singapore in above tour. Our Tour Manager was Mr. Chetan Surve. No doubt he has taken care of everybody and provided proper guidance from time to time. Everything was excellent.

One more thing, in your recent Senior Citizens Thailand tour, my brother in law, Dr. Narendra Vaidya from Aurangabad participated and is extremely happy. I envy him that he could listen to your valuable business development experiences. I hope and wish for that opportunity, really, in near future.

Mukund Bhalerao

A BIG THANK YOU for all your efforts to make our Singapore Malaysia trip an absolutely comfortable and memorable event. Our parents are delighted by the care that was shown by you specifically. The trip was planned with all minute detailing. We take this opportunity to wish you and your family a Very Very Happy and Prosperous New Year. We are sure, It is only because of positive and energetic pillars like you, Veena World will keep growing as Stronger Brand day by day.

Anupama and Shripad Zare

We just completed a fabulous Singapore Malaysia tour with Mrs. Bhakti Chitnis as our tour manager!! I would like to give some feedback about the tour. First of all , thanks to Bhakti for all her guidance and assistance plus continued patience with all of us. Because of Bhakti , our tour was very interesting and enthusiastic. We will never forget her favorite slogan ?? ?Undeer mama ki Jai? She well managed all the itinerary schedules , making us all get ready in the morning. She was diligent in giving wake-up calls every day without failure. Overall tour was fabulous , we have no concerns or any issues. Looking forward for a similar great tour with Veena World and with Bhakti as our tour manager. Thanks for everything

Ashutosh Chitrao

This was our first tour out of India and with Veena World. This tour was and will be really memorable to us and we had great time; enjoyed every moment.We appreciate the efforts of your team to have managed the tour programme well with maximum site seeing. Some points which would like to bring to your notice that accommodations provided during our tour were good except Hotel Ibis styles in Malaysia, this feedback is same from all our tour members and would request you to please change this hotel for this tour.
Also there was last minute intimation for change in hotel in Singapore from Hotel Holiday Inn to Hotel Village Bugis, we would request you to avoid such last minute changes since we did booking one half month prior to the tour. On a positive note, A Big Thanks to our Tour Manager Mr. Chetan Surve, he ensured that everything goes as per itinerary and covered each and every site in available time window. He has been very cooperative, supportive, adjustable and is a good human being. He has ensured that every person is on-board before leaving hotel and also during site-seeing. He was helpful to aged people in tour.I am sure that all other people in this tour would share the same feedback about the tour and tour manager. Probably next year or so we would plan for Europe tour with Veena World and would expect to have Mr.Chetan Surve as our Tour Manager. Thanking you and your team for this wonderful experience.

Rahul & Pranali Sonawane

Last week our family returned from an amazing vacation to Thailand & Singapore. All the arrangements done by Veena World were the best. Good hotels to stay, good food, comfortable travel & a well chalked-out itinerary made our vacation rocking. Our tour manager Dipiksha Shah was a fine lady who managed our group of 37 very well. She paid attention to all of us & made everybody comfortable. Kudos to her for taking good care of senior citizens in our group, including my mother-in-law. Also I would like to mention that our local guides ??? Angelina (Thailand) & Serene Yeo (Singapore) were outstanding and full of great fun-energy. We all are pleased with the tour arranged & executed by Veena World and look forward to travel with you in future tours to exotic European destinations. Thanks VEENA WORLD & Dipiksha??

Sandesh Chavan

It was a great pleasure to be a part of the tour conducted by Veena World to Singapore Thailand Malaysia. We are glad and pleased to give feedback about our complete satisfaction towards the hospitality and services provided by your team in making this tour a memorable one. We would like to be a part of your conducted tours in the future.
Our repeated thanks to all your members for putting efforts directly or indirectly in making this tour a success and pleasant one. Thanks.

Mr. & Mrs.Deshmane

I just returned from Thai Jewels tour. It was an excellent tour and I enjoyed a lot. Our tour manager Shweta was calm, composed and excellent. I am planning to take my dad next year to Singapore and Malaysia through Veena World, I had gone alone this time. However I enjoyed and felt relaxed. I have suggested Veena world to my brother , friends and relatives. it's beautiful. I have given some suggestions regarding food and complimentary items to your team. One more thing, I visited Veena World office at Mahim one day before departure to cancel the trip due to military coup and curfew. However, your representative Ashwini convinced me to go and assured me that there will be no problem. Good I did not cancel. I love Veena World.

Rita Shewakramani

Dear Veena Madam, I would like to thank you for arranging a wonderful trip for us that exceeded all my expectations! Our accommodations in the Bangkok &
Pattaya of Thailand were superb! Our local driver & Coach (Tuktha) were polite, efficient and knowledgeable. We especially enjoyed our full day Shopping at Indira Market. Thank you for making all the bookings for our treatments. We also especially enjoyed our night at the Alcazar Show & Obvious Thai Massage too. Me and My Wife Pranali to planning our next trip with Veena World in Europe.

Yogesh Maynak ASHA

I had been on a tour to Singapore , Thailand , Malaysia with Veena World this month, I would really like to congratulate you & your team for making it a huge success. Everything was perfect the accommodation , food , tours etc. But your back office team in Pune needs improvement with respect to visa ,tour costs information & lot of things. Our tour manager, Akhilesh was outstanding in all respects. Hence, we all tour members have decided that we will always travel & tell all our friends & relatives to travel with VEENA WORLD.

Shriram Mutalik

Enjoyed your tour to Singapore Thailand Malaysia. It was a nice experience. We explored a new world.Kids also enjoyed a lot.
Nice stay and nice management. Tour guide Samir Narkar was very cooperative .He made our tour memorable. In spite of our busy schedule, we are planning to go with Veena World forever. Thanks to Samir Narkar and all the local guides.

Dr. Archana Chavan

Very firstly and fore mostly let me thank you for accommodating me in your group tour for Singapore and secondly planning and arranging for a splendid vacation after my training. It was a well-planned (though hectic) exploration. It might not have been possible for me had I been on my own.Mr. Rajesh Gracias is a wonderful tour manager and indeed very kind and helpful, just the kind of standard that I expected from Veena World. It was the best decision I made to join your tour. Thanks for making my entire trip memorable and successful. Hope to travel with you for more trips in the coming future??CHEERS FOR VEENA WORLD

Pradnya Vadke